יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

לא בחיל ולא בכוח - Moral Priorities

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,
הערב, לפני שנדליק נרות שבת, נדליק נרות חנוכה. מעניין לציין שאנו מדליקים נרות חנוכה בחוץ או ליד החלון הפונה החוצה, כדי לפרסם את הנס של קיומנו התרבותי והרוחני במשך הדורות. ההלכה קובעת שאם האדם צריך לבחור בין נרות שבת לנרות חנוכה, עליו להדליק נרות שבת, "משום שלום ביתו". הרמב"ם הופך הלכה זו לעיקרון מכונן וכותב "שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם".
אולי חשוב לזכור זאת, דווקא כאשר לעתים קרובות מדי דתות הפכו להיות אחד הגורמים העיקריים בהעצמת סכסוכים ובהגברת השנאה בין בני אדם.
שבת שלום, חודש טוב והרבה אור
פנחס, ציפי ומשפחתם
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom, Hodesh Tov  and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

פשבן

יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

מעט מן האור... a little light

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
לשיטת בית שמאי היינו מדליקים את נרות חנוכה בסדר יורד, "הולך ופוחת"; היינו מדליקים שמונה נרות ביום הראשון ונר אחד ביום השמיני. אנחנו נוהגים כבית הלל, ולכן מדי יום, אנחנו מוסיפים נר ועי"כ מרבים את כמות האור בחדר.
ואולי בא הדבר ללמדנו שכאשר בחיינו יש אורות וצללים  - ובימינו  יש ללא ספק הרבה חושך ועצב בבתים רבים  - אפשר, כאשר יש הרבה אור, לדאוג שהמצב רק יחמיר בהכרח, אך ניתן אולי לקוות שכאשר מגיעים לחושך המירבי, חייב לצוץ אור, אם נאמין בכך ואם נתרום לכך. האם לחשוש או לקוות?  בית הלל מלמדנו שיש להוסיף כל יום קצת יותר אור.
שבת שלום וחנוכה עם יותר אור
פנחס, ציפי ומשפחתם

 מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

Dear Family and Friends,
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

הצליעה המרפאת דמוניזציה Healing Ghosts

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

יעקב נעדר מביתו למעלה מ-20 שנה ועם חזרתו הוא מתכונן למפגש עם עשו אחיו, ממנו ברח. את אחיו הוא עזב פגוע וכועס ומטבע הדברים המפגש המחודש איתו מעורר פחד וחרדה.
אך, לפני המפגש, הוא פוגש "איש" – שלפי המדרש הוא "שרו של עשו", ואולי מדובר במעין "רוח רפאים" הרודפת את יעקב .
יעקב נאבק ב"איש" ואף מנצח אותו ולאחר מכן, פוגש את אחיו "פנים אל פנים".
ואולי ניתן ללמוד מזה שכדי לראות את ה"אחר" כאדם ולפגוש אותו "פנים אל פנים", עלינו להתגבר על הדימוי הדמוני שיש לנו ממנו.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

כחכות רחל לדודה... 
https://www.youtube.com/watch?v=LDArv5nUWRA Dear Family and Friends,
After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippi and Family
כחכות רחל לדודה
https://www.youtube.com/watch?v=LDArv5nUWRA 

יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

סולם מוצב ארצה Ups and Downs

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

"מלאכי אלוהים" עולים ויורדים ב"סולם יעקב", ה"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". ואולי לכולנו יש רגעים של התעלות, בהם אנחנו עולים לכיוון "השמים", אל עבר פסגות, אך לעתים, אחרי אותה עלייה, יש גם ירידה. אך, יתכן שירידה זו הכרחית כדי לא לאבד את הקשר עם "הארץ", או כדי להביא קצת מהשמים לארץ. ואולי, במקביל, כאשר התחושה היא שהשלטון מנהל את העניינים רחוק מהשמים ו"מקדש" את הארץ ובעצם מחלל אותה ואת השמים, עלינו להעצים את השמימיות שבתוכנו ולהעיז, ללא מורא, להקרין ממנה בכל מקום בו זה מתאפשר. 
שבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם

 אלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family . 
-- 
פשבןאלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

יום שישי, 2 בדצמבר 2016

בין זיקה, אהבה ובעלות The 3rd Well

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר נקרא על יצחק, הנער הפוסט-טראומטי שהיה קרוב למוות, אך ניצל ברגע האחרון. בין יתר הדברים, מספר לנו המקרא על כך שיצחק חופר מחדש בארות שחפר אברהם; על שניים מהבארות מתפתח סכסוך בין רועי יצחק לרועי גרר, ולבארות האלה נותן יצחק שמות, כלומר מנציח את זיקתו אליהן ובעצם אומר לנו: לגבי הבעלות על המקום הזה לא הגענו לידי הסכמה; אך הוא ממשיך עד לבאר "המוסכמת". האם היותו ניצול פוסט-טראומטי עזר לו להעריך את החיים ואת השלום, או שמא הבין שזיקה אינה מחייבת בעלות, ובוודאי אינה מצדיקה עוול?
שבת שלום לכולכם,

