יום שישי, 29 באפריל 2011


"ואהבת לרעך כמוך", שהוא "כלל גדול בתורה" לדברי רבי עקיבא, היא מצווה מרכזית במסגרת הציווי הכללי "קדושים תהיו".

בדרך כלל התרגום האנגלי הנפוץ לרֵע הוא neighbour (שכן), אך תרגום זה אינו מדויק

רֵע הוא חבר, עמית

בנוסף: האם באמת אפשר לאהוב אדם אחר כפי שאנחנו אוהבים את עצמנו ?

ואולי, אין זו הציפייה – אולי הכוונה היא שנאהב את הרֵע שהוא, ומפני שהוא כמוני. האם אנחנו יכולים לאהוב את האחר, אם איננו אוהבים את עצמנו? ומיהו אותו רֵע שהוא כמונו אותו אנחנו מצוווים לאהוב?

שבת שלום לכולכם,

פנחס, ציפי וילדיהם

http://pinchaspeace.blogspot.comOne of the well known commandments of "Sanctity" is: "Veahavta lere'acha kamocha"; the usually known translations is: "You shall love thy neighbor as yourself". This is questionable, since:

1. Re'a is not neighbor; it's more like "friend" or "colleague"

2. To love somebody else the way you love yourself seems to be very hard, if not impossible.

Therefore, most likely it should be translated "you'll love your "neighbor" who is "kamocha", equal or similar to you". This of course also raises the question about the ability to love others if you don't love yourself and also who should be considered "similar" or "equal" to you.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: