יום חמישי, 24 במאי 2012


לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,


רבים תהו על  הקשר בין מגילת רות לחג השבועות  וניתנו כמה הסברים המעניקים משמעות לחיבור הזה.
יתכן שמוצגות במגילה זו שתי עמדות לגבי ההתייחסות לזר, לאחר; הגישה של אותו פלוני אלמוני ("סתם אחד", כמו כולם, שמאמץ את הנורמה החברתית הרווחת) המפחד "להשחית את נחלתו" ולכן אינו מוכן להינשא לרות המואביה, אולי כי לא היה בטוח שהגיור שעברה היה מספיק כשר וגם איפשר לה "לבוא בקהל", הרי כתוב: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'".
לעומת עמדה שמרנית זו, אנו פוגשים את בועז (אולי כי יש בו את ה"עוז" ללכת נגד הזרם?) המוכן לקחת את רות המואביה לאישה; הוא אינו מסתמך על הכתוב, אלא על ה"תורה שבעל פה" בה מחילים את האיסור על "עמוני ומואבי" ולא על "עמוניה ומואביה".
אולי דבר זה מלמד אותנו שכאשר אנו באים לקבל את התורה בחג השבועות, עלינו לראות בה "תורת חיים" ולא טקסט עתיק כתוב, אבל לא רלוונטי.
חג שמח לכולכם,

פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,

On Shavuot we read the Book  of Ruth. Many explanations were given to that custom, but maybe there is a profound meaning connecting Ruth to Revelation.
Two approaches towards strangers are narrated; the "anonymous" relative who refuses to marry Ruth reflects the suspicious attitude towards the Other, which is very common and  represents the fundamentalist reading of the Scripture. Boaz  reflects the more audacious and optimistic approach of the Oral Law marries her.
Maybe this teaches us that Revelation can be relevant only if it is a Living Covenant of Faith and Acceptance, rather than anxiety and suspicion.
Hag Sameach to All,
Pinchas, Tzippie and Family  .


יום שישי, 4 במאי 2012

ספירה וסיפור


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"לספור" זה שם הסיפור; כלומר סיפור השחרור הוא תהליך וקשור ב"ספירה"; אולי כאשר אנחנו "סופרים", אנחנו גם מספרים לעצמנו סיפור של תקווה ומפתחים תודעה בוגרת המאפשרת לנו, למרות רגעים של שפל, לראות את התהליך כמחזורי הנע בכיוון חיובי.
שבת שלום לכולכם
Dear Family and Friends,
Counting the days between Pessach and Shavuot, the Omer, reflects the fact that , alike nature, liberation is a process, and sometimes, there are, at all levels, ups and downs, but as long as, even though cyclic, the direction is upwards and in a positive direction, that process reflects growth. Counting the days gives us the opportunity of acknowledging that process in a more responsible and conscious way.
Shabbat Shalom to all