יום שישי, 22 בינואר 2021

חושך ועיוורון Moral Blindness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,לפני "מכת בכורות", שהיא המכה האחרונה בה נענשו המצרים לפני שפרעה הסכים לשחרר את בני ישראל, נקרא על מכת החושך, "ויהי חושך..וימש חושך"... ויהי חושך אפלה... ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו.." הפרשן האיטלקי רג'יו (מאה ה-19 ) מפרש את החושך לא כחשיכה שהשתלטה על ארץ מצרים, אלא כ"נתחדש עניין מה נגד עיניהם (של המצרים), שהפסיק בין האור ובין העין,עד שאפילו סמוכים זה לזה לא ראו איש את אחיו", כלומר: מדובר בעצם בעיוורון. ואולי מדובר בעצם בעיוורון מוסרי? ואם כך, מספרת לנו התורה ששליט הצליח להפחיד ולהסות את עמו נגד הזרים ועי"כ לשעבד את הזרים. מסתבר אם כן ששיעבוד הזרים גורם לעיוורון מוסרי ובסופו של דבר להעדר סולדיריות גם בין "אחים" ("ולא ראו איש את אחיו").ובתקווה לשבת של אור, תקווה, חמלה ושלוםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comמעט מן האור- מילים: הרב קוק, לחן וביצוע: עובדיה חממה  https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5wולכבודה של לאה גודלברג שהלכה לעולה ב-15.1 לפני 51 שניםאת תלכי בשדה - ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg אל תירא עבדי יעקב- ביצוע: מורין נהדרhttps://www.youtube.com/watch?v=YA2G39ip1_Y Dear Family and Friends,Tomorrow we'll read about the last and alsothe most painful plagues of Egypt,preceding the liberation of the Sons of Israel. Sometimes an entire nationsuffers because of bad and cruel decisions of its leadership, but maybe themost tragic event – death of the firstborns – can happen only when blindnessaffects the entire people.Can this blindness be avoided?Shabbat Shalom and Hodesh Tov to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comמעט מן האור- מילים: הרב קוק, לחן וביצוע: עובדיה חממה  https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5wולכבודה של לאה גודלברג שהלכה לעולה ב-15.1 לפני 51 שניםאת תלכי בשדה - ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg אל תירא עבדי יעקב- ביצוע: מורין נהדרhttps://www.youtube.com/watch?v=YA2G39ip1_Y

יום שישי, 15 בינואר 2021

האל המאיים, המיטב והדורש Stuttering and Modesty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתחילת פרשת וארא שנקרא מחר מתגלה ה' למשה ואומר לו: "וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי  ה' (שם ההוויה) לא נודעתי להם". פרשנים עסקו במשמעויות השונות של שמות האל. דומני אבל, שלכל אחד ואחת מאיתנו יש חוויות שונות ותפיסות שונות של האלוהות, של המימד הטרנסצנדנטי, של מה שמעבר לשליטתנו. לעתים, "האל" נתפס כמאיים, כדמות מענישה, לעתים, כחומלת ומיטיבה ולעתים כמי שתובע מאיתנו למלא תפקיד  בעולם.ואולי נכון הדבר גם לגבי האופן בו אנו חווים את האחר: מאיים? מיטיב? או מה המחויבות שלנו כלפיו?שתהיה לכולנו שבת של שלום, בריאות, חמלה, וחודש של תחדשותפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com ולכבוד חודש שבט : השקד פורחhttps://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU המקור: לאויס ארמסטרונגhttps://www.youtube.com/watch?v=14ALRYuhqusובעבריתhttps://www.youtube.com/watch?v=CkFRgIEhKd4 --  DearFamily and Friends, Thereare different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? wasit a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?Inany case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't dependon his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improvemodesty and introspection. ShabbatShalom  and Hodesh Tov  to all Pinchas,Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com    לכבוד חודש שבט : השקד פורח https://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU מקור: לאויס ארמסטרונגhttps://www.youtube.com/watch?v=14ALRYuhqusבעבריתhttps://www.youtube.com/watch?v=CkFRgIEhKd4

יום שישי, 8 בינואר 2021

משה ומשוי - גורל וייעוד

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, ספר שמות מתחיל את סיפורו של משה ובעצם מספר לנו שמשה נולד בזכותן של כמה נשים, שלא נכנעו לגזירותיו של פרעה ולייאוש. אחת מנשים אלו היא בתה של פרעה שהצילה וגידלה את משה ונתנה לו את שמו. התורה מספרת לנו: "ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו". פרשנים  התייחסו באופנים שונים לשאלה המתבקשת:  אם חלקו השני של הפסוק אמור לתת משמעות לשם, הרי נכון היה לקרוא לו "משוי" ולא משה. חשבתי, בעקבות הרש"ר הירש שמשה גדל עם החוויה שהוא ניצל בזכות אומץ ליבן של בת פרעה, אחות ואמו וחוויה זו היוותה עבורו צו אתי, ולכן אין זה פלא שמיד לאחר מכן מספרת לנו התורה על "יציאתו לשטח" והצלת הנרדף והושעת בנות יתרו המדייני. אולי מלמד אותנו המקרא שעצם היותינו ניצולים מזמין אותנו לא להתקרבן אלא להיות אחראים כלפי כל מי שנרדף. שבת של שלום,בריאות, תקווה ואחריותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI Dear Familyand Friends, An indeedso, tomorrow we'll read about the "new King of Egypt"who convinced his people that the ethnic minority (in this case: the Childrenof Israel,our forefathers) are a threat to the Egyptians.The Book ofShemoth (Exodus) will teach us how things went on and what price the Egyptianspaid for oppressing this minority.Maybe thisteaches us that defining and perceiving the other, the stranger as a threatbecomes a self fulfilling prophecy.ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI

יום שישי, 1 בינואר 2021

שתי קריאות Kindness and Truth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,התורה פותחת את סיפור הצוואה הרוחנית של יעקב בפסוק הבא (מט, א): וַיִּקְרָ֥א יַעֲקֹ֖ב אֶל־בָּנָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר: הֵאָֽסְפוּ֙ וְאַגִּ֣ידָה לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֶתְכֶ֖ם בְּאַחֲרִ֥ית הַיָּמִֽים. רוב פרשני המקרא, כולל התרגומים, מתייחסים למילים "אשר יקרא אתכם", כאילו כתוב: אשר יקרה לכם, וזה כנראה פשוטו של מקרא, מכיוון שרק בקהלת נפגוש את "יקרה" ב"ה".אך, דומני, שהפסוק מתחיל ב"קריאה" של יעקב אל בניו, אולי יש כאן "קריאה" נוספת. אולי,  קריאה אחרת באחרית הימים, המופנית אל בני ישראל, קריאה המהדהדת לקריאתו של יעקב. אחרית הימים יכולה להתפרש כאחרית הימים של גלות מצרים, או אחרית הימים במובן המשיחי, או אחרית הימים של כל תקופה בה אנו חווים עבדות (חיצונית או פנימית), ואז הקריאה היא: להשתחרר, לשוב לעצמנו, להסיר את הכבלים.שבת של שלום, שחרור ותקווהפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogpspot.com"אין להם סבתות" - מילים: עמוס עוז, לחן: יאיר רוזנבלום, לזכרו של עמוס עוז  שנפטר השבוע  לפני שנתיים,  https://www.youtube.com/watch?v=PkxcwbfYeMI המלאך הגואל אותי מכל רע- יונינהhttps://www.youtube.com/watch?v=cSfjog9QPKM אל נא רפא נא לה : מילים רבי אליעזר אזכרי, לחן:וביצוע: נתנאל גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8  DearFamily and Friends,Twoconcepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in theland of his Fathers, and not in Egypt;"Hessed" and "Emeth".Shouldthese notions be translated as "kindness" and "truth"? Or,is 'Emeth" faithfulness?Actually,this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to besomething that you are not forced to do, and Emeth sound like something you canrely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementaryattribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it bepossible some day?.ShabbatShalom to all,PInchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com  אין להם סבתות" - מילים: עמוס עוז, לחן: יאיר רוזנבלום, לזכרו של עמוס עוז  שנפטר השבוע  לפני שנתיים,  https://www.youtube.com/watch?v=PkxcwbfYeMIהמלאך הגואל אותי מכל רע- יונינהhttps://www.youtube.com/watch?v=cSfjog9QPKM אל נא רפא נא לה : מילים רבי אליעזר אזכרי, לחן:וביצוע: נתנאל גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8   

