יום שישי, 22 בפברואר 2019


בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יש מחלוקת בין פרשני המקרא לגבי סדר האירועים המסופרים לנו בפרשות אלו; האם הקמת המשכן קדמה לחטא העגל, בהתאם לסדר הפרשות, או שמא מהווה המשכן תיקון לחטא העגל והסדר בתורה אינו מבטא בהכרח סדר כרונולוגי (אין מוקדם ומאוחר בתורה...).
מחלוקת זו מעניינת ויש לה השלכות רבות ומשמעויות שונות. אך, נראה לי שבכל מקרה, חכמינו הרגישו שיש קשר בין האירועים; אותו להט דתי/רוחני יכול לגרום להקמת משכן של קדושה, אך הוא יכול גם, בהנהגת אהרון, הכהן הגדול, אחיו של המנהיג, ליצור עגל, הגורר אחריו חלקים גדולים בעם שאינם מבחינים בין קדושה אמתית, הדורשת גבולות וריסון.
ואולי והאלהתה של אדמת ארץ ישראל ושכרון הכוח עיוותו ביומיים האחרונים את סולם הערכים בציונות הדתית ויצרו עגל המתחזה למקדש?
באיחולים לשבת של שלום ולהתפתכחות מאשליות
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

-- לא בחיל , לא בכוח (ישי ריבו)
When Moshe saw the people of Israel dancing around the golden calf, he broke the Tablets of Testimony (Luchot Haberith) and threw them down. I didn't see any commentator blaming Moshe for doing this; on the contrary: the Midrash and Rashi are praising him.
Maybe this teaches us that any concrete object, even if "G'd's script is engraved on it", shouldn't be an object of adoration and worship; There isn't anything in this world - no person, no stone, no grave, no land, no building - that can be considered Holy; holiness cannot be perceived with our senses, since it's something we cannot possess, control or reach. We can try to be as human as possible, contribute to a more human society and hence strive as much as possible towards the Unreachable Other.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

-- לא בחיל , לא בכוח (ישי ריבו)

יום שישי, 1 בפברואר 2019

החרב, המזבח והסנהדרין Idolatry and ethnocentricism

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"ואלה המשפטים"- מילים אלו פותחת  את הפרשה שנקרא מחר - "ו" החיבור מחבר פרשה זו לסיומה של הפרשה הקודמת,  המסתיימת בתיאור המזבח, עליו מותר להקריב קרבנות. ראינו שאסור להניף "חרב" על המזבח, כי החרב, כסמל לאלימות, מחללת את המזבח. ורש"י, בעקבות המדרש מסביר את סמיכות הפרשות במילים "למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל מזבח.
אולי בא הדבר ללמדנו שהסנהדרין, בית המשפט העליון, הוא הערובה לאיזונים הנכונים בין הכוח (החרב) לבין הלהט הדתי הפולחני (המזבח)
שבת של שלום, תקווה ואיזונים נכונים וחודש טוב.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI
Dear Family and Friends,
The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger  is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects a deplorable but understandable human weakness.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and  Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
   ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI

יום שישי, 18 בינואר 2019

שירה כפרספקטיבה של תקווה ואור Poetry as Eternity

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"שירת הים" המופיעה בפרשה שנקרא מחר מתחילה במילים "אז ישיר"; מילים אלו איפשרו לחז"ל לפרשן כנבואה לעתיד ולראות בהן רמז ל"תחיית המתים". במדרש התנאים ספרי על ספר דברים יש משפט על שירה, האהוב עליי במיוחד:
"גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא"
בשבוע שעבר קראנו על "מכת החושך" ותיארנו אותו כעיוורון, כחושך פנימי ואף כעיוורון מוסרי; כל מי שהיה חשוף רק לכותרות העתונים ולעיקרי החדשות אינו יכול שלא להבחין בעיוורון המוסרי וב"מכת החושך" המאפילה על לא מעט אור, אך השירה מאפשרת הסתכלות שהיא מעבר ל"כאן ועכשיו", היא מאפשרת פרספקטיבה, תקווה, צמיחה והתחדשות
שבת של שירה, תקווה והתחדשות לכולכם.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
שירת העשבים ( נעמי שמר - ביצוע: אתי אנקרי)
https://www.youtube.com/watch?v=sFfgH0oJdwE
Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time, expressing Joy at being rescued does without gloating over the enemy's defeat" . The great poet, Wislawa Shimborska, left this world 7 years ago; her poetry, even when dealing with everyday issues, reached eternity. May her memory be blessed.
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
Pinchas, Tzippie and Family
שירת העשבים ( נעמי שמר - ביצוע: אתי אנקרי)

