יום חמישי, 24 במרץ 2016

מגילת אסתר כטקסט של התנגדות אמיצה לסדר הקיים - The Hidden God

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,

כידוע, מגילת אסתר היא ספר ש'אין בו אלוהים' – בניגוד לרוב רובם של כתבי הקודש, שמו של הקב"ה אינו מופיע בו.
בספר זה האל מסתיר את פניו ונותן לבני אדם לנהל את חייהם ואת מאבקיהם ללא התערבותו. ואולי גם החלק האלוהי באדם מסתתר ונרמז בו בין היתר ע"י נכונותה של אסתר, גיבורת הספר, לסכן את מעמדה ואת חייה כדי להציל את בני עמה.
אולי החלק האלוהי הוא האומץ לסכן נוחות ומעמד כדי להגן על החלש והנרדף מפני העריצות השלטונית.
שבת שלום ופורים שמח לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם

האל המסתתר - בקישור הבא


 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?compose=153a945e0f39d42c
  

Dear Family and Friends,

G!d's name doesn't appear in Megillat Esther; It’s a "godless" book, unlike most books of the Bible.
In this book, G!d hides his face and doesn't interfere in human affairs and conflicts.
 Maybe this book generally lacks "divine" parts of men, with the exception of some hints; Esther is prepared to sacrifice her status and her life, in order to save her people.
Maybe the "divine" part (G!d's image) of human beings resides in our readiness to endanger our personal comfort in order to protect the persecuted and discriminated people.
Shabbat Shalom and Happy Purim to all,
Pinchas, Tzippie and Family


The Hidden G-d in the following link: 

-- https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?compose=153a945e0f39d42c

יום שישי, 18 במרץ 2016

בני משפחתנו , חברותינו וחברינו היקרים,
מחר נקרא למפטיר את פרשת זכור, בה אנו מצווים "למחות את זכר עמלק". דומני שדבריה של נחמה ליבוביץ זצ"ל אינם זקוקים להסבר.
שבת שלום ופורים רגוע לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.comDear Family and Friends,
Tomorrow, in addition to theregular Torah Section (Vayikra) we'll read "Zachor". We heave the obligation to "exterminate""Amalek". We have to acknowledge that Amalek today isn't a specific ethnic entity; it's he Absolute Evil, it's the inclination to take advantage of somebody's weakness and there is no person or nation or group has monopoly over this inclination, nor is anybody entirely "clean" from this tendency; it's a permanent struggle.
Shabbat Shalom and a quiet peaceful Purim
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

 

יום שישי, 4 במרץ 2016

הטרנצנדנטיות אינה תלויה במקום, היא תלויה בנו - Existential Transcendence

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

לסיפור המפורט  על הקמת המשכן, מקדימה התורה כמה פסוקים על השבת. ואולי בא הדבר ללמדנו שאם המשכן הוא ניסיון של יצירת קדושה (מימד טרנצנדנטי) במרחב וניסיון זה תלוי מקום ובאפשרות ליצור את המרחב, השבת איננה תלויה במרחב ובמקום, ולכן מאפשרת לנו ליצור את המימד הזה בזמן, בכל מקום.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי וילדיהם

נ.ב . בקובץ המצורף תמצאו הזמנה לערב לימוד עם מו"ר הרב דניאל אפשטיין ואתי
בואו בשמחה
פנחס  

Dear Family and Friends,

Before the Torah tells us the detailed story of the Mishkan (Sanctuary of the Desert), we read a few verses about the Shabbat.
Maybe this teaches us that the Mishkan, representing a human effort to experience a Transcendent Dimension in Space, needs the appropriate Place. Shabbat is our option to create and experience Transcendence in Time, and this can be achieved anytime and anywhere.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Children 


--