יום חמישי, 23 בנובמבר 2017

בריחה ההופכת ליציאה ולמפגש

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

הפרשה שנקרא בשבת מתחילה במילים "ויצא יעקב". 
מי שקרא את סוף הפרשה הקודמת יודע שבעצם מדובר בבריחה. ואכן, ההפטרה מתחילה במילים "ויברח יעקב שדה ארם".
האם בא הדבר ללמדנו שאדם יכול להפוך בריחה ל"יציאה"?
מה מאפשר את המהלך הטרנספורמטיבי הזה? אולי בעצם יצא יעקב  מעצמו, מזהותו כילד של  אמא, המוכן לרמות את אחיו, ולהפוך  במפגש עם רחל ליד הבאר, אחרי שבחלומו הוא התחבר לחלק האלוהי שבתוכו, למי שיכול  להרים את האבן המכסה את הבאר.
לעתים, המפגש של האדם עם עצמו האמיתי, המאפשר מפגש אינטימי עם האחר עשוי להפוך גורל לייעוד, אובייקט נרדף לסובייקט אחראי ובוגר.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
אהיה כטל לישראל (מתוך ההפטרה בהושע יד, ו).

Dear Family and Friends,
The Torah section we'll read on Shabbat starts with the words "Vayetse Yaakov"; Yaakov left Beer Sheva.
We all know that actually Yaakov escaped his brother's resentment and threat.
Maybe we have to understand "Vayetse" as if Yaakov left his identity of the "little son of his mother" who agreed to cheat his brother and his father and underwent a process of transfromation enabling him, after connecting in his dream with his inner divine part, to meet Rachel and opening the well.
  • Maybe being in touch with our inner real self enables us to meet the other.

  • Shabbat Shalom to All,
  • Pinchas, Tzippie and Family 

.אהיה כטל לישראל (מתוך ההפטרה בהושע יד, ו).
https://www.youtube.com/watch?v=IHf0J-7L_WM

יום חמישי, 9 בנובמבר 2017

פרשת חיי שרה כתיקון - Overcoming Fear and Hatred

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
בשבת שעברה, קראנו על גירוש הגר וישמעאל ע"י אברהם, לפי דרישת שרה.
איננו שומעם דבר על יצחק, אחרי העקדה,  עד שעבד אברהם חוזר מארם נהריים ומביא את רבקה ליצחק.
יצחק מגיע למפגש עם רבקה מ"באר לחי רואי", ובעלי המדרש רואים באזכור המקום רמז למקום בו פגשנו את הגר וישמעאל אחרי הגירוש והמדרש מספר שאחרי מות שרה, הלך יצחק לשם כדי להחזיר את הגר-קטורה לאביו. כמו-כן, מספרת לנו התורה שיצחק וישמעאל קברו ביחד את אברהם אביהם.
היתכן שהסיפור בא ללמדנו שאחרי תקופה של קנאה, תחרות ואיבה ניתן להגיע לפיוס ע"י תיקון העוול?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

לקריאה נוספת באותו נושא:  http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2008/11/normal-0-false-false-false_728.html
נערה טובה יפת עיניים
https://www.youtube.com/watch?v=ZEf9L3R14RI


Dear Family and Friends,
Last week we read about Avraham sending Hagar and Yishmael away, upon Sarah's request.
After the Akedah, Yitzhak disappeared and didn’t live with his parents.
Rashi, quoting a Midrash reads in the words "Beer LaHay Roei" an allusion to the place where we last met Hagar and Yishmael and says that after his mother Sarah died, he brought Hagar back to his father, which is identified with Keturah; we'll also read that Yitzhak and Yishmael are burying their common father together.
Does that teach us that after each episode of hatred and rivalry, people are (or should be) able to overcome fear, to reestablish harmony and peaceful coexistence after repairing injustice?

Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 

More on this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/11/hagar-ketura.html 
נערה טובה יפת עיניים
https://www.youtube.com/watch?v=ZEf9L3R14RI