פנחס, ציפי ובני משפחתם אל בורות המים- נעמי שמר - ביצוע: רונה קינן

https://www.youtube.com/watch?v=WK3WmcATcd0 

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about Yitzhak, the post-traumatic survivor.
Among other issues we'll read about the wells he digged at the same places where his father had digged them before.
Two of them aroused a conflict between him and the local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolize his relation to them as well as the fact that they are conflictuous.
Nevertheless, Yitzhak digs until there is no dispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identity influence his appreciation of life and peace?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family 


אל בורות המים- נעמי שמר - ביצוע: רונה קינן

https://www.youtube.com/watch?v=WK3WmcATcd0 

יום חמישי, 24 בנובמבר 2016

להנמכת הלהבות ולהעצמת הלבבות Reconciliation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
שְׂרֵפָה, אַחִים, שְׂרֵפָה! 
עֲיָרָתֵנוּ בּוֹעֲרָה כֻּלָּהּ, 
בָּה רוּחוֹת שְׁחֹרוֹת יִסְעָרוּ, 
כך כתב מרדכי גבירטיג ב-1938 (ביידיש) כתגובה לפוגרום פשיטיק ב-1936.
בימים האחרונים אנו עדים לשריפות במקומות רבים בארץ. יש המדברים על הצתות מכוונות, יש המדברים על רשלנות, אך מה שלא תהיה הסיבה לשריפות אלו, אנשים רבים הופכים לפחות באופן זמני לפליטים.
כולנו תקווה שבניגוד למצבנו בפולין ובמקומות אחרים בשנים ארורות אלו, כוחות ההצלה והכיבוי יצליחו להשתלט על השריפות ובעיקר שלהבות השנאה במקומותינו ייעלמו בהדרגה.
ואולי, חוויית הפליטות שהפכה לנחלת רבים עשוייה ללמד אותנו ואת ממשלתנו כמה קשה לאנשים שנאלצו לעזוב את ביתם  ואת האחריות המוטלת עלינו ועל חברתנו להאיר להם פנים.
שבת של שלום, שבת של הנמכת הלהבות והעצמת הלבבות
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
 ולזכרו של המלחין החסידי הענק, רבי בן ציון שנקר שהלך לעולמו השבוע :  מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצנו, על מי מנוחות ינהלני, בביצוע אהוד בנאי:
https://www.youtube.com/watch?v=2LKyhmYRECc 

http://pinchaspeace.blogspot.com


Dear Family and Friends,

Maybe the Torah section we'll read tomorrow is a "corrective experience" of what happened last week; the destruction of Sedom, the banishment of Hagar and Yishmael and the Akeda.
At the end of Haye Sarah, we'll meet Yitzhak at "Beer laHay Roei", where according to the Midrash, he broght Hagar-Keturah back to his father and afterwards, he and Yishmael buried Avraham together.
This seems to be a total reconciliation. Could that happen if Sarah didn’t die?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
ולזכרו של המלחין החסידי הענק, רבי בן ציון שנקר שהלך לעולמו השבוע :  מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצנו, על מי מנוחות ינהלני, בביצוע אהוד בנאי:
https://www.youtube.com/watch?v=2LKyhmYRECc יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

השופט כל הארץ לא יעשה משפט?Divine Voice and Moral Responsibility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ה' קשוב לזעקת סדום -כלומר לזעקת העשוקים אשר בסדום -  ומזמין את אברהם ל"לימוד בחברותא" לפני שהוא חורץ את גורלה של סדום ואת גורל תושביה. ואברהם, שהבין שכוונת ה' היא להחריב את סדום על יושביה, מתווכח, ומתקומם נגד   הענישה הקולקטיבית ואפילו מביא את האל לקבל את האפשרות שעשרה צדיקים יצילו את העיר וימנעו את הריסתה. יש ההמדייקים בלשון "צדיקים בתוך  העיר" ;כלומר לא מספיק שתהיה כמות של אנשים לא מושחתים בעיר, אם הם מנותקים ומתבודדים, אלא אנשים המוכנים למחות על העוולות שבעיר. 
ואולי שופטי בית המשפט העליון (מנחם בגין: "יש שופטים בירושלים") ולוחמי זכויות אדם הם אותם צדיקים המצילים את חברתנו מכיליון מוסרי?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום...
https://www.youtube.com/watch?v=P95JDT3UPzc 

-- 
Dear Family and Friends,

Tomorrow we'll read about 3 very tragic stories; the destruction of Sedom, the expulsion of Yishmael and Akedat Yitzhak.
When G!d announced Abraham that Sedom will be destroyed, he argued and said: "Shall the whole world's Judge not act justly?!"
But, when he heard G!d telling him to listen to Sarah and expulse Yishmael or to sacrifice Yitzhak, he complied with what he perceived as G!d's voice.
Does that teach us something about the necessity to assume responsibility and distinguish between what we consider to be Divine voices; we cannot avoid being morally responsible for our deeds.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
...אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום..
https://www.youtube.com/watch?v=P95JDT3UPzc 

יום שישי, 11 בנובמבר 2016

ימים קשים, אבל מעט מן האור... Lot and Avraham

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בשבת שעברה פגשנו את נוח, ומחר ניפגש לראשונה עם אברהם, שהוזכר אמנם בפרשת נח, אבל רק ב-3 הפרשות הבאות הוא הופך להיות הגיבור, הדמות המרכזית, ה"אב" של כולנו.
דומני שנח , - "צדיק בדורותיו" , עם שני הפירושים הידועים - הוא אב-טיפוס לכל מי שבמצב של חברה מקולקלת ומושחתת, שומע קול אלהי האומר לו : לך תסתגר בתוך תיבה, תציל את עצמך ואת משפחתך ותבנה משהו חדש, ונח מציית, אינו מתווכח. אברהם לעומת זאת אינו נָח, הוא שומע קול אלהי האומר לו : "לך לך" והוגים חסידיים פירשו את הדבר לאו דווקא כיציאה ממקום במרחב, אלא כ"לך לך אל עצמך, אל הייעוד שלך"; ואברהם גם אינו מקבל בצורה עיוורת את רצון האל להרוס את סדום ואת כל יושביה.  נּח שנָח ואינו נאבק איננו אבי האומה. יתכן שפרשות אלו באות ללמד אותנו שלעתים, כאשר אדם או קבוצה של אנשים מרגישים שהארץ או החברה שלהם מושחתת וחוטאת לייעוד של עשיית צדק ומשפט, יש דרך "נוחה" והיא להסתגר, אך הדרך המומלצת היא "לך לך", לא לוותר, להיאבק, לא להתייאש. מעט מן האור ידחה הרבה מן החושך, גם בארה"ב, גם אצלנו, וגם בכל העולם.
שבת של שלום, של אור , ושל תקווה
פנחס, ציפי ובני משפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com  
ולזכרו של  לאונרד כהן, אדם יקר, שלא וויתר על מאבק, , שהלך לעולמו היום, כמה משיריו:

 https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
--  https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y
https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0
Dear Family and Friends,
Rashi, following the Midrash, interprets the conflict between Lot and Abraham as an ideological-moral conflict; can G-d's Promise of the Land be realized unilaterally and immediately, although there is still another people living in the Land.
After they separated, Lot landed in Sedom.
Maybe this teaches us that the inability of delaying gratification leads almost inevitably to a sodomic culture of selfishness, ethnocentrism and cruelty. I guess that here is no need to explain about the danger of a society going in that direction, anywhere in the world
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie,and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com  
ולזכרו של  לאונרד כהן, אדם יקר, שלא וויתר על מאבק, , שהלך לעולמו היום, כמה משיריו:
Leonard Cohen, of Blessed Memory: 
 https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
--  https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y
https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0

יום ראשון, 6 בנובמבר 2016

לא רצח פוליטי?

אור ל-(בעצם חושך ל-) יב בחשוון
לפני 21 שנה נפל דבר בישראל וקרה דבר שלא חשבנו שיכול לקרות: ראש  ממשלת ישראל נרצח ע"י יהודי הנחשב לאדם דתי, שומר מצוות בשם אמונתו הדתית. הרצח הזה לא היה מעשה מבודד של איש אחד ש"לקח את החוק לידיים" והחליט לעשות מעשה, מבחינתו לטובת עם ישראל, אלא רבין נרצח באווירת הסתה ודלגיטימציה שקדמה לרצח בהפגנה בה נכחו פוליטיקאים שהיו אז באופוזיציה. כמו-כן, יש עדויות חשובות ואמינות לגבי החלת "דין רודף" על רבין בידי רבנים מסוימים.
דומני שהחברה הישראלית לא השכילה לעבד את הטראומה מאז הרצח; יש אמנם ניסיונות מרשימים של הידברות ושיח בין אנשים וקבוצות שהדמוקרטיה (לא רק כשלטון הרוב, אלא כתרבות ) חשובה להם, אך  גם היום יש אווירה קשה ואלימה של דלגיטימציה.
מלבד הדלגיטימציה אנו עדים, לצערנו, לטשטוש הטראומה;  באופן מוזר התחילו לציין ולהזכיר  מאז  את יום פטירתה של רחל אמנו בחינוך הממלכתי-דתי שחל בי"א במרחשוון.
כמו-כן, מאז שרחבעם זאבי נרצח בפעולת טרור, החליטו משום מה "להנציח" את זכרו ואת "מורשתו" מתוך מגמה של "סימטריה", כאילו מדובר כאן בשני  סיפורים דומים, ואינני מתייחס אפילו לדמותו של רחבעם זאבי ולתהיה לגבי הפיכתו לאדם שיש להקדיש לו ולמורשתו שעת חינוך.
האם מדובר במבוכה וברגשי אשמה שאינם מאפשרים חשבון נפש של ממש והפקת לקחים ? האם מדובר במניפולציה מכוