יום שישי, 26 ביוני 2015

מנהיגות טובה דיה - good enough leadership

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
לפני הכניסה לארץ ישראל, שלושת המנהיגים הגדולים של דור המדבר, שהובילו את תהליך השחרור והאמינו בו גם ברגעים הקשים, ימותו. מחר, בפרשת חוקת, נקרא על מותם של מרים ואהרון. לכל אחד משלושת מנהיגים אלו היה תפקיד סמלי ייחודי בתהליך השחרור. יחד עם זאת, שלושתם ליוו את המסע הארוך במדבר, בו בני ישראל לא היו מסוגלים עדיין לקבל אחריות על החירות; ההגנה (הענן), המן והמים ייצגו את התלות המוחלטת שלהם בחסדי האל.  אולי הכניסה לארץ המובטחת דורשת בשלות ואחריות אישית וקולקטיבית, בלי הסתמכות על מנהיגות כריזמטית, אולי ניתן להסתפק במנהיגות "טובה דיה"' , המשרתת את הכלל ולא את עצמה ואת מקורביה...
שבת שלום לכולכם.
פנחס, ציפי ומשפחתם
Dear Family and Friends,
Before entering the Promised Land, the three great Leaders of the Desert; Miriam, Aharon and Moshe, who believed in Redemption and Liberation in the most difficult times will die. About the death of two of them (Miriam and Aharon) we'll read tomorrow. Each of them had a specific symbolic role in the process of liberation, but all three of them also reflect the long journey of the Desert, where the people of Israel wasn't able to assume the responsibility of freedom and therefore was entirely dependent on Heavenly protection, Food and Water.
Entering the Promised Land may require maturity, more individual and collective responsibility, ;  without relying on charismatic leadership; maybe all we need is a "good enough" leadership, interested in the people's well being   ...
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family