יום חמישי, 10 בינואר 2019

החושך הוא פנימי - On Moral Internal Blindness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המכה התשיעית - אחת לפני האחרונה - המוזכרת בפרשה שנקרא בשבת (פרשת בא) היא מכת ה"חושך". חלק מהפרשנים (ביניהם רבי יצחק שמואל רג'יו - צפון איטליה במאה ה-19) כותבים שלא  היתה חשיכה בחוץ בימים אלו,באזורים בהם גרו המצרים, אלא "כי נתחדש עניין מה נגד עיניהם (של המצרים), שהפסיק בין האור ובין העין, עד שאפילו סמוכים זה לזה לא ראו איש את אחיו" (כך בלשונו של רג'יו).
את המילים האלו כותב רג'יו כפירוש למילים "לא ראו איש את אחיו".
דומני שלא קשה  היום לחשוב על עיוורון פנימי ומוסרי המונע מאנשים לראות "איש את אחיו", למרות שיש מספיק "אור" , ואולי בכלל יש מצבים בהם החושך והייאוש הפנימי חוסמים את התקווה.
שבת של' אור, של  שלום ושל תקווה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc

וכל מי שנמצא/ת בירושלים בשבת, מוזמן/ת בחום לשיעור/הרצאה של הרב פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין 
בקהילת ידידיה, רחוב שליפשיץ 12 (שכונת בקעה) בשעה 11
הנושא: שאלת הניאו-חסידות - איזו חסידות אפשר ליצור לדורות שלנו?

Dear Family and Friends
The ninth plague inflicted to the Egyptians, mentioned in the Torah Section we'll read on Shabbat is "Darkness"
Some commentators explain it as an extraordinary phenomenon obstructing the vision of the Egyptians, who were the oppressors to the point that there were unable to see each other.
Maybe this teaches us that sometimes, although there is light outside, internal moral blindness disables our vision of the other. It may also affect our ability to hope.
We wish you a Shabbat of Light, Hope and Peace
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc
  

-- 
פשבן

יום חמישי, 3 בינואר 2019

על ענווה ומנהיגות Modesty and Leadership

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
משה רבנו מכנה עצמו "כבד פה וכבד לשון"; מהי משמעותן של אותן מילים? האם, כפי שנהוג לחשוב, הוא גימגם? האם השפה המצרית לא היתה שגורה בפיו? האם היה חסר ביטחון?
מכל מקום, אולי מלמד אותנו הדבר שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברטוריקה שלו ואולי חוסר שלמות וענווה עשויים לעודד צניעות ואינטרוספקציה. לצערנו, נפרדנו השבוע מהסופר עמוס עוז, שלא היסס, מתוך אהבת העם והארץ, לומר את אשר לבו, ללא מורא. כמו-כן, ולהבדיל, נכנסנו לאווירה של מערכת בחירות בה אין דיבור אמתי, אלא  הבטחות שווא, שתיקות טקטיות, ומאבקים אישיים מכוערים. האם מוגזם לצפות לקצת יותר  אמת, אומץ וענווה?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
שלח נא את עמי

https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw
ובהרחבה על הפרשה
 http://ozveshalom.org.il/blog/shabath/%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-1083/

Dear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom  to all
Pinchas, Tzippie and Family
 שלח נא את עמי
 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw

יום שישי, 28 בדצמבר 2018

חירות אידיווידואלית וחירות קולקטיבית One Book, 2 names

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, מתחילים לקרוא בבתי הכנסת בספר חדש ; במקור העברי הוא נקרא לרוב ספר "שמות", בתלמוד (מסכת סוטה דף לו, עמ' ב), שם הספר הוא: החומש השני; הרמב"ן מכנה אותו "ספר הגאולה" ובתרגומים הלועזיים הוא נקרא EXODUS, המנכיח את יציאת מצרים כאירוע מרכזי ומכונן, ואולי דווקא השם בו הוא מכונה ע"י הרמב"ן תואם את הרעיון הזה.
לא נתייחס כאן לכל ההיבטים והשמות, אך נראה לי שבדומה לכל כותרת, שם הספר נותן לו הקשר ובוחר עבורנו את המשקפיים דרכם נקרא אותו.
שם בו מכונה הספר ע"י הרמב"ן ובתרגום מתייחס לגאולה (גאולת מצרים וגאולה בכלל, בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים") רואה אולי באירוע מכונן של שחרור מעבדות לחירות הצעה לקריאה לאומית קולקטיבית.
לעומת זאת, השם המקובל "שמות", הקשור למילים הראשונות : ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב...בו מוזכרים השמות של בני יעקב, מזכיר לנו שלכל איש יש שם, והשם כזהות הוא ביטוי לקיום ולחירות; לעתים, ל"עבדים", לאנשים שאינם בני חורין, אין שם; הם מוזכרים כקולקטיב, או ע"י מספר סידורי.
ואלי בא הדבר ללמדנו שהחירות האישית כביטוי לכבוד האדם, או בשפה דתית כ"צלם אלהים" היא תנאי לחירות וקולטיבית, ואף לעתים חשובה ממנה;לעתים ניתן לשעבד את הגוף, אך לא את הרוח.
דברים אלו נכתבים לזכר הורי, שנפטרו בחודש טבת; לאבי ז"ל, נתן לייזר, ב ב'בטבת לפני 45 שנים, היה "מספר" על זרועו בשנות השואה; אמי ז"ל, מרים לייזר, שנפטרה בכ"א בטבת לפני 23 שנים, הסתתרה יחד עם אחותי תבל"א עם שם בדוי. שניהם ב"ה זכו לחזור לזהותם האישית החופשית אחרי השואה.
שבת של שלום ושל חירות לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
Dear Family and Friends,
Tomorrow, we start reading the Book Of Shemoth. ("Names")
The translations use the name "Exodus" for this Second Book of the Torah.
It seems to me that the 2 different names emphasize 2 different aspects of Freedom and Liberation; Exodus refers to the Collective Liberation for Slavery in Egypt, while maybe "Shemoth"- "Names" reminds us that Free People have names, while people are not free, have no individual names or are "identified" by numbers.
Maybe Indivdual Freedom is a precondition for Collective Freedom and may even be more important.
In memory of my Parents, who both passed away during the month of Teveth; My Father, Natan Leiser of Blessed Memory, had a "number" on his arm during the Shoah; My late Mother, of Blessed Memory, was hidden under a different identity during those years, together with my sister, to whom I whish many more happy years. Fortunately, they both recovered their original free identity after the Shoah
We wish you all a peaceful Shabbat of Freedom
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
PINCHASPEACE.BLOGSPOT.COM

יום שישי, 21 בדצמבר 2018

מגורים וחיים Hessed and Emeth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשת ויגש, שקראנו בשבת שעברה, כאשר יעקב אבינו מגיע למצרים, יוסף מביא אותו לפגוש את פרעה, ולשאלת  פרעה "כמה ימי שני חייל?", משיב  יעקב: "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה; מעט ורעים היו ימי שני חיי...". יעקב מבחין בין "חיים" לבין "מגורים", ומעניין לקרוא את המילים הראשונות של פרשת ויחי, שנקרא מחר: ויחי יעקב בארץ מצרים. פתאום, אחרי שנים רעות, בערוב ימיו, יעקב אבינו מרגיש שהוא "חי".
דומני שבמילה "מגורים" יש צליל של זרות, של נדודים, של תחושה של חוזר יציבות, ויש בה גם צליל חזר של פחד, של חרדה. 
נראה לי שלעתים יש בחיינו, במישור האישי, אך גם הקולקטיבי, תחושה של "מגורים"; פחד וחרדה המשתלטים עלינו ועל השיח הציבורי, אך הבחירה בחיים עשויה, כשהיא מלווה בתודעה המתאימה ובסדר העדיפויות הנכון, לגבור על אותה תחושה משתקת ועקרה.
שבת של שלום וחיים לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אספרסו קצר (חוה אלברשטיין)

https://www.youtube.com/watch?v=BCr9myeFjiM
בן אדם, עלה למעלה,עלה (הרב קוק- אביגיל עוזיאל- קולות רבים)
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ru_QlC5Q
Dear Family and Friends,
Two concepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in the land of his Fathers, and not in Egypt; "Hessed" and "Emeth".
Should these notions be translated as "kindness" and "truth"? Or, is 'Emeth" faithfulness?
Actually, this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to be something that you are not forced to do, and Emeth sound like something you can rely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementary attribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it be possible some day?.
Shabbat Shalom to all,
PInchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com  
  
אספרסו קצר (חוה אלברשטיין)

https://www.youtube.com/watch?v=BCr9myeFjiM
בן אדם, עלה למעלה,עלה (הרב קוק- אביגיל עוזיאל- קולות רבים)
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ru_QlC5Q

-- 
פשבן