יום שישי, 24 ביוני 2011

מחלוקת לשם שמים


לעתים יש חילוקי דעות קשים בין בני אדם, כאשר כל אחד מבעלי ה"מחלוקת" משוכנע בצדקתו , אך חילוקי דעות אלו – קשים ככל שיהיו – אינם משפיעים על הקשר האישי ביניהם, וזאת מכיוון ששני הצדדים שואפים לאמת, אך יחד עם זאת מכבדים אחד את השני ומוכנים להכיר בזכותו של האדם האחר לחשוב אחרת. מאחורי חוסר סובלנות, מסתתרת לעתים קרובות מעורבות רגשית ועוורון ואולי לכך מתכוונים חכמים כאשר הם מבחינים בין המחלוקת לשם שמים, מתוך חיפוש האמת, המודגמת ע"י המחלוקות של הלל ושמאי, לעומת מחלוקת שאינה לשם שמים, אלא מוזנת מממטענים אישיים, כדוגמת אי השלמתו של קורח עם בכירותם של משה ואהרון.

שבת שלום לכולכם,

It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven", which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.

Shabbat Shalom to all


יום שישי, 10 ביוני 2011

המן כמטאפורה למסע


מחר נקרא בין היתר על ה"מן", ה"לחם מן השמים", ממנו ניזונו בני ישראל במדבר. ואולי הלחם המיוחד הזה הוא מטאפורה לכל מסע במדבר או לכל מסע בכלל; אנשים שונים חווים את אותם אירועים באופן ייחודי, גם אם "אובייקטיבית" מדובר באותם אירועים; איננו שולטים תמיד בדברים הקורים לנו בחיים, אך יש לנו את החירות "לטעום" אותם באופן שונה ולתת להם את המשמעות שאנו בוחרים עבורם.

שבת שלום לכולכםTomorrow, we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.

Shabbat Shalom to all

יום שלישי, 7 ביוני 2011

התגלות בחיי היום יום


שלושה מוטיבים מאפיינים את חג השבועות; השם המקראי (יום הביכורים, חג הקציר) מתייחס לרובד החלקאי ולטבע; במסורת החכמים ההפכה להיות דומיננטית, מכונה החג "זמן מתן תורתנו", ומתייחס אם כך למימד ההתגלות; בנוסף, הפכה מגילת רות, המספר סיפור של אשיה זרה, מואביה, שהצטרפה לעם היהודי וגם הפכה להיות סבתא רבה של דויד המלך.

אולי בא הדבר ללמדנו שרוחניותה של חברה ומוסריותה אינן מוגדרות על ידי אירוע היסטורי חד-פעמי, אפילו דרמטי וחשוב ביותר, אלא אולי גם ואפילו בעיקר על ידי יחסים תקינים ונדיבים בין בני אדם בחיי היום יום.

חג שמח לכולכםDear Family and Friendsמשמאל לימין,

Three different narratives are part of Shavuot; one of them is related to nature and agriculture (Hag Hakatzir; Yom Habbikurim), another one is related to the most important Event in Jewish History (Matan Torah), and another one to a story of a foreign woman (Ruth), who became part of the Jewish people and even, after 3 generations gave birth to King David.

Maybe it teaches us that the moral and spiritual level of a society isn't defined and conditioned only by Spectacular Historic Events, but also, and maybe even mainly by generous human relations in every day life.

Hag Sameach to all,

--
פשבן

יום שישי, 3 ביוני 2011

מִדַּבֵּר..


בפסוק האחרון של פרשת נשא, אותה נקרא מחר, אנו פוגשים הטיה בלתי שגרתית המתארת את הדיבור האלוהי אל משה:

וּבְבֹא משֶׁה אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לְדַבֵּר אִתּוֹ,וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת...

ורש"י מפרש:

מִדַּבֵּר - כמו "מִתְדַבֵּר" ... מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו.

אולי משמעות הדבר ש"הקול" נמצא בעולם, אך כדי לשמוע את ה"קול" (והכוונה איננה לשמיעת האוזן), דרושים רצון עז ומאמץ אינטלקטואלי, רגשי ורוחני .

שבת שלום וחודש טוב


In the last verse of the Torah section we'll read tomorrow, we encounter a strange grammatical form describing how G-d spoke to Moshe; it says "Middaber"- which is reflective and Rashi explains:

"Moses heard God speak by God musing to oneself."

This may teach us that the Divine Voice (a spiritual dimension) is present in the world, but "hearing" (obviously we aren't dealing with the auditory system) that Voice depends on a certain predisposition, a strong motivation, and hard intellectual, emotional and spiritual work.

Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all,