יום שישי, 29 בדצמבר 2017

האם הפיוס אפשרי? On kindness and truth


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
האם אחי יוסף עברו טרנספורמציה? 
לכאורה, ראינו בשבוע שעבר שליהודה היה אומץ להתעמת עם יוסף בעניין בנימין, אך איננו יודעים אם הוא היה מסוגל לעשות את זה, אם היה יודע שמי שעומד לפניו הוא יוסף, אותו הציע למכור.
 אחרי מות יעקב אביהם, הם חששו שיוסף יתנקם בהם, לעומת יוסף המדבר איתם בצורה מפויסת, יוסף, כיחיד, עבר אולי טרספורמציה אמיתית.
אולי בא הדבר ללמדנו שלקבוצה, לקולקטיב, יש דפוסים המקשים על שינוי ועל שחרור מרגשי אשמה החוסמים כל התקרבות של ממש.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

  ישימך אל-הים כאפרים וכמנשה

https://www.youtube.com/watch?v=hl5Guz2X8gE

ברכת הבת
https://www.youtube.com/watch?v=GLEw5fF5bXs

Dear Family and Friends,
Two concepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in the land of his Fathers, and not in Egypt; "Hessed" and "Emeth".
Should these notions be translated as "kindness" and "truth"? Or, is 'Emeth" faithfulness?
Actually, this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to be something that you are not forced to do, and Emeth sound like something you can rely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementary attribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it be possible some day?.
Shabbat Shalom to all,
PInchas, Tzippie and Family

  ישימך אל-הים כאפרים וכמנשה - ברכת הבנים

https://www.youtube.com/watch?v=hl5Guz2X8gE

ברכת הבת
https://www.youtube.com/watch?v=GLEw5fF5bXs

יום שישי, 15 בדצמבר 2017

לא בחיל ולא בכוח Priorities

לחברותינו, חברינו ובני משפחתנו היקרים,
נרות חנוכה באים להזכיר את "נס פח השמן", המהווה ייצוג של ניצחון המכבים על התרבות ההלניסטית בימי אנטיוכוס. קיימות התייחסויות שונות ל"חכמה יוונית" אצל חז"ל ואצל הוגי דעות בימי הביניים ובתקופות מאוחרות יותר. אולי יש צורך במאבק נגד תרבות הרוצה להשתלט על תרבות קיימת, כי השתלטות אינה מאפשרת דו-שיח והפרייה הדדית; במצב של קבלה וכבוד בין אנשים ובין תרבויות, יכולה כל תרבות להעשיר תרבות אחרת;
בלשון חכמים: יפיפותו של יפת באהלי שם
ובלשון הרמב"ם: שמע את האמת ממי שאמרה.
מפגשים בין בני אדם, בין עמים ובין תרבויות הופכים להיות אלימים, כאשר יש תחושה (מציאותית או דמיונית) של איום. אולי גם הצורך לשלוט קשור לאותה תחושה של איום, "והעיקר, לא לפחד כלל"
שבת שלום , חנוכה שמח וחודש טוב
פנחס, ציפי ומשפחתם


 לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...(מתוך ההפטרה לשבת חנוכה)


Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...(מתוך ההפטרה לשבת חנוכה)


יום שישי, 8 בדצמבר 2017

ניצול לעומת הקשבה- Yossef and Yehuda; two journeys

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בסיפורי המקרא אין צנזורה; ואולי ניתן גם להבין כך את השם "ספר הישר" בו כינו הנביאים את ספר בראשית.
בפרשת "וישלח" שקראנו בשבת שעברה, מספרת לנו התורה על שני מצבים שהיינו מגדירים היום כניצול מיני; ההתעללות שעברה דינה ע"י שכם והמילים הקצרות המספרות על ראובן, בנו הבכור של יעקב, ששכב עם בלהה, פילגש אביו. קולן של דינה ושל בלהה לא נשמע,הוא הושתק.
בפרשת וישב שנקרא מחר, יש שני סיפורים עם מוטיבים מיניים, בהם יש אלמנט של ניצול; סיפורם של תמר ויהודה, וסיפור הפיתוי של יוסף ע"י אשת פוטיפר. 
יש כמובן  הבדל עצום בין סיפור תמר ויהודה לבין הניצול הברור של  "גברת פוטיפר" את יוסף; תמר בסה"כ מבקשת לממש את אימהותה ולאלץ את יהודה לקיים הבטחה שהפר ולשם כך היא משתמשת במיניותה; לעומת אשת פוטיפר המנצלת עבד עברי כדי לספק את צורך השליטה שלה באמצעות מיניותה.
דומני שבסיפור של תמר ויהודה, בניגוד לסיפורים האחרים יש דיבור, גם אם בהתחלה יש ניכור והתעלמות. אמנם, יש גם  ניסיון של דיבור מצד שכם (וידבר על לב הנערה), אך אפשר להבין שלנאנסת אין  כח ורצון לדבר עם האנס.
ואולי באים כל הסיפורים  האלה ללמד אותנו משהו על הקשבה למקום בו נמצא האדם האחר. הדבר נכון ביחסים תקינים  בין בני אדם, קבוצות ועמים.
שבת שלום וחנוכה של אור לכולנו.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
עמיר בניון: יוסף

https://www.youtube.com/watch?v=pKU3_tUWQcA
Dear Family and Friends
Tomorrow, we'll read about  .Yossef and Yehudah.These 2 sons of Yaakov leave their father's home and start their individual journey. Both undergo traumatic experiences: Yossef was almost killed by his brothers and arrived as a slave in Egypt; Yehuda lost 2 of his sons and had intercourse with Tamar, his daughter-in-law disguised as a whore and became the father of twins - these traumatic experiences engendered transformations in both of them; Yossef became able to listen to the dreams of others and Yehudah beame able to assume responsibility over his deeds. Maybe this teaches us what a leader needs; being able to listen empathetically to the dreams, narratives and needs of others and also assume responsibility over his deeds and misdeeds. Will we ever be able to find such leaders among us? 
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

עמיר בניון: יוסף
https://www.youtube.com/watch?v=pKU3_tUWQcA