יום חמישי, 26 בנובמבר 2020

יציאה, בריחה וחלום UPS AND DOWNS

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, הפרשה שנקרא בשבת מתחילה במילים "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לעומת זאת, בהפטרת השבת (הושע יב) כתוב: "ויברח יעקב שדה ארם". בשבוע שעבר קראנו שרבקה עודדה את יעקב לברוח מעשו אך לעומת זאת,   אמרה ליצחק: "קצתי בחיי מפני בנות חת" ואכן, בעקבות משפט זה, אמר יצחק ליעקב: "לא תקח אשה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך"; כלומר: גם אבי אברהם "הביא" לי את אמך משם באמצעות עבדו. האם יעקב הרגיש שהוא ברח מבית אביו ואמו, כי הוא בסכנה? האם הוא הבין שאת אשתו עליו למצוא במשפחת אמו? במקורות המשפחתיים של אברהם?  נגלה בשבוע הבא שלקראת חזרתו ופגישתו עם עשו, הוא עדיין לא השתחרר מתחושת הסכנה. אין ספק שהמקרא מתאר בפרשתנו מסע מופלא ומורכב.האם ניתן ללמוד מזה שלעתים מה שמתחיל  כ"בריחה" , כלומר עזיבת מקום בו יש תחושה של איום פיזי, נפשי או רוחני, יכולה להפוך למסע מעשיר? ואולי, כדי שזה יקרה, יש צורך בחלום המחבר את האדם מ"הארץ", (מהפחדים הקמאיים ביותר ל"שמים" (לאפשרויות הנמצאות "שם", כלומר: לא בהישג יד, אבל בתקוות, בחלומות ובחזון) ?שבת של סולמות וחלומות אמיצים ומעשיריםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg ועוד על סולם יעקב בצרופה Dear Familyand Friends, "Andhe dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches thesky, and behold the angels of God ascending and descending on it". …(Genesis 28:12-13)Maybe allof us experience moments of grandeur, when we are "ascending", butsometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these"downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch withthe earth and also maybe add some "heaven" to earthShabbatShalom to All,Pinchas,Tzippie and Family . http://pinchaspeace.blogspot.com Moreon this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2013/11/ladders-bridges-and-dreams.html    http://pinchaspeace.blogspot.com  קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg   -- פשבן

יום שישי, 20 בנובמבר 2020

הקול והדיים Wells of Hope and Peace

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,כשיעקב, המחופש לעשו, מגיע ליצחק אביו, אומר יצחק, אחרי ששמע את קולו ומישש אותו: "הַקֹּל֙ ק֣וֹל יַעֲקֹ֔ב וְהַיָּדַ֖יִם יְדֵ֥י עֵשָֽׂו ". דומני שגם אם המקרא מייחס תכונות אלו  לשני התאומים יעקב ועשו, ניתן לראות ב"יעקב" ועשו"  ארכיטיפים, כאשר בכל אדם ובכל חברה יש "יעקביות ועשויות"; ביוון העתיקה היו שתי תרבויות: אתונה וספרטה. יש "קול", והוא התרבות, הרוח, המילים, האנושיות של אדם, ויש "ידיים", המייצגים את הכוח, הצבאי, הפוליטי, הכלכלי. יש צורך בשניהם גם לאדם וגם לכל קבוצה או עם. השאלה היא רק מה גובר ושולט על מה; והרצוי שהוא שהקול ישלוט על הידיים, שהרוח תשלוט על הכוח ותפעיל אותו בצורה מתאימה ונכונה, כדי שהידיים המושטות יפגשו ידיים אחרות, וכדברי עמיחי: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות.שבת של פנים וידיים מושטות ומחבקותפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8 Dear Family and Friends, Tomorrow, we'll read about Yitzhak, thepost-traumatic survivor.Among other issues we'll read about the wellshe digged at the same places where his father had digged them before.Two of them aroused a conflict between him andthe local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolizehis relation to them as well as the fact that they are conflictuous.Nevertheless, Yitzhak digs until there is nodispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identityinfluence his appreciation of life and peace?Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Family תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטיין https://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8

יום שישי, 13 בנובמבר 2020

דבריהם הם זכרונם - Corrective Experience

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתחילת פרשת חיי שרה שנקרא מחר, מספרת לנו התורה שאברהם קונה חלקת קבר בקריית ארבע היא חברון וקובר את שרה במערת המכפלה, בה יקברו כל האבות והאמהות, חוץ מרחל. לעומת זאת, בסוף ספר דברים    מספרת לנו התורה על משה רבינו: "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה". הגאון מוילנא , בפירושו לתיקוני הזוהר (ותודה למו"ר וידידי הרב דניאך אפשטיין שהכיר לי את המקור הזה) כותב שמשה רבינו "קבור" במשנה. דומני שקריאה זו מתכתב עם דברי  התלמוד הירושלמי המובאים ברמב"ם: "אין עושים נפשות (מצבות) לצדיקים, דבריהם הם זכרונם". משה רבינו "קבור" במשנה, כלומר: בתרבות מתפתחת המחברת בין עבר, הווה ועתיד  ואולי בא הדבר ללמדנו שהמסורת התרבותית, ההלכתית והרוחנית שלנו היא במילים ולא בקברים. לפני כשבוע, הלכו לעולמם המשורר נתן זך  והרב יונתן זקס ז"ל. מעטים יפקדו את מקום קבורתם, אך שירתו של זך ותורתו של הרב זקס ימשיכו לחיות בתוכינו.שבת של שלום, בריאות ותורת חיים,פנחס, ציפי ובני משפחתם http://pinchaspeace.blogspot.com  ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU -- English Different from Hebrew Dear Family and Friends, Maybe the Torah section we'll read tomorrow isa "corrective experience" of what happened last week; the destructionof Sedom, the banishment of Hagar and Yishmael and the Akeda.At the end of Haye Sarah, we'll meet Yitzhakat "Beer laHay Roei", where according to the Midrash, he broghtHagar-Keturah back to his father and afterwards, he and Yishmael buried Avrahamtogether.This seems to be a total reconciliation. Couldthat happen if Sarah didn’t die?Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com     ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU

יום שישי, 6 בנובמבר 2020

ויתמהמה מה - מה? LOT and Sedom

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפרשת וירא שנקרא מחר, נתייחס למילה אחת: וַֽיִּתְמַהְמָ֓ה. מילה זו מבטאת את תגובתו של לוט להודעת המלאכים המבשרים לו על הריסת סדוםּ ועל ההוראה לצאת משם. והרש"ר הירש, בפירושו על התורה, כותב:  מגזרת "מהה"- שהוא משורש "מה"- הבלתי מוכרע, הבלתי ידוע. התמהמה- התעכב מחוסר הכרעה. חשבתי שהכפילות  "מה- מה" מבטאת את האמביוולנטיות של לוט  לגבי עזיבת סדום. בנוסף, בעלי המסורה קבעו את הטעם "שלשלת"  על מילה זו, המחזקת את תחושת העיכוב.  הקול האלוהי- מלאכי בתוך לוט  אמר לו: אינך יכול להישאר בסדום, כי השחיתות עברה כל גבול. אך,  מצד שני, קשה לעזוב  מקום בו שהה במשך שנים רבות.ואולי אפשר ללמוד מזה שלעתים אנו נדרשים להתמודד עם הקושי לעזוב את אזור הנוחות כדי להקשיב לקול האלוהי-מוסרי שבתוכנו ולהיות נאמנים לעצמנו.שבת של שלום, בריאות ותקוות חדשותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s  DearFamily and Friends,Last weekwe read about Lot who, after leaving Abraham, landed in Sedom.Tomorrow, we'll read about Abraham's dialogue with G-d trying toargue about the Divine Judgment. Afterwards we'll meet Sedomat its worst which inevitably leads to destruction. There aremany elaborations on Sedomic culture in Rabbinic Literature, but the Torahitself emphasizes the attitude towards strangers, which ischaracterized by violence, humiliation and exploitation.Iguess that a society who behaves in a non respectful andviolent way towards strangers has no right of existence, sinceanybody at a certain point can be considered as the stranger ,as the "Other".Shabbat Shalom toall,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s

יום חמישי, 29 באוקטובר 2020

גלות, גילוי והתגלות LOT AND ABRAHAM

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,  הוגים חסידיים (בין היתר, רבי מרדכי מאיזביציע, בספרו "מי השילוח") קוראים את צמד המילים לך לך, במובן של לך לעצמך. האלהים בעצם תובע מאבר(ה)ם ומכולנו לצאת למסע של גילוי עצמי. אך, כידוע, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואבר(ה)ם בסופו של דבר הבין שעליו לצאת ממש "מארצו, מולדתו ומבית אביו" וללכת ללא נודע, לאן שיוביל אותו האל.סיפור חסידי ידוע (שיש לו מסורות שונות וגם מתכתב עם סיורים דומים בספרות העולם) , אותו אצטט מתוך סיפורי המעשיות המיוחסים לרבי נחמן מברסלב מדגים את הקשר בין המסע במרחב למסע הפנימי:פַּעַם אַחַת חָלַם לְאִישׁ אֶחָד מֵעִיר אַחַת שֶׁבָּעִיר וִוינָה תַּחַת הַגֶּשֶׁר נִמְצָא שָׁם אוֹצָר וְנָסַע לְשָׁם וְנֶעֱמַד אֵצֶל הַגֶּשֶׁר וְחִפֵּשֹ עֵצוֹת אֵיךְ לַחְפּוֹר שָׁם כִּי בַּיּוֹם אֵינוֹ יָכוֹל מֵחֲמַת הָעוֹבְרִים וְשָׁבִים וְעָבַר שָׁם אִישׁ חַיִּל וְשָׁאַל אוֹתוֹ מָה אַתָּה עוֹמֵד וְחוֹשֵׁב? וְחָשַׁב בְּדַעְתּוֹ שֶׁטּוֹב שֶׁיְּסַפֵּר לוֹ חֲלוֹמוֹ כְּדֵי שֶׁהוּא יְסַיְיעוֹ וְיִתְחַלְּקוּ וְסִפֵּר לוֹ עָנָה וְאָמַר לוֹ: אוֹי יְהוּדִי טִפֵּשׁ, מַה אַתָּה שָם לֵב לַחֲלוֹמוֹת? [הלא גם אני בחלומי חלמתי שיש אוצר מתחת התנור בבית של יהודי אחד שגר כאן וכאן] [וְהִזְכִּיר הָעִיר שֶׁל הָאִישׁ וּשְׁמוֹ שֶׁל הָאִישׁ הַזֶּה], היעלה על דעתך שאסע עד לשם בשביל האוצר? הִשְׁתּוֹמֵם הַיְּהוּדִי וְנָסַע לְבֵיתוֹ וְחָפַר בְּהַמַּגִיזַאן [תחת התנור] שֶׁלּוֹ וּמָצָא הָאוֹצָר. אַחַר כַּךְ אָמַר הַיְּהוּדִי: הייתי מוכרח לנסוע עד ווינה כדי לדעת שיש אצלי אוצר בבית. ואולי, יש צורך ב"לך לך מארצך, מולדתך ובית אביך", ביציאה מאזור הנוחות, מההרגלים כדי להגיע לעצמך. במילים אחרות: לעתים, הגלות מאפשרת גילוי והתגלות .שבת של  שלום וטובפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comReturn Again- Neshama Carlebach-- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGOpRYhwo לציון 25 שנים לרצח יצחק רבין- "אי אפשר לקנות גן עדן בדם" - ענבל פרלמוטר ז"ל- ביצוע: רונה קינן והילה רוחhttps://www.youtube.com/watch?v=YYS8pD4tbQE  DearFamily and Friends,Rashi,following the Midrash, interprets the conflict between Lot andAbraham as an ideological-moral conflict; can G-d's Promise of the Land berealized unilaterally and immediately, although there is still another peopleliving in the Land.Afterthey separated, Lot landed in Sedom.Maybethis teaches us that the inability of delaying gratification leads almostinevitably to a sodomic culture of selfishness, ethnocentrism and cruelty.ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie,and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com  Return Again- Neshama Carlebach-- https://www.youtube.com/watch?v=aDnGOpRYhwo לציון 25 שנים לרצח יצחק רבין- "אי אפשר לקנות גן עדן בדם" - ענבל פרלמוטר ז"ל- ביצוע: רונה קינן והילה רוחhttps://www.youtube.com/watch?v=YYS8pD4tbQE 