יום שישי, 25 בדצמבר 2020

לצאת מהמצור Strangers= Brothers or Enemies

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, ההקשרים השונים , (היסטוריים, אקטואליים, אישיים) יכולים להיות משקפיים דרכם מתבוננים בפרשת השבוע. המילה הראשונה שעולה אצלי מתוך הקשרים אלו היא: מצור, החל מהמצור על ירושלים לפני חורבן הבית, תחושת המצור הקשה שחווה דור הורינו בשואה, ותחושת מצור המלווה אותנו בימים אלו של מגיפה עולמית. אין ספק שאחי יוסף הרגישו מצור כאשר, בהמשך להתעללות מתמשכת, הוא עצר את בנימין ורצה להשאירו אצלו.  אין מוצא. הכל סוגר עלינו.ברגע זה, רק יהודה  מעז לגשת לשליט מצרים ולדבר על לבו. האם התורה מלמדת אותנו שלעתים ליחיד יש את היכולת לפרוץ את המצור? האם אולי רבן יוחנן בן זכאי, בתקופת בית שני, מלמד אותנו גם שלעתים יציאה מהמצור כרוכה בדו-שיח, ובמאבק על העיקר, תוך נכונות לוויתורים? יום הקדיש הכללי הוא בעיניי לא  רק יום בו "אומרים" קדיש, אלא יום המזמין אותנו לתקן, לשקם,  את את צלם האלהים שבאדם  שחולל בשואה, , את  הפנים האנושיות של החברה.  ומה בימים אלו? קשר, תקשורת, הבחנה בין עיקר לטפל ותקווה.שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולנופנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכו ונבנה את חומת ירושלים  https://www.youtube.com/watch?v=L3nx2Ij2sPk  שובי נפשי למנוחיכי - לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאיר ולהקת "המניין".https://www.youtube.com/watch?v=1ltmdBbiTC8  וכרתי להם ברית שלום (מתוך ההפטרה ביחזקאל  לז) - לחן וביצוע: מרדכי פישרhttps://www.youtube.com/watch?v=OAgA1WVHLs8  Dear Family and Friends,  Yehuda (the foreigner) tries to arouseJoseph's (the Egyptian-foreign vice-king) empathy to his (their) aging andbereaved father. Following this empathic encounter, Jacob-Israel comes to Egypt and is allowed to settle in Goshen, with Pharaoh'sblessing.A generation later, a new king will convincehis people that these "foreigners" are a threat. Maybe this teaches us that the foreigner canbe a "brother" or a "threat", depending also on how werelate to them.Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכו ונבנה את חומת ירושלים  https://www.youtube.com/watch?v=L3nx2Ij2sPk  שובי נפשי למנוחיכי - לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: יצחק מאיר ולהקת "המניין".https://www.youtube.com/watch?v=1ltmdBbiTC8  וכרתי להם ברית שלום (מתוך ההפטרה ביחזקאל  לז) - לחן וביצוע: מרדכי פישרhttps://www.youtube.com/watch?v=OAgA1WVHLs8  

יום שישי, 18 בדצמבר 2020

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, אחרי שפרעה שמע והתפעל מפתרון חלומו ומהייעוץ של יוסף, הוא אומר לעבדיו (בראשית מא, לח): "הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו". המופע הראשון של הביטוי"רוח אלהים" הוא בתחילת בראשית (א ב): "ורוח אלהים מרחפת על פני המים". והמדרש מפרש: "רוח אלהים- זה רוחו של מלך המשיח". יתכן שיש להבין את  המטפורה "רוחו של מלך המשיח" בהתכתבות עם האגדה התלמודית במסכת סנהדרין  בה מסופר שהמשיח יושב בשערי רומי ואינו מושקע רק בטיפול פצעיו, אלא מכוון גם לשליחותו הציבורית. ורוח זו, רוח האדם המכוונת כלפי האחר, המסוגלת להסתכל מעבר לצרכים האנוכיים,  "מרחפת",  נגישה, אך עלינו להתחבר אליה.שהאור הנרות ונרות שבת ילוו אותנו לשבת של שלום ואור.פנחס, ציפי ובני משפחתםלזכרו הברוך של אבי מורי, נתן לייזר, שהלך לעולמו בזאת חנוכה, ב' בטבת, לפני 47 שניםhttp://pinchaspeaceblogpspot.comנ.ב.1 עוד בנושא זה , בהרחבה, בקובץ המצורףנ.ב. 2 ביום חמישי הבא בשעה 19.30, יתקיים ערב עיון מקוון  (מטעם קהילת ידידיה) לכבוד יום הקדיש הכללי. דר' יואל רפל ידבר על: אלי ויזל- חיים של שליחות . הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/84325620022?pwd=UFU3MmMxOGl6MUpBdk01dDB1OEo3QT09וכדי להישאר עוד קצת עם ניגון של חנוכה: מעוז צור- ניגון ברסלב- יוסף קרדונרhttps://www.youtube.com/watch?v=OQixfEA20f8 ולחן נוסף: בביצוע הלב והמעין עם אביתר בנאי: https://youtu.be/V7EjkJ2FaM8   לכבוד שבת: ירדה השבת: https://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg לכבוד יום הקדיש הכללי, י בטבת, ביום שישי הבא"זכור דבר לעבדיך - ביצוע: שלמה ניצן ונירה רבינוביץhttps://www.youtube.com/watch?v=09H2ARSCykc Dear Family and Friends, Hanukah is over and we are back with our regular cycle of everyday life and Torah reading.The first chapter of the section we'll read this Shabbat describes a very courageous and assertive monologue of Yehudah in front of Yossef, actually assuming the responsibility he took in front of his father. Did Yossef know that Yehudah was responsible for his being a slave in Egypt? Is this entire story a corrective experience for Yehudah after the lesson Tamar gave him a few years ago? Maybe this monologue and Yossef's reaction reflect  a mature stage of growth and encounter between the 2 brothers, and also between their archetypes.Maybe this teaches us also  that there are different pathways of growth and maturation that at the end may lead to a positive encounter and reconciliation.Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and family http://pinchaspeace.blogspot.com כדי להישאר עוד קצת עם ניגון של חנוכה: מעוז צור- ניגון ברסלב- יוסף קרדונרhttps://www.youtube.com/watch?v=OQixfEA20f8 ולחן נוסף: בביצוע הלב והמעין עם אביתר בנאי: https://youtu.be/V7EjkJ2FaM8   לכבוד שבת: ירדה השבת: https://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg לכבוד יום הקדיש הכללי, י בטבת, ביום שישי הבא"זכור דבר לעבדיך - ביצוע: שלמה ניצן ונירה רבינוביץhttps://www.youtube.com/watch?v=09H2ARSCykc --

