יום שישי, 24 ביוני 2011

מחלוקת לשם שמים


לעתים יש חילוקי דעות קשים בין בני אדם, כאשר כל אחד מבעלי ה"מחלוקת" משוכנע בצדקתו , אך חילוקי דעות אלו – קשים ככל שיהיו – אינם משפיעים על הקשר האישי ביניהם, וזאת מכיוון ששני הצדדים שואפים לאמת, אך יחד עם זאת מכבדים אחד את השני ומוכנים להכיר בזכותו של האדם האחר לחשוב אחרת. מאחורי חוסר סובלנות, מסתתרת לעתים קרובות מעורבות רגשית ועוורון ואולי לכך מתכוונים חכמים כאשר הם מבחינים בין המחלוקת לשם שמים, מתוך חיפוש האמת, המודגמת ע"י המחלוקות של הלל ושמאי, לעומת מחלוקת שאינה לשם שמים, אלא מוזנת מממטענים אישיים, כדוגמת אי השלמתו של קורח עם בכירותם של משה ואהרון.

שבת שלום לכולכם,

It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven", which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.

Shabbat Shalom to all


אין תגובות: