יום שישי, 16 בפברואר 2018

המשכן שבלב ובחברה -Immanent Transcencendence

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
איך לומר זאת? החיים מורכבים. האוויר הצלול והנקי  כאן בירושלים ההתעוררות היפה של חלק מהציבור נגד השחיתות ונגד גירוש מבקשי המקלט , לעומת דברים לא כ"כ נקיים, לבנים ויפים (ואני משתדל לשמור על שפה נקיה...) בסביבת  ראש הממשלה, בחלקים מהעולם הדתי-תורני,  ובשלטון, מהווים המחשה של  מורכבות חיינו. מה, אם כן,  נותר לעשות? אולי להתבונן בפרשת תרומה שנקרא מחר, בה אנו מצווים לבנות "משכן" בתוכנו, כלומר מקום בו יש אפשרות להתחבר לכל מה שמעבר למיידי, לשחור, למכוער, אך יש לזכור שאי אפשר לנתק את בניית ה"משכן" מבנייתה של חברה מתוקנת, דהיינו מפרשת משפטים, בה אני מצווים על כינונה של חברה צודקת וחומלת, בה כדוגמת הכרובים במשכן, מסתכלים אנו איש אל רעהו "פנים אל פנים". 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdE
Dear Family and Friends,

.
Tomorrow, we'll read about the "Mishkan", the temporary and "portable" Sanctuary the Israelites built during their journey in the Desert. Some commentators interpret the Commandment "And they shall make me a Temple- so that I may dwell among them." as an universal imperative, not related to history or geography.
So, how is each of us supposed to build a "Sanctuary" and where?
Maybe this teaches us that we have to open ourselves to "transcendence within immanence", which means also to be receptive to the beauty of nature, to the tears smiles, handshakes of every human being, since all human beings were created in G-d's image.  
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie, and Family


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdEShabbat Shalom from the Leiser family

------

יום שישי, 9 בפברואר 2018

גרות ואמפתיה - The ethical implication of History

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
בתלמוד (בבלי בבא מציעא נט, ע"ב) נאמר שב-36 מקומות (ויש אומרים 46 מקומות) מזהירה התורה על יחס הגון ונאות לגר.
בין היתר, בפרשת משפטים שנקרא מחר כתוב (שמות כג, ט) : "וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים".
 כלומר: זיכרון חוויית הזרות שעברנו, החל מהאירוע המכונן של גלות מצרים, נועד להפוך אותנו לאמפתיים כלפי הזר החי בקרבנו, כי הגר המוזכר במקרא איננו "גר צדק", הרי לא היינו "גרי צדק" במצרים...
האם, למרות הפעמים הרבות שהדבר מוזכר בתורה, הפנמנו את המסר הזה?
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ


Dear Family and Friends,
The Talmud (Bava Metzia 59b) counts 36 (or 46) admonitions regarding the "Stranger among us".
In the Torah Section we'll read tomorrow (Shemoth 23, 9):
  "Do not oppress a foreigner; you yourselves know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt."
Experiencing being strangers should engender empathy towards the strangers who live with us.
Although the Torah mentions it many times, are we internalizing this message?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all, 
Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ

יום שישי, 26 בינואר 2018

שירה נקייה מנקמנות Pure Poetry

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
מחר, בפרשת בשלח, נקרא את "שירת הים". המדרש מספר לנו שהמלאכים ביקשו "לומר שירה", אך הקב"ה השתיק אותם ואמר: מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! ואולי מדרש התנאים (ספרי דברים לב, מג) בו נאמר: "גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא" מלמד אותנו שה"שירה" המבטאת את תחושת השמחה והכרת הטוב על ההצלה והניצחון צריכה להיות "נקייה" ומעבר ל"זמן", בלי שמחה לאידם של אלה ששילמו את מחיר נצחוננו והצלתנו. 
שבת שלום לכולכם ושנה טובה לאילנות ולכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם

עזי וזמרת י-ה

https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0vQ

Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time,  expressing Joy at being rescued does  without  gloating over the enemy's defeat" . T
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
Pinchas, Tzippie and Family

עזי וזמרת י-ה
 https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0

יום שישי, 12 בינואר 2018

הגמגום המבורך The introspective imperfection

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
משה רבנו מכנה עצמו "כבד פה וכבד לשון"; מהי משמעותן של אותן מילים? האם, כפי שנהוג לחשוב, הוא גימגם? האם השפה המצרית לא היתה שגורה בפיו? האם היה חסר ביטחון?
מכל מקום, אולי מלמד אותנו הדבר שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברטוריקה שלו ואולי חוסר שלמות עשויה לעודד צניעות ואינטרוספקציה. זוכרים את  לוי אשכול? אני מתגעגע למנהיגות כזאת...
שבת שלום לכולכם וחודש טוב
פנחס, ציפי ומשפחתם
שלח נא את עמי

