יום שישי, 23 בפברואר 2018

פרשות השבוע - Behind the scenes

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אז, מהי "פרשת השבוע"? הטבעת שמתהדקת סביב ראש הממשלה? כליאת מבקשי המקלט המתנגדים לגירוש? או במישור המקומי יותר, אסון שקרה במתחם שלנו, בעקבות פיצוץ גז, בו נהרג פועל שעבד במקום ו-8 דיירים נאלצו לעזוב את ביתם בגלל הרס רציני. אין ספק שדברים אלו פוגשים אותנו במקום פגיע ומצריכים מחשבה והתייחסות.
אך, יחד עם זאת, עדיין לוח השנה מפגיש אותנו עם פרשת "תצוה", המפטיר בפרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" וקריאת המגילה החל מיום רביעי בערב.
חשבתי על  המושג "ציווי"; הפרשה מתחילה בפניה של האל אל משה, בה נאמר: ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית כתית למאור, להעלות נר תמיד"
במפטיר יש ציווי למחות את זכר עמלק, ובמגילה אסתר שולחת את אחד המשרתים, התך, בלשון "ותצוהו אל מרדכי" והיא בעצם מבררת אם הוא מוכן להקריב אותה, במידה והיא תפר אתהכללים הנהוגים בארמון המלך.
אולי, ה"ציווי" הוא מושג המזמין את האדם לקחת אחריות על משמעות חייו; אנחנו אמורים להתמודד ולהתגבר על הנטיה לנצל חולשתם של אחרים (מחיית עמלק שבת שבתוכנו), להדליק " נר תמיד" , כדי לשמר מקום של אור ותקווה בכל מצב ולעמת גם אנשים אחרים עם האחריות שהם לוקחים על עצמם ועל אחרים.
שבת שלום ופורים רגוע לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

English not identical to Hebrew
ניגון לא קשור לפרשה במישרין - אך אולי בכל זאת כדי להוסיף אור - המכונה "ניגון הבעל שם טוב", 
https://www.youtube.com/watch?v=jRPkjm5HAoADear Family and Friends,
In the Torah section we'll read tomorrow, Moshe's name doesn't appear; in the Book of Esther, which we'll read on Purim, G-d's name doesn't appear.
Maybe this teaches us that  what happens "behind the scenes" is much more meaningful than what we see; our visual perception may lead to superficial conclusions. Reality has more than one layer. This may explain the unpredictable or the mysterious.
Shabbat Shalom- Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and family

ניגון לא קשור לפרשה במישרין - אך אולי בכל זאת כדי להוסיף אור - המכונה "ניגון הבעל שם טוב", 
https://www.youtube.com/watch?v=jRPkjm5HAoA

 Leiser family
        
-- 

יום שישי, 16 בפברואר 2018

המשכן שבלב ובחברה -Immanent Transcencendence

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
איך לומר זאת? החיים מורכבים. האוויר הצלול והנקי  כאן בירושלים ההתעוררות היפה של חלק מהציבור נגד השחיתות ונגד גירוש מבקשי המקלט , לעומת דברים לא כ"כ נקיים, לבנים ויפים (ואני משתדל לשמור על שפה נקיה...) בסביבת  ראש הממשלה, בחלקים מהעולם הדתי-תורני,  ובשלטון, מהווים המחשה של  מורכבות חיינו. מה, אם כן,  נותר לעשות? אולי להתבונן בפרשת תרומה שנקרא מחר, בה אנו מצווים לבנות "משכן" בתוכנו, כלומר מקום בו יש אפשרות להתחבר לכל מה שמעבר למיידי, לשחור, למכוער, אך יש לזכור שאי אפשר לנתק את בניית ה"משכן" מבנייתה של חברה מתוקנת, דהיינו מפרשת משפטים, בה אני מצווים על כינונה של חברה צודקת וחומלת, בה כדוגמת הכרובים במשכן, מסתכלים אנו איש אל רעהו "פנים אל פנים". 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdE
Dear Family and Friends,

.
Tomorrow, we'll read about the "Mishkan", the temporary and "portable" Sanctuary the Israelites built during their journey in the Desert. Some commentators interpret the Commandment "And they shall make me a Temple- so that I may dwell among them." as an universal imperative, not related to history or geography.
So, how is each of us supposed to build a "Sanctuary" and where?
Maybe this teaches us that we have to open ourselves to "transcendence within immanence", which means also to be receptive to the beauty of nature, to the tears smiles, handshakes of every human being, since all human beings were created in G-d's image.  
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie, and Family


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdEShabbat Shalom from the Leiser family

------

יום שישי, 9 בפברואר 2018

גרות ואמפתיה - The ethical implication of History

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
בתלמוד (בבלי בבא מציעא נט, ע"ב) נאמר שב-36 מקומות (ויש אומרים 46 מקומות) מזהירה התורה על יחס הגון ונאות לגר.
בין היתר, בפרשת משפטים שנקרא מחר כתוב (שמות כג, ט) : "וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים".
 כלומר: זיכרון חוויית הזרות שעברנו, החל מהאירוע המכונן של גלות מצרים, נועד להפוך אותנו לאמפתיים כלפי הזר החי בקרבנו, כי הגר המוזכר במקרא איננו "גר צדק", הרי לא היינו "גרי צדק" במצרים...
האם, למרות הפעמים הרבות שהדבר מוזכר בתורה, הפנמנו את המסר הזה?
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ


Dear Family and Friends,
The Talmud (Bava Metzia 59b) counts 36 (or 46) admonitions regarding the "Stranger among us".
In the Torah Section we'll read tomorrow (Shemoth 23, 9):
  "Do not oppress a foreigner; you yourselves know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt."
Experiencing being strangers should engender empathy towards the strangers who live with us.
Although the Torah mentions it many times, are we internalizing this message?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all, 
Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