יום שישי, 11 בדצמבר 2020

ויסף ויהודה: שני דגמים Priorities

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפרשת וישב נפגוש שנים מבניו של יעקב, שיהפכו לארכיטיפים במסורת היהודית לדורותיה; יוסף (מילד אהוב ע"י אביו ושנוא ע"י אחיו למשנה למלך במצרים, ולעתיד לבוא: משיח בן יוסף)) ויהודה (היוזם את מכירת יוסף, "יורד מאחיו" על כל המשתמע מכך,  מתעמת איתו "בעוד שבועיים", מייסד מלכות בית דוד ולעתיד לבוא: משיח בן דוד). לכל אחד משני אחים אלו, יש בפרשתנו מילים משמעותיות; יהודה, אחרי ששכב עם תמר כלתו ("ויחשבה לזונה") ורצה להוציא אותה להורג כשהתברר שהיא בהריון ואחרי שהיא עימתה אותה בצורה מרומזת, אומר: "צדקה ממני". אין ספק שהיא בודאי צדיקה ממנו, כי יכלה גם לעשות לו "שיימינג", אך יש כאן בכל זאת לקיחת אחריות מצדו של יהודה: מנהיג המוכן להודות בחולשותיו.יוסף, לעומת זאת, כאשר אשת פוטיפר מנסה לפתותו, עומד בפיתוי ונכנס לבית הסוהר, כנראה במעשיהו,  במחלקת ה-VIP (מקום אשר אבירי המלך אסורים). שם, לפני שהוא מפרש את חלומותיהם של שרי המשקים והאופים, הוא אומר: "הלוא לאלהים פתרונים": נראה גם בהמשך שיוסף הוא זה שרואה את התערבות האל בכל  מה שיקרה לו ולאחרים, במציאות ובחלום.ואולי יש כאן שתי פרדיגמות של גאולה שיש ביניהם  מתח: הנכונות לפרש את המאורעות ולהסיק מהם את רצון האל לעומת מחויבות לאחריות. האם ניתן למצוא איזון בין סכנת ההיבריס  הנובעת מעמדת "כוחי ועוצם ידי", לעומת היומרה  להסביר את התערבות האל בהיסטוריה? (פח השמן או גבורת המכבים?)נאחל לכולנו הוספת אור של אהבה ושלום בשבת מיוחדת זופנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכבוד יום הולדתה של חוה אלברשטיין  השבוע: תפילות חדשות https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bcולזכרו של אריק איינשטיין, שנפטר ביחנוכה לפני 7 שנים: יש  בי אהבה והיא תנצחhttps://www.youtube.com/watch?v=Gx3Z33UH3yo אלי אתה ואודיך-  (ניגון חב"די), ביצוע: אביתר ונועם בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=2alhYaNaPE4 -- Dear Family and Friends,This evening we are lighting theCandles of Hanukkah before lighting Shabbat candles; it's interesting to noticethat Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is topublicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebodydoesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbatcandles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonideseven generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towardsachieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when toooften religion has become one of the main factors of conflict and hatred. Shabbat Shalom and  Hanukkah Sameach to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com   לכבוד יום הולדתה של חוה אלברשטיין  השבוע: תפילות חדשות https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bcולזכרו של אריק איינשטיין, שנפטר ביחנוכה לפני 7 שנים: יש  בי אהבה והיא תנצחhttps://www.youtube.com/watch?v=Gx3Z33UH3yo אלי אתה ואודיך-  (ניגון חב"די), ביצוע: אביתר ונועם בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=2alhYaNaPE4   פשבן