יום שישי, 23 באוקטובר 2020

"בדורותיו" Coping with traumatic events

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,"נח - איש צדיק תמים היה בדורותיו", כך מתאר לנו המקרא את אחת מהדמויות החשובות ספר בראשית, אביהם של "בני נח", השריד הפוסט-טראומטי של המבול. רש"י, בעקבות המדרש,מזהה במילה "בדורותיו" שתי משמעויות וכותב: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי"; כלומר: האם אנחנו רואים בנח אדם שגם בדור מושחת, מצליח להיות צדיק,  ומכך ניתן להסיק שבדור אחר (דורו של אברהם למשל), הוא היה אפילו מגיע לרמה נעלה יותר, או שהמילה "בדורותיו" - בדומה אולי ל"יפתח בדורו-כשמואל בדורו" - מבטאת יחסיות: יחסית לדור המושחת, הוא נחשב לצדיק.  דומני שאפשר לראות  כאן דיון עקרוני: האם עצם העובדה שאדם מצליח לא להיות מושפע ע"י סביבה מושחתת מספיקה כדי להגדירו כצדיק, או אולי אם הוא אינו מצליח להיות משמעותי עבור סביבתו, הוא יהיה רק "צדיק יחסי"? אולי מלמדת אותנו התורה בזה שהאדם ההגון והישר  מחויב לפעול למען חברה צודקת וחומלת וא לומר "אני את נפשי הצלתי"שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולכםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp;//pinchaspeace.blogspot.comיונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU -- Dear Familyand Friends, Humansociety – or more specifically ; the survivors of the Flood – experienced atrauma. People and societies react to traumatic experiences in different ways.Noach,maybe because he felt guilty about his survival and didn’t (unlike Avraham)argue about the destruction of the entire human world, got drunk.The entirehuman society became "one nation", "unified" under atotalitarian regime, where humanity can got lost and humankind had to bedispersed all over the world, in order to enable diversity of cultures .What doesthat teach us about appropriate coping with traumatic events?ShabbatShalom and Hodesh Tov to all,Pinchas,Tzippie and Family  http;//pinchaspeace.blogspot.com   יונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

אחרי גן העדן - Mortality and Continuity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, מחר נתחיל לקרוא את תולדות העולם ואת סיפורו של האדם בפרשת בראשית. דומני שסיפור גן עדן מלמד אותנו שהאדם  סקרן במהותו ולכן כנראה היה חשוב שיצא מגן עדן, שיפר את  הציווי האלהי ושיתמודד עם עולם , בו יש עצב וזיעה, בדומה לעובר שחייב לצאת מגן העדן הרחמי, פן הרחם יהפוך חלילה  לקבר (ע"ע ירמיהו כ, יז).  סיפורו של הדור השני מלמד אותנו על   קנאה, תחרות רכושנות, ואלימות.  לכאורה, המקרא מסביר את מעשהו של קין מתוך קנאה  בגלל הפלייתו ע"י האל. המדרש נותן סיבות נוספות לרצח: חוסר יכולת להסכים על חלוקת רכוש (נדל"ן ומטלטלים)ושיתוף  פעולה,  תחרות על אישה, ומאבק על מקום בו ייבנה המקדש (בשטח שלי!!!!) .  דומני שהמדרש הזה ממצה בצורה טובה את המקורות לקונפליקט אלים בין בני אדם ואולי החיבור בין טריטוריה  וריבונות לקדושה , בין קנאות דתית ללאומנות, הוא   הקטלני והמסוכן ביותר. צלם האלהים שבו עשוי מאפשר לו לאזן נטיות הרסניות אלו, אם הוא בוחר לממש את אנושיותו.  שבת של שלום, בריאות, ותקווה לכולכם פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comבן אדם, עלה למעלה עלה - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאלhttps://www.youtube.com/watch?v=tSp0QlLY3_8 לא טוב היות האדם לבדו, מילים: נתן זך, לחן וביצוע: מתי כספיhttps://www.youtube.com/watch?v=AcO_vWkJL-g כשאלהים אמר בפעם הראשונה "יהי אור"https://www.youtube.com/watch?v=GobzWfyYBLw -- Dear Family and Friends,Tomorrow we start reading Bereishit again;among other issues, the section we'll read tomorrow tells us something aboutthe nature of Human Beings.Men are created in G-d's Image – they have atranscendental dimension enabling them to understand  the world beyond their immediate personalneeds.He should not be "alone"; he needsthe Other to complete missing parts, to relief his loneliness, and to givehim/her a sense of continuity.This continuity may balance mortality. And last but not least; he is existentially a"sinner" – His/her Spiritual/transcendental dimension is constantlychallenged by destructive drives. Isn't he/she an interesting creature?Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com   בן אדם, עלה למעלה עלה - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאלhttps://www.youtube.com/watch?v=tSp0QlLY3_8 לא טוב היות האדם לבדו, מילים: נתן זך, לחן וביצוע: מתי כספיhttps://www.youtube.com/watch?v=AcO_vWkJL-g כשאלהים אמר בפעם הראשונה "יהי אור"https://www.youtube.com/watch?v=GobzWfyYBLw