יום חמישי, 21 באפריל 2022

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,מחר, בתפילת מוסף של חג, נאמר "...ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, ולעשות חובותינו בבית בחירתך, מפני היד שנשתלחה במקדשך". מהי אותה יד? ההבנה הפשוטה היא : היד של הרומאים שהחריבו את בית המקדש. חשבתי אבל על "יד" אחרת: התלמוד במסכת יומא (דף כג, ע"א)  מספר סיפור על שני כהנים צעירים שרצו לכיוון המזבח והתחרו על תפקיד. כשהגיעו ביחד, דקר כהן אחד את השני שמת מפצעיו. כשהגיע האבא של הכהן שנדקר, מספר לנו התלמוד: "בא אביו של תינוק (הכוונה לצעיר) ומצאו (את בנו) כשהוא מפרפר, אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמאה סכין (כלי נטמא רק כשהוא נוגע בגופה) , ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים...". ואולי באמת מדובר ביד של אותו כהן  שמתוך להט דתי ותחרותיות רצח אדם. האם לא נוכל ללמוד מזה משהו על סדר עדיפויות רוחני-דתי נכון, גם בימינו?ואולי כדאי גם להתבונן בכך שהחג הזה, זמן חירותינו, הוא כולו שירה; הלל (פרקי תהילים נבחרים) , שיר השירים, שירת הים, שירת דבורה. חכמי המדרש  כתבו (ספרי דברים של"ג, ה): "גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא."  המימד השירי, כפי שאמרו חז"ל הוא מימד טרנסצנדנטי, הוא "מעבר" , הוא מעמד של חירות, של קדושה, של כבוד לצלם האלהים שבאדם.חג שמח ושבת של שלום לכולכםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com בתפילה לשלום ירושלים: יהי שלום בחילך (ביצוע: נשמה קרליבך)https://www.youtube.com/watch?v=EH3PnspPdwE עזי וזמרת יה (מילים: מתוך שירת הים,  לחן: יחיאל עדאקי | ביצוע: נעמי צורי)https://www.youtube.com/watch?v=jwQuA-n_r2g אל אדון (פיוט מתוך תפילת שחרית של שבת, לחן וביצוע: יהונתן ניצן) בתודה לחנה עמית היקרה ששלחה לי את הניגון הנפלא הזה.https://www.youtube.com/watch?v=K9_ei6uhIy8  --Dear Family and Friends, Liberation is a process; less than a week ago, we left Egypt and now we are about to cross the Red Sea. The ability to do so and to believe that we'll succeed requires hope and courage.  Apparently, it's a human necessity to see the defeat of the oppressor, enjoy it and even praise God not only for saving our lives and liberating us, but also for punishing the Egyptians. Nevertheless, a higher level of freedom, a more human and mature level, requires the ability to empathize with the suffering of enemies. This may take time, but without that ability, there is no real freedom. Chag Sameach to all, Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com בתפילה לשלום ירושלים: יהי שלום בחילך (ביצוע: נשמה קרליבך)https://www.youtube.com/watch?v=EH3PnspPdwE עזי וזמרת יה (מילים: מתוך שירת הים,  לחן: יחיאל עדאקי | ביצוע: נעמי צורי)https://www.youtube.com/watch?v=jwQuA-n_r2g אל אדון (פיוט מתוך תפילת שחרית של שבת, לחן וביצוע: יהונתן ניצן) בתודה לחנה עמית היקרה ששלחה לי את הניגון הנפלא הזה:https://www.youtube.com/watch?v=K9_ei6uhIy8 

יום שלישי, 14 בספטמבר 2021

פתוח, סגור, פתוח - OPEN THE CLOSED GATES

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתלמוד במסכת ראש השנה (טז, ע"א) נאמר: הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים. מכאן כנראה, הברכה המסורתית לפני יום הכיפורים היא: (גמר) חתימה טובה. יש כאן תודעה של סופיות , של "dead line"' . תודעה זו מלווה את החייט בסיפור "המלבוש" בצורה מלחיצה ודרמטית והסיפור אינו מסתיים בטוב, כידוע. אבל, האם "באמת" הכל מסתיים, נחתם ונסגר סופית ביום הכיפורים? האם זו התודעה הרצויה? דומני שהמשפט המרכזי בתפילת נעילה "פתח לנו שער בעת נעילת שער" וגם מילות הפיוט של רבי שלמה אבן גבירול "שער אשר נסגר, קומה פתחהו" מזמינים אותנו לתודעה אחרת: גם כאשר נדמה לנו שהשער עומר להיסגר, או אפילו נסגר, יש אפשרות לפתוח אותו. יש תמיד מקום לתקווה. ואולי נכון לחיות עם תודעה של דחיפות, כדי לא להיות שאננים, אך יחד עם זאת, לדעת שבעצם גם "הסגור" יכול להיפתח. חג שמח לכולכם פנחס ציפי ומשפחתם http://pinchaspeace.blogspot.com WHO BY FiRE (Leonard Cohen, Rona Kenan, Morin Nehdar, Yagel Harosh) https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0 יעלה תחנונינו מערב (פיוט לערבית של יום היכפורים, לחן: אביתר בנאי, ביצוע: מדרשת עין פרת) https://www.youtube.com/watch?v=pOxdqc9Z4-4 כי הנה כחומר ביד היוצר (פיוט לערבית של יום הכיפורים, לחן: חסידות חב"ד, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/watch?v=NSUXd7xm2-4 שער אשר נסגר (מילים: רבי שלמה אבן גבירול- לחן: מסורתי- ביצוע: להקת מיתרי דוד) https://www.youtube.com/watch?v=n5svER0gwrE Tomorrow, during the prayer of Neila, we'll say: "פתח לנו שער בעת נעילת שער". "Open a gate for us at the time of closing the gates". We don’t want the gates to close; we stand before the gate and we would like to enter. Is there something or somebody stopping us from entering? If so, who or what is he or it? Who is able to keep the gate open? And what kind of gate are we talking about? The Talmud makes a distinction between "the gates of the Sanctuary" (Here on Earth) and "the gates of Heaven"(far away and Transcendent). If we may try to conceive this in human terminology: we ask that the gates, the opportunity for relationships, for being close, for reconciliation should remain open. Let's have a year of "open gates" Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com WHO BY FiRE (Leonard Cohen, Rona Kenan, Morin Nehdar, Yagel Harosh) https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0 יעלה תחנונינו מערב (פיוט לערבית של יום היכפורים, לחן: אביתר בנאי, ביצוע: מדרשת עין פרת) https://www.youtube.com/watch?v=pOxdqc9Z4-4 כי הנה כחומר ביד היוצר (פיוט לערבית של יום הכיפורים, לחן: חסידות חב"ד, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/watch?v=NSUXd7xm2-4 שער אשר נסגר (מילים: רבי שלמה אבן גבירול- לחן: מסורתי- ביצוע: להקת מיתרי דוד) https://www.youtube.com/watch?v=n5svER0gwrE

