יום שישי, 31 במרץ 2017

קריאה, הקשבה ודיבור Listeninng and Communication

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, נתחיל לקרוא בספר "ויקרא". ובתחילת הספר כתוב: ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו. רש"י, בעקבות מדרש התנאים ספרא (תורת כהנים), מפרש את סגנון המיוחד הזה כתופעה כללית, וכך לשונו: "לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חבה."
ואולי ה"הקריאה" לפני ה"דיבור" באה לברר את הנכונות להקשיב ולדבר. יתכן שלפני הדיבור, יש צורך ביצירת אווירה מתאימה המאפשרת את הדיבור. אי אפשר לכפות דיבור.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

מחיתי כעב פשעיך  (מתוך ההפטרה - ישעיהו מג, כב)
https://www.youtube.com/watch?v=GfVZfmj8PXg

-- Dear Family and Friends
This Shabbat, we'll start reading a new Book . Vayikra.
The Book starts with he word "Vayikra" = and [HE] called Moshe and spoke with him.
Maybe this teaches us that when we want to start communicating with another person we have to establish an atmosphere of "listening" and this can only happening if we are listening to our partner. We cannot expect anybody to listen to us, if we don't listen. I guess this happens between individuals as well as between groups or nations.
Shabbat Shalom to All 
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

מחיתי כעב פשעיך  (מתוך ההפטרה - ישעיהו מג, כב)
https://www.youtube.com/watch?v=GfVZfmj8PXg

יום שישי, 24 במרץ 2017

כבוד ה' וכבוד הבריות - The Mishkan and Shabbat

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
באחד הפסוקים האחרונים של פרשת "פקודי" המסיימת את ספר שמות כתוב: "וכבוד ה' מלא את המשכן". האם עלינו להבין את המושג "כבוד ה'" כמהות ויזואלית, או שמא, בעקבות הרמב"ם במורה נבוכים, עלינו להבין את המושג הזה כנוכחות של המימד האלהי במקום בו אנו יוצרים "משכן", מקום בלבנו ובחברתנו המנכיח מימד זה? דומני שהפסוק המסיים את ההפטרה לפרשת החודש (יחזקאל מה-מו): "ולא יקח הנשיא מנחלת העם להונותם מאחוזתם..." מלמד אותנו שחברה מתוקנת, בה בעלי הכוח אינם מנצלים את מעמדם   היא ביטוי לכבוד הבריות שנבראו בצלם אלהים, וזהו כבוד ה' בעולמנו.
שבת שלום וחודש של התחדשות לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
אלעד ירד אל הירדן - ראה הכל פורח -לכבוד ראש חודש ניסן
https://www.youtube.com/watch?v=O3PVILAXMcY 

English different from Hebrew

--
Dear Family and Friends,

Before the Torah tells us the detailed story of the Mishkan (Sanctuary of the Desert), we read a few verses about the Shabbat.
Maybe this teaches us that the Mishkan, representing a human effort to experience a Transcendent Dimension in Space, needs the appropriate Place. Shabbat is our option to create and experience Transcendence in Time, and this can be achieved anytime and anywhere.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all.
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
אלעד ירד אל הירדן - ראה הכל פורח -לכבוד ראש חודש ניסן
https://www.youtube.com/watch?v=O3PVILAXMcY 

יום שישי, 17 במרץ 2017

העגל והמשכן The Golden Calf and the Sanctuary

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
פרשני המקרא אינם תמימי דעים לגבי סדר האירועים בפרשות שאנו קוראים בשבתות אלו; האם הקמת המשכן קדמה לחטא העגל (לפי סדר קריאת הפרשות), או שמא נבנה המשכן אחרי חטא העגל. אם נאמר שהעגל קדם לציווי על הקהמת המשכן, הרי משמש המשכן מעין התחשבות בדיעבד עם הצורך של עם בייצוג קונקרטי כדי לחוש קרבת אלהים; לעומת זאת, אם הציווי על  הקמת המשכן קדם לחטא העגל, אומרת לנו התורה שהניסיון למקם את הקדושה (את הטרסצנדנטי) בייצוג קונקרטי מוביל לפטישיזם דתי ולייחוס קדושה לעצמים, מבנים, אדמה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


