יום שישי, 22 בפברואר 2013

המשכן ועמלק


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בקריאת התורה מחר, יהיה שילוב מעניין בין הציוויים הקשורים למשכן, לבגדי כהונה ולכל התשתית העשויה להנכיח אלוהות בעולם ובחברה  לבין המפטיר בו אנו מצווים "למחות את זכר עמלק". שילוב זה אינו נדיר ואולי הוא בא ללמדנו שאין אפשרות לנוכחות אלוהית בעולם, בחברה ובקרבנו מבלי שנסלק מתוכנו כל רוע, כל נטיה עמלקית של פגיעה בחלש.
שבת שלום ופורים שמח לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
Tomorrow, the Torah reading combines the regular section of Tetzave with the rulings concerning the Sanctuary, garments of the Cohanim etc, which is the "infrastructure" of Divine Presence in the world and in society and the short piece in which we learn that we have to eradicate Amalek's memory. Maybe this combination teaches us that there is possibility of Divine Presence in the world, in our society and in ourselves if we don't eradicate all "amalekism", all evil, all tendency of oppressing the weak and vulnerable within us.
Shabbat Shalom and Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Familyיום שישי, 15 בפברואר 2013

אומרים : רחמים יש בעולם


בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אם מתבוננים ברצף הפרשות יתרו, משפטים ותרומה, נוכל אולי לחשוב על  פרוגרמה דתית-אתית המציגה את חשיפת העם, בשלב מוקדם של התתפתחות לאירוע ספקטקולרי, כאשר מודיעים לו לאחר מכן שההתגלות היא בתיקון האדם והחברה, כאן על פני האדמה, ואז יש אפשרות ל"שכינה", שהיא רחמים ( מלשון רֶחֶם מכילה ומצמיחה) בעולם.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,
If you look at the sequence of Torah sections Yitro, Mishpatim and Terumah we are reading, we may discover that they suggest a very challenging agenda. 
Starting with a spectacular event of Revelation on Mount Sinai, we discover in "Mishpatim" that the real revelation happens here on earth, if people find the way to create a just and caring society. Following this, there is room for Divine Presence (Shechina), Rachamim- Empathy in this world
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

יום שישי, 8 בפברואר 2013

התגלות כאן על פני האדמה


לבני משפחתנו, ,. חברותינו וחברינו היקרים,
בשבוע שעבר קראנו על מעמד הר סיני, אירוע דררמטי וספקטקולרי של התגלות. מחר, בפרשת משפטים, נקרא על הסדרת חיי היום יום בין בני אדם -מערכת משפטית , שלילת העבדות ואחריות האדם כלפי זולתו. ואולי בא הדבר ללמדנו שההתתגלות האמיתית היא זו שמוצאת את ביטוייה כאן, על פני האדמה, ביחסים בין בני אדם שנבראו בצלם.
שבת שלום לכולכם.
פנחס, ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
Last week we read about the spectacular event of the Revelation on Mount Sinai. Tomorrow, the Torah section we'll read deals with everyday prosaic issues like  regulation of relations between people. Maybe this teaches us that the real and meaningful Revelation happens here, on earth, when people and nations are able to run a society, based on justice and empathy.
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie and Family  

יום שישי, 1 בפברואר 2013

מה שמע יתרו - מה מזיז אותנו?


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
יתרו, חותנו של משה רבנו, מגיע אל משה ואף משמש לו יועץ ארגוני. לפי פשוטו של מקרא, הוא בא להחזיר את צפורה, אשת משה, שלא היתה שותפה ליציאת מצרים, אלא נשארה עם שני ילדיה אצל הוריה.
אך חכמים התייחסו למילים הראשונות של הפרשה "וישמע יתרו" והציעו פירושים שונים לאירוע שהניע את יתרו לבוא (קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה) ובעצם רוצים אולי ללמדנו כל אחד מאיתנו הוא מעין יתרו; לעתים מה שמזיז אותנו מהמקום השגרתי בו אנחנו נמצאים הוא ההזדהות עם החלש, כאשר מישהו חזק ממנו מתקיף אותו או מתעלל בו; לפעמים אירוע יוצא דופן המשנה סדרי בראשית, או תחושה של אמת גדולה הנגלית לעינינו או לתודעתנו.
שבת שלום של גילויים ותובנות 
פנחס, ציפי ומשפחתם

---------


Dear Family and Friends,
Our Sages and Commentators differ about the timing of Yitro's arrival; before or after the Revelation on Mount Sinai.
If he arrived after that Event, that's probably what influenced his joining the Sons of Israel; if he arrived before that Event, maybe this means that it was important for him to be with us.
This raises many important issues and questions about Proselytism  and Conversion, or about any serious commitment; are the motivations emotional, philosophical, social?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family.

.