יום שישי, 1 ביוני 2018

דיבור "על" לעומת דיבור "אל"Events and Experience

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפרשה שנקרא מחר (בהעלותך)מסתיימת ב"תקרית" בין האחים המנהיגים את הדור.
בין מרים לאהרון מתקיימת שיחה על "האישה הכושית" שלקח משה. לא ברור לגמרי מה נאמר בשיחה הזאת. האם יש משמעות לאזכור שהאישה היתה "כושית"? ומה פירוש "כושית"? האם מדובר בצפורה?בנסיכה כושית?האם יש ביקורת על נישואיו לאישה כושית, זרה, לא מבני עמנו? האם הביקורת היא על פרישתו מן האישה?
העמימות מאפשרת לפרשנים ללכת לכיוונים שונים, אך אולי אין כל כך חשיבות לתוכן הדברים שנאמרו, אלא עצם העובדה שהיה כאן דיבור "על" ולא דיבור "אל",שיחה פנים אל פנים, ולכן מוזכרת הייחודיות של משה, עבד ה'. 
ואולי ניתן ללמוד מזה ששיחה פנים אל פנים, גם כאשר יש ביקורת, עשויה לקדם דברים,לעומת הצטברות של ביקורת, טינה, איבה ויצירת סטיריאוטיפ ודלגיטימציה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אל נא רפא נא לה - נתנאל גולדברג
-- https://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8

English different from Hebrew

Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that  special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

אל נא רפא נא לה - נתנאל גולדברג
-- https://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8