ונתתי לכם לב חדש (מתוך ההפטרה לפרשת פרה)
https://www.youtube.com/watch?v=pl11dlRMFR4 

Dear Family and Friends,
When Moshe saw the people of Israel dancing around the golden calf, he broke the Tablets of Testimony (Luchot Haberith) and threw them down. I didn't see any commentator blaming Moshe for doing this; on the contrary: the Midrash and Rashi are praising him.
Maybe this teaches us that any concrete object, even if "G'd's script is engraved on it", shouldn't be an object of adoration and worship; There isn't anything in this world - no person, no stone, no grave, no land, no building - that can be considered Holy; holiness cannot be perceived with our senses, since it's something we cannot possess, control or reach. We can try to be as human as possible, contribute to a more human society and hence strive as much as possible towards the Unreachable Other.
Shabbat Shalom to all

Pinchas, Tzippie and Family.

http://pinchaspeace.blogspot.com 

ונתתי לכם לב חדש
https://www.youtube.com/watch?v=pl11dlRMFR4 


יום שישי, 10 במרץ 2017

ההיעדר כהזמנה לאחריות בוגרת Hidden Layers

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, נקרא את פרשת תצווה, בה יש תיאור מפורט של בגדי הכהונה. הדבר המפתיע הוא שבפרשה זו, שמו של משה רבנו, הגיבור של כל 4 חומשי התורה, אינו מופיע. כמו-כן, בסוף ספר דברים, מספרת לנו התורה שגם מקום קבורתו של משה רבנו אינו ידוע. במקביל, אנחנו קוראים מחר את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק". האם מלמדת אותנו התורה מה עלינו לזכור ולשם מה? האם, אולי, התורה רוצה לחנך אותנו לא להיות תלויים במנהיג כריזמטי? ומאידך לזכור שיש רוע בעולם ושעלינו לא להתפתות ל"עמלקיות", דהיינו לניצול חלשים מאיתנו? ובנוסף: שמו של אלהים אינו מופיע במגילת אסתר. האם משמעות הדבר היא שכדי ליצור חברה הנאבקת ברוע ובניצול,  עלינו לקחת אחריות ולא לראות מצב נתון כרצון האל? 
שבת שלום ופורים שמח
פנחס, ציפי ומשפחתם

"וכי ידיו של משה עושות מלחמה"
 https://www.youtube.com/watch?v=SWXwXenV_6Y

 

Dear Family and Friends,
In the Torah section we'll read tomorrow, Moshe's name doesn't appear; in the Book of Esther, which we'll read on Purim, G-d's name doesn't appear.
Maybe this teaches us that  what happens "behind the scenes" is much more meaningful than what we see; our visual perception may lead to superficial conclusions. Reality has more than one layer. This may explain the unpredictable or the mysterious.
Shabbat Shalom- Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and family

"וכי ידיו של משה עושות מלחמה"
 https://www.youtube.com/watch?v=SWXwXenV_6Y

יום רביעי, 1 במרץ 2017

קדושה אנושית - ,Not in Heaven

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
רבי ישעיהו הורוביץ (השל"ה - שני לוחות הברית) , דייק,  כמו רבים לפניו, בלשון הציווי בפרשת המשכן הראשונה (תרומה) שנקרא השבת.
נאמר : ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםכלומר: האל שוכן בתוך ישראל, ולא בבניין
ומכאן מסיק השל"ה שמצווה זו מחייבת כל אחת ואחד מאיתנו בכל עת, בלי קשר לקיומו של מבנה כזה או אחר. ואולי משמעות ה"מקדש" שעלינו לבנות בתוך עצמנו ובתוך חברתנו היא: להנכיח ולהעצים חלקים טרנסצנדנטיים (אלוהיים, למי שאמון על השפה הזאת) המבטאים  חמלה, אמפתיה -כל דבר שהוא מעבר לאנוכי ולתועלתני ומכוון לאחר.
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם

בלבבי משכן אבנה
-- 
Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov  to all,
Pinchas, Tzippie and Family
בלבבי משכן אבנה