יום שישי, 29 באפריל 2011


"ואהבת לרעך כמוך", שהוא "כלל גדול בתורה" לדברי רבי עקיבא, היא מצווה מרכזית במסגרת הציווי הכללי "קדושים תהיו".

בדרך כלל התרגום האנגלי הנפוץ לרֵע הוא neighbour (שכן), אך תרגום זה אינו מדויק

רֵע הוא חבר, עמית

בנוסף: האם באמת אפשר לאהוב אדם אחר כפי שאנחנו אוהבים את עצמנו ?

ואולי, אין זו הציפייה – אולי הכוונה היא שנאהב את הרֵע שהוא, ומפני שהוא כמוני. האם אנחנו יכולים לאהוב את האחר, אם איננו אוהבים את עצמנו? ומיהו אותו רֵע שהוא כמונו אותו אנחנו מצוווים לאהוב?

שבת שלום לכולכם,

פנחס, ציפי וילדיהם

http://pinchaspeace.blogspot.comOne of the well known commandments of "Sanctity" is: "Veahavta lere'acha kamocha"; the usually known translations is: "You shall love thy neighbor as yourself". This is questionable, since:

1. Re'a is not neighbor; it's more like "friend" or "colleague"

2. To love somebody else the way you love yourself seems to be very hard, if not impossible.

Therefore, most likely it should be translated "you'll love your "neighbor" who is "kamocha", equal or similar to you". This of course also raises the question about the ability to love others if you don't love yourself and also who should be considered "similar" or "equal" to you.

Shabbat Shalom to all,


יום ראשון, 17 באפריל 2011

חיםזון והחמצה


אחרי ביעור וביטול החמץ (חמיצות, החמצה, תחושות ייאוש)

ניתן, בלב שלם, או אולי אפילו בלבב שלם (משנה ברכות: בשני היצרים)

להתפנות, במצח נחושה, לצמיחה ולהתחדשות (חודש האביב).

חג פסח שמח, מצמיח ומשוחרר מחמיצות לכולכם.


Dear Family and Friends,

One of the key concepts of "Yetziat Mitzrayim" is "Hipazon"( haste); The People of Israel had to leave Egypt quickly.

Sometimes, Liberation or other crucial issues require fast decisions; otherwise the opportunity for change will escape.

Sometimes, people or nations may have the tendency to consider fast decisions as impulsive or not mature enough.

Maybe the right balance between decisiveness (hipazon) and maturation (asking questions and reflection) is teh key to a meaningful Seder.

Chag Sameach to all,


להסרה מרשימת התפוצה - לחץ כאן
--
פשבן

יום שישי, 1 באפריל 2011

טומאה, קרבה ורומנטיקהמחר נקרא על צורות שונות של "טומאה", מושג קשה להבנה לאדם המודרני. הרמב"ם רואה בטומאה אמצעי להרחקת האדם ככל האפשר מגישה אל הקודש, מכיוון שהקודש דורש מרחק.
אולי בא הדבר ללמדנו שהקודש - או כל דבר חשוב אחר - איננו מושג בקלות; אחרת היינו מתייחסים אליו כמובן מאליו. נחוצה מידה מסוימת של רומנטיקה וצריך להשאיר מקום לכמיהה ולחלום.
שבת שלום וחודש טוב לכולכם.


Tomorrow we'll read about various forms of impurity. According to Rambam (Maimonides), the concept of impurity is related to the necessity of keeping people away as much as possible from the Sanctuary, since Holiness requires Distance.
Maybe this teaches us that Holiness cannot be easily accessible; otherwise it could be taken for granted. A certain degree of "romanticism" is needed; there has to be something left to dream about.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all.