 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8ZwDear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom  to all
Pinchas, Tzippie and Family

-- 
שלח נא את עמי

 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw

יום שישי, 5 בינואר 2018

על החובה להפר פקודה בלתי חוקית בעליל - The courage not to collaborate with evil

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
חלק מפרשני התורה סבורים שהמיילדות שסירבו  לציית לפרעה  ולא היו מוכנות להרוג את הבנים הזכרים שנולדו לבני ישראל היו מצריות ולא יהודיות. בכל מקרה, משה לא היה שורד לולא התערבותה של בת פרעה.
ואולי בא הדבר ללמדנו שאנשים אמיצים שאינם מפחדים להתקומם נגד שלטון דיכוי, יכולים להשפיע על מההלך ההיסטוריה, גם אם הם במיעוט.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
 
http://pinchaspeace.blogspot.com  

אל תירא - הבאים ישרש כוח - שולי נתן

https://www.youtube.com/watch?v=1_8qN3pYIgc
שלמה קרליבך
https://www.youtube.com/watch?v=zthNLT4pPp8 Dear Family and Friends,
According to some commentators, the midwives who refused to collaborate with Pharao's decree -namely to kill  every male Jewish baby - were Egyptians. In any case, Moshe wouldn't have survived unless Pharao's daughter had saved him.
Maybe this teaches us that courageous individuals, who aren't afraid to rebel against oppressive authority, even if they are a minority, are able to influence the course of history.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com 

אל תירא - הבאים ישרש כוח - שולי נתן

https://www.youtube.com/watch?v=1_8qN3pYIgc
שלמה קרליבך
https://www.youtube.com/watch?v=zthNLT4pPp8


Shabat Shalom from the Leiser family
-- 
פשבן

יום שישי, 29 בדצמבר 2017

האם הפיוס אפשרי? On kindness and truth


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
האם אחי יוסף עברו טרנספורמציה? 
לכאורה, ראינו בשבוע שעבר שליהודה היה אומץ להתעמת עם יוסף בעניין בנימין, אך איננו יודעים אם הוא היה מסוגל לעשות את זה, אם היה יודע שמי שעומד לפניו הוא יוסף, אותו הציע למכור.
 אחרי מות יעקב אביהם, הם חששו שיוסף יתנקם בהם, לעומת יוסף המדבר איתם בצורה מפויסת, יוסף, כיחיד, עבר אולי טרספורמציה אמיתית.
אולי בא הדבר ללמדנו שלקבוצה, לקולקטיב, יש דפוסים המקשים על שינוי ועל שחרור מרגשי אשמה החוסמים כל התקרבות של ממש.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

  ישימך אל-הים כאפרים וכמנשה

https://www.youtube.com/watch?v=hl5Guz2X8gE

ברכת הבת
https://www.youtube.com/watch?v=GLEw5fF5bXs

Dear Family and Friends,
Two concepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in the land of his Fathers, and not in Egypt; "Hessed" and "Emeth".
Should these notions be translated as "kindness" and "truth"? Or, is 'Emeth" faithfulness?
Actually, this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to be something that you are not forced to do, and Emeth sound like something you can rely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementary attribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it be possible some day?.
Shabbat Shalom to all,
PInchas, Tzippie and Family

  ישימך אל-הים כאפרים וכמנשה - ברכת הבנים

https://www.youtube.com/watch?v=hl5Guz2X8gE

ברכת הבת
https://www.youtube.com/watch?v=GLEw5fF5bXs

יום שישי, 15 בדצמבר 2017

לא בחיל ולא בכוח Priorities

לחברותינו, חברינו ובני משפחתנו היקרים,
נרות חנוכה באים להזכיר את "נס פח השמן", המהווה ייצוג של ניצחון המכבים על התרבות ההלניסטית בימי אנטיוכוס. קיימות התייחסויות שונות ל"חכמה יוונית" אצל חז"ל ואצל הוגי דעות בימי הביניים ובתקופות מאוחרות יותר. אולי יש צורך במאבק נגד תרבות הרוצה להשתלט על תרבות קיימת, כי השתלטות אינה מאפשרת דו-שיח והפרייה הדדית; במצב של קבלה וכבוד בין אנשים ובין תרבויות, יכולה כל תרבות להעשיר תרבות אחרת;
בלשון חכמים: יפיפותו של יפת באהלי שם
ובלשון הרמב"ם: שמע את האמת ממי שאמרה.
מפגשים בין בני אדם, בין עמים ובין תרבויות הופכים להיות אלימים, כאשר יש תחושה (מציאותית או דמיונית) של איום. אולי גם הצורך לשלוט קשור לאותה תחושה של איום, "והעיקר, לא לפחד כלל"
שבת שלום , חנוכה שמח וחודש טוב
פנחס, ציפי ומשפחתם


 לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...(מתוך ההפטרה לשבת חנוכה)


Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...(מתוך ההפטרה לשבת חנוכה)