יום שישי, 9 בפברואר 2018

גרות ואמפתיה - The ethical implication of History

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
בתלמוד (בבלי בבא מציעא נט, ע"ב) נאמר שב-36 מקומות (ויש אומרים 46 מקומות) מזהירה התורה על יחס הגון ונאות לגר.
בין היתר, בפרשת משפטים שנקרא מחר כתוב (שמות כג, ט) : "וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים".
 כלומר: זיכרון חוויית הזרות שעברנו, החל מהאירוע המכונן של גלות מצרים, נועד להפוך אותנו לאמפתיים כלפי הזר החי בקרבנו, כי הגר המוזכר במקרא איננו "גר צדק", הרי לא היינו "גרי צדק" במצרים...
האם, למרות הפעמים הרבות שהדבר מוזכר בתורה, הפנמנו את המסר הזה?
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ


Dear Family and Friends,
The Talmud (Bava Metzia 59b) counts 36 (or 46) admonitions regarding the "Stranger among us".
In the Torah Section we'll read tomorrow (Shemoth 23, 9):
  "Do not oppress a foreigner; you yourselves know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt."
Experiencing being strangers should engender empathy towards the strangers who live with us.
Although the Torah mentions it many times, are we internalizing this message?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all, 
Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com
 
ולזכרו של חיים גורי, שהלך מאיתנו לפני כשבוע
https://www.youtube.com/watch?v=_U7_pQlCRm8&list=PLxXa4JATs9ysm7Tgk2NNDILprtztsFiSZ

אין תגובות: