יום שישי, 21 ביולי 2017

חשיבות המילה ושלטון החוק Reflections on Journey

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
פרשות מטות-מסעי שנקרא מחר, מסיימות את ספר במדבר, וגם יש בה, בדומה לספר דברים,  הכנת העם לקראת כניסתו לארץ המובטחת, ולהקמת חברה מתוקנת. 
פרשת מטות  מתחילה עם הלכות "נדרים", ופרשת מסעי מסתיימת עם הציווי להקים "ערי מקלט" להורג אדם בשוגג.
הנדרים זכו למסכת שלמה במשנה ובתלמודים, והדינים המתייחסים להריגה בשוגג ולערי מקלט זכו לפרק שלם במסכת מכות, הנקרא: אלו הן הגולין.
ואולי בא הדבר ללמדנו את חשיבות ההקפדה על הדיבור, על המילים שיוצאות מפינו, על הרצינות בה יש להתייחס למחויבות שאנו לוקחים על עצמנו.  כמו-כן, כל אדם, גם אם הוא חשוד ברצח, זכאי להגנה עד שיתברר במשפט אם הדבר נעשה בכוונה תחילה. אם אכן מתברר שהיתה כאן שגגה, מחויבת החברה להגן עליו מפני נקמה בתנאים טובים בהרבה מבתי הסוהר שלנו. 
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

כל נדרי (לחן שונה, עיבוד וביצוע: חגית כפיר)

https://www.youtube.com/watch?v=O49phAdTYLo

Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read, in the last Torah Section of Bamidbar, about the journeys of the Israelites in the desert.
Since we are all engaged in "journeys" and maybe our entire life could be described as one long "Journey", it may seem important and interesting before getting "somewhere", before getting close to a certain goal, to look back at the different stations of your journey, to reflect and consider if this was the best way, if at all it lead you to the point you wanted to be. Besides that, if we look at the calendar, we'll discover that in another 8 days, Tish'a be'Av will revive the tragedies of Jewish History; less than a week later, the 15th of Av is considered by our Sages a very festive day and even compared to Yom Kippur; that's maybe what characterizes every journey; there are ups and downs.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all,
Pinchas, Tzippie and Family

                                  
כל נדרי (לחן שונה, עיבוד וביצוע: חגית כפיר)

https://www.youtube.com/watch?v=O49phAdTYLo
               
  
להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן

יום חמישי, 13 ביולי 2017

קנאות גברית וצדק נשי On Feminine Justice

מחר, בפרשת "פינחס", נקרא  שני סיפורים מעניינים; על פינחס, נכדו של אהרון, הקנאי, שעקף את "הממסד" והרג את כזבי וזמרי. המקרא מספר לנו שהוא עצר את המגפה וזכה ל"ברית שלום". התייחסות חכמי התלמוד לקנאות מורכבת ומסוייגת יותר. הנצי"ב מוולוז'ין מזהיר מפני מניעים לא טהורים במעשי קנאות וגם דואג מפני השפעת האלימות על נפש האדם.   לעומת זאת, דרישת  בנות צלפחד,  בניגוד ל"הלכה" המקובלת את זכות הירושה על נחלת אביהן, זכתה לתמיכת  הקב"ה, למרות שלא היה תקדים לכך שבנות ירשו את אביהן. 
האם ניתן ללמוד מזה שהאל  מאשר פריצת דרך נשית מוצדקת, המהווה תקדים "הלכתי" המתקן מצב מעוות לעומת קנאות, שאינה יכולה לשמש תקדים לשום דבר?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו פרק ב, סיום ההפטרה )

  https://www.youtube.com/watch?v=mKQ9-h2s9Ic 

Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

--( זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו פרק ב, סיום ההפטרה 

  https://www.youtube.com/watch?v=mKQ9-h2s9Ic 

יום שישי, 7 ביולי 2017

חש חכמה השמורה לבעליו לרעתו - Prophecy and Morality

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ה"גיבור" של פרשת בלק הוא בלעם. קוסם? נביא?
הוא מכנה עצמו בכינויים מגוונים כמו: "שומע אמרי אל" ו"גלוי עיניים" ומציג עצמו לבלק, שהזמין אותו כ"מומחה לקללות", כ"מדיום" המעביר אליו את דבר האל.
חכמים רואים בו נביא עם פוטנציאל נבואי הדומה למשה רבנו, באמרם: לא קם נביא עוד בישראל כמשה - בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ואיזה? זה בלעם.
זכור לי שהמורה שלי למתמטיקה בכיתה ט' נפרד מאיתנו במשפט: ואל תחשבו שהמתמטיקה הופכת אנשים למאושרים...
דומני שחכמים מלמדים אותנו שהכישרון הנבואי אינו הופך אדם למוסרי, ואולי ניתן ללמוד מזה שאף מעמד, משרה, תפקיד, דרגה (פוליטית, רבניתאקדמית וכו') ,  או כישרון אינו מבטיח את רמת מוסריותו של אדם. הכל תלוי בבחירתו של אדם.
שבת שלום
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
http://pinchaspeace.blogspot.com 
מה טובו אהליך יעקב
 https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA 

Dear Family and Friends,
The "Hero" of the Torah Section we'll read tomorrow is Bil'aam. Is he a prophet? a magician? 
Our Sages believe that his prophetic attributes were similar to Moshe, the Highest Prophet in Jewish Tradition.
Does that teach us that a person can have many qualities and also be in a high position and nevertheless, not be committed  to moral standards?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

מה טובו אהליך יעקב
 https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA 
-- 
פשבן