יום שישי, 23 ביולי 2021

תחנונים ונחמה REGRET AND COMFORT

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, החיבור בין פרשת ואתחנן להפטרת "נחמו" (ישעיה פרק מ) מזמין התבוננות. משה רבנו מתחנן ומבקש להיכנס לארץ המובטחת: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה", אך תשובת האל: "לא תעבור את הירדן" הזה. דומני שיש בהבלטת תפילת בקשה שנענתה בשלילה (ועוד של משה רבינו, גדול הנביאים) אמירה חזקה לגבי מהותה של תפילה. ואולי גם החיבור לנחמה, כאשר ישעיהו מייחס לאל את היכולת לנחם - "נחמו נחמו עמי - יאמר אלהיכם" - מלמד אותנו שהיכולת להתנחם, כלומר: להסתכל מעבר למובן מאליו, ולהתבונן במימד הטרנסצנדנטי -לירי של המציאות, היא החלק האלהי שבתוכנו. ה"תפילה" היא החיבור למימד האלהי-הלירי, ה"נחמה" היא התשובה. שבת של שלום, נחמה ותקווה. פנחס, ציפי ומשפחתם http://pinchaspeace.blogspot.com נחמו נחמו עמי (ישעיהו מ; לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאיר) https://www.youtube.com/watch?v=6RXJov4kFyw לכבוד חנה סנש (נולדה לפני 100 שנה) : אלי אלי (מילים : חנה סנש, לחן: דוד זהבי, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/watch?v=ipo7923nFU0 לכבוד דליה רביקוביץ (נפטרה בתקופה זו לפני 16 שנים) : שובי לביתך (מילים: דליה רביקוביץ, לחן: שם טוב לוי, ביצוע: חוה אלברשטין) https://www.youtube.com/watch?v=ciQICWKXxFE צמאה לך נפשי (תהלים ס"ג, ניגון חסידות חב"ד , ביצוע : מאיה בלזיצמן) https://www.youtube.com/watch?v=CKpAnqYC7kc -- Dear Family and Friends, Tomorrow's Haftara starts with the words "Nachamu"; the usual meaning of the root "NHM" in Hebrew, signifies: consolation. Nevertheless, in the Torah we meet 2 apparent contradictory meanings of that word: The Lord saw how great was man's wickedness on earth, and how every plan devised by his mind was nothing but evil all the time. And the Lord regretted [vayinahem] that He had made man on earth, and His heart was saddened. However, just a few verses earlier we read in connection with Noah’s birth: And he named him Noah, saying, "This one will provide us comfort [yenahamenu] from our work and from the toil of our hands, out of the soil which the Lord placed under a curse." (Bereishit 5:29). Maybe we have to redefine the meaning of that root by saying that nehama can be defined as a new vision of reality that requires that a decision already taken be changed, or which creates a different relationship of consciousness or of emotion that lends new significance to an event beyond our control. We wish you a Shabbat Shalom, that will provide us nechama=comfort Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com נחמו נחמו עמי (ישעיהו מ; לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאיר) https://www.youtube.com/watch?v=6RXJov4kFyw לכבוד חנה סנש (נולדה לפני 100 שנה) : אלי אלי (מילים : חנה סנש, לחן: דוד זהבי, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/watch?v=ipo7923nFU0 לכבוד דליה רביקוביץ (נפטרה בתקופה זו לפני 16 שנים) : שובי לביתך (מילים: דליה רביקוביץ, לחן: שם טוב לוי, ביצוע: חוה אלברשטין) https://www.youtube.com/watch?v=ciQICWKXxFE צמאה לך נפשי (תהלים ס"ג, ניגון חסידות חב"ד , ביצוע : מאיה בלזיצמן) https://www.youtube.com/watch?v=CKpAnqYC7kc -- Attachments area Preview YouTube video ערן קליין ויצחק מאיר - "נחמו עמי" ווקאלי - קרליבך Preview YouTube video חוה אלברשטיין - הליכה לקיסריה (אלי) Preview YouTube video חוה אלברשטיין שובי לביתך.wmv Preview YouTube video מאיה בלזיצמן -צמאה לך נפשי

יום שישי, 16 ביולי 2021

שבת של חזון ותקווה

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,פרשת דברים, הפותחת את ספר דברים, צמודה תמיד - והשנה  אפילו הכי צמודה שאפשר - לתשעה באב. למעשה ספר דברים מהווה מעין סיכום ופרידה מהקדנציה של משה כמנהיגו האולטימטיבי של  בני ישראל, לפני כניסתם לארץ כנען, הלא היא ארץ ישראל.לעומת זאת, תשעה באב מסמל את החורבן, את הגלות ולמעשה גם את מניעת כנסיתם של דור המדבר לארץ ישראל.הדיאלקטיקה הזאת בין הכנה ותקווה  לחורבן ניכור וגלות, בין חזון לשברו, מעוררת מחשבה. האם היא אמורה לתת לנו פרספקטיבה? האם ניתן ללמוד מהצמידות זאת ש"לא לעולם חוסן", שאין תעודת ביטוח, אך  גם שאחרי החושך יגיע אור , ולעתים בידינו הדבר.שבת של שלום, תקווה ותיקוןפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com אלי ציון ועריה (קינה לתשעה באב) בביצוע רונה קינן המופלאהhttps://www.youtube.com/watch?v=0z1jnT9PaRU ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך (רבי יהודה הלוי -) ביצוע: אופירה גלוסקא https://www.youtube.com/watch?v=B9ICy-kJAMMאש תוקד בקרבי- בצאתי מירושלים - ביצוע: להקת ניגון ירושלמיhttps://www.youtube.com/watch?v=_H1ONhNiP20 לכבוד שבת- אנא בכח - עובדיה חממהhttps://www.youtube.com/watch?v=70I6ihs1xoA Dear Familyand Friends, Tomorrow westart reading "Devarim", which is basically Moshe's last speech andlegacy. In this admonition, we read: 'Hear the causes between your brethren, and judgerighteously between a man and his brother, and the stranger that is with him'.The Haftara (Isaia1) ends with the words:"Zion shall be redeemed with justice, and theythat return of her with righteousness."Maybe,nowadays we should understand Yirmiahu's eulogy about the Destruction of theTemple  as mourning about the loss ofHoliness, Transcendence in our lives, in our Society. The transcendentdimension in our lives is about being concerned about the Other, i.e strivingfor Justice, Empathy and Peace.Let us  have  apeaceful Shabbat and a meaningful Tish'a Be'AvPinchas,Tzippie and  Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com אלי ציון ועריה (קינה לתשעה באב) בביצוע רונה קינן המופלאהhttps://www.youtube.com/watch?v=0z1jnT9PaRU ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך (רבי יהודה הלוי -) ביצוע: אופירה גלוסקא https://www.youtube.com/watch?v=B9ICy-kJAMMאש תוקד בקרבי- בצאתי מירושלים - ביצוע: להקת ניגון ירושלמיhttps://www.youtube.com/watch?v=_H1ONhNiP20 לכבוד שבת- אנא בכח - עובדיה חממהhttps://www.youtube.com/watch?v=70I6ihs1xoA

