יום שישי, 28 בפברואר 2020

המשכן שבתוכנו NOT IN HEAVEN

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
פרשת תרומה, שנקרא מחר,פותחת את הפרשות העוסקות במשכן, שהוא בית המקדש הנייד ששימש את בני ישראל במדבר.  במשפט מכונן נאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". כבר חז"ל דייקו  בלשון המקרא ודרשו: נאמר "ושכנתי בתוכם, ולא "בתוכו"; כלומר: השכינה איננה בבניין, אלא באנשים, בבני אדם. כבר השל"ה (רבי ישעיהו  הלוי הורוביץ)  וגם המלבי"ם כתבו שכל אדם  מחויב לבנות "מקדש" בתוחך עצמו.   המקום  ההעיקרי החייב להכיל קדושה הוא בתוכנו, בלבבנו, בנפשנו ואינו קשור במקום או בזמן. והקדושה היא אולי הנכונות להסתכל אל מעבר לעצמנו ולצרכינו, אלא למה שמחייב אותנו כבני אדם כלפי העולם וכלפי זולתינו. מי יתן שנזכה לימים בהם השאיפה לקדושה תתבטא בראש וראשונה בכבוד לצלם האלהים הנמצא בכל אדם, בחייו ובמותו.
שבת של שלום ותקווה לשינוי, גם אם לא בבחירות הקרובות- "אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום" (טשרניחובסקי)
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

-- בלבבי משכן אבנה
אני מאמין (טשרניחובסקי - ביצוע: רונה קינן) 

Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov  to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
 בלבבי משכן אבנה
אני מאמין (טשרניחובסקי - ביצוע: רונה קינן) 

יום שישי, 14 בפברואר 2020

עמלק, יתרו והתגלות Violence excludes Sanctity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
חכמים במדרש ובעקבותם רש"י ואחרים התייחסו לסמיכות הפרשיות ותהו על האירוע  המכונן שהביא את יתרו להצטרף למשה ולבני ישראל, ואף להתגייר, אולי. שאלה זו  מתייחסת כמובן לכל אחד ואחת מאיתנו: מהם האירועים המביאים אותנו להתבוננות ולטרנספורמציה. פרשת בשלח מסתיימת בסיפור על מלחמת עמלק ומילותיה האחרונות הן: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור".  בכל אחד ואחת מאיתנו, כיחידים וכקולקטיב, יש "עמלק" קטן והמלחמה נגדו עם "החלק האלהי" הטרנסצנדנטי - כלומר: החלק האתי, המכוון למה שמעבר לצרכינו האישיים -  שבתוכנו היא נצחית והיא מקדימה את יכולתנו להכיל  את הזר (יתרו), לזכות להתגלות, ולקבל את התורה, האמורה להפוך אותנו ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש", ובלשונו הנפלאה של הרש"ר הירש : "גוי זה לא יבקש גדולה בעוצמתו, אלא בממשלתו המוחלטת של חוק-המוסר האלוהי - והלא זה משמעה של "קדושה".
שבת של שלום, הקשבה והתבוננות לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

לכבוד חיים גורי, שהלך לעולמו בט"ו בשבט לפני שנתיים
אולי זו רק פתיחה למשהו אחר - לחן וביצוע: ארז לב ארי
English different from Hebrew
Dear Family and Friends,
Towards the end of  this Shabbat's Torah reading we'll read:
"When you eventually build a stone altar for Me, do not build it out of cut stone. Your sword will have been lifted against it, you will have profaned it.
 Wouldn't it mean that there is an intrinsic contradiction between Sanctity, Spirituality and violence? Unfortunately, violence between men or societies in the name of G-d  has always been the most  intransigent in history; so, let's be careful when people start justifying violence in the name of religion or ideology.
Shabbat Shalom to all,
PInchas, Tzippie and Family

לכבוד חיים גורי, שהלך לעולמו בט"ו בשבט לפני שנתיים
אולי זו רק פתיחה למשהו אחר - לחן וביצוע: ארז לב ארי