יום חמישי, 22 באפריל 2021

קדושה - Holiness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,בספרו "הדבר" שואל אלבר קמי (Albert Camus): "האם אפשר להיות קדוש בלי אלהים"? בפרשת קדושים שנקרא השבת (יחד עם פרשת אחרי מות) הציווי הוא: "קדושים תהיו , כי קדוש אני ה' אלהיכם". האם יש   חיבור אפשרי בין שתי השפות, בין הציווי המהווה מעין הצבת אידיאל של imitatio dei , לבין האופציה של קדושה הנובעת מצו קטגורי מוסרי  "אוטונומי"? יתכן שבעצם היכולת להקשיב לשפות שונות ולאמונות שונות יש מימד של קדושה, כי היא מופנית אל מעבר לעצמי, לצרכים הקונקרטיים שלי, לראייה האגוצנטרית שלי, לעבר הזולת. ואולי זוהי משימת חיינו, וכדברי רבי טרפון (משנת אבות  ב, טז) : לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה.שבת של הקשבה, שאיפה לקדושה ושלוםפנחס, ציפי ומשפחתם,http://pinchaspeace.blogspot.com לא עליך המלאכה לגמור (לחן: שפיר זיו)https://www.youtube.com/watch?v=58rUMGIYefg אדרבה (מילים: רבי אלימלך מליז'נסק, לחן: עובדיה חממה, ביצוע: יהורם גאון)https://www.youtube.com/watch?v=iWU1VGswVYw שימו לב אל הנשמה (ביצוע: אהוד בנאי - שילוב לחנים ועוד שני שירים)https://www.youtube.com/watch?v=f600InDpT70 Dear Family and Friends,The Torah section we'll read tomorrow starts with the words : You shall be Holy. Is this an unreachable ideal we are required to strive for? Or maybe the correct translation of "Kedoshim" isn't "holy", but rather open to a transcendental  ethical  dimension. Many commandments following this general imperative deal with our relationship to the Other; so maybe this sense of looking beyond our personal egocentric needs is the more appropriate way of being transcendental.Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com לא עליך המלאכה לגמור (לחן: שפיר זיו)https://www.youtube.com/watch?v=58rUMGIYefg אדרבה (מילים: רבי אלימלך מליז'נסק, לחן: עובדיה חממה, ביצוע: יהורם גאון)https://www.youtube.com/watch?v=iWU1VGswVYw שימו לב אל הנשמה (ביצוע: אהוד בנאי - שילוב לחנים ועוד שני שירים)https://www.youtube.com/watch?v=f600InDpT70-- פשבן

יום שישי, 19 במרץ 2021

תקשורת מכבדת listening before speaking

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, התחלה חדשה בספר חדש: דיבור חדש במקום מפגש חדש : "ויקרא  אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר". רש"י מצטט את נדרש ויקרא רבה ומדייק: "הקדים קריאה לדיבור". האל אינו "מתנפל" על משה, אלא מוודא שהוא קשוב, מוכן לקשר. אולי ניתן ללמוד מכך, שתקשורת ראויה ומכבדת בין בני אדם מחייבת הקשבה. אולי עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ לפני שמתקשרים?שבת של הקשבה, שלום וכבוד הדדיפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com לכבודו של המשורר נתן יונתן, שהלך לעולמו לפני 17 שנים ב-12.3 : חופים הם לפעמים געגועים לנחל (מילים: נתן יונתן, לחן: נחום היימן, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D פצחו הרים רנה - (מתוך ההפטרה לפרשת ויקרא, ישעיהו מג, ניגון - חסידות בובוב, ביצוע: דוד ורדיגרhttps://www.youtube.com/watch?v=aKu448dkRA4 ידיד נפש - (מילים: רבי אליעזר אסכרי) ביצוע: ביני לדנאו https://www.youtube.com/watch?v=_GdcYMUYtmk ומוזמנים בחום להצטרף לשיעור (המקוון)  לשבת הגדול במוצ"ש בשעה 19.30ע"י שלומית רביצקי טור-פז , בנושא: חמץ והחמצה .הקישורלזום: https://us02web.zoom.us/j/82814523736?pwd=ZEFsU2M0dVJsc2p2aU1EcU5mQThGdz09Dear Family and Friends,The Book of Vayikra (Leviticus) starts with the words "And (the Lord) called to  Moshe and spoke with him" . Rashi, quoting the Midrash, writes: The "calling" precedes the "speech". Maybe that proper and respectful communication requires listening and making sure that the partner is able and ready to listen and be  with you.Best Wishes for a Shabbat of Listening, Understanding and Mutual Respect.Pinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com לכבודו של המשורר נתן יונתן, שהלך לעולמו לפני 17 שנים ב-12.3 : חופים הם לפעמים געגועים לנחל (מילים: נתן יונתן, לחן: נחום היימן, ביצוע: חוה אלברשטיין) https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D פצחו הרים רנה - (מתוך ההפטרה לפרשת ויקרא, ישעיהו מג, ניגון - חסידות בובוב, ביצוע: דוד ורדיגרhttps://www.youtube.com/watch?v=aKu448dkRA4 ידיד נפש - (מילים: רבי אליעזר אסכרי) ביצוע: ביני לדנאו https://www.youtube.com/watch?v=_GdcYMUYtmk ומוזמנים בחום להצטרף לשיעור (המקוון)  לשבת הגדול במוצ"ש בשעה 19.30ע"י שלומית רביצקי טור-פז , בנושא: חמץ והחמצה .הקישורלזום: https://us02web.zoom.us/j/82814523736?pwd=ZEFsU2M0dVJsc2p2aU1EcU5mQThGdz09

יום שישי, 12 במרץ 2021

הענן והמשכן הפנימי Spatial Transcendence

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפסוקים האחרונים של ספר שמות, אותו נסיים לקרוא מחר, מספר לנו המקרא שענן כיסה את המשכן, וכך לשון הכתוב (שמות מ, לד) :"וַיְכַ֥ס הֶעָנָ֖ן אֶת־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וּכְב֣וֹד ה' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן". פרשנים והוגים שונים הבינו בצורות שונות את המושג "כבוד ה'": חלקם תיארו  מופע חזותי, אחרים ראו בו מושג תודעתי.מכל מקום, יתכן שהמקרא גם מלמד אותנו דבר מה על נפש האדם: בכל אדם יש חלק "אלוהי" פנימי, אך חלק זה מוגן ומוסתר על ידי "ענן". כדי שאדם יוכל להתחבר לאותו חלק ולהיפגש עם עצמו ובעקבות כך גם עם זולתו, צריך לפזר בזהירות את הענן.שבת של שלום ומפגש, חודש טוב של התחדשות לכולנופנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com ציפור הנפש - מיכל סנונית - ביצוע נורית גלרון ויוסי בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=fk4jiMbT10Y&list=OLAK5uy_nceW2m9ld0GU38ZVb-OjfuV1-C0pKgfhw אהבת עולם תביא להם (מתוך תפילת מוסף לראש חודש), לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאירhttps://www.youtube.com/watch?v=sJtQPwrOKTgהחצהחמה מראש האילנות נסתלקה (ח.נ. ביאליק)- ביצוע: אהרון רזאל, ניצן חן-רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=-BdoADhrd5I DearFamily and Friends, Beforethe Torah tells us the detailed story of the Mishkan (Sanctuary of the Desert),we read a few verses about the Shabbat.Maybethis teaches us that the Mishkan, representing a human effort to experience aTranscendent Dimension in Space, needs the appropriate Place. Shabbat is ouroption to create and experience Transcendence in Time, and this can be achievedanytime and anywhere.ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com ציפור הנפש - מיכל סנונית - ביצוע נורית גלרון ויוסי בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=fk4jiMbT10Y&list=OLAK5uy_nceW2m9ld0GU38ZVb-OjfuV1-C0pKgfhw אהבת עולם תביא להם (מתוך תפילת מוסף לראש חודש), לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאירhttps://www.youtube.com/watch?v=sJtQPwrOKTg החמה מראש האילנות נסתלקה (ח.נ. ביאליק)- ביצוע: אהרון רזאל, ניצן חן-רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=-BdoADhrd5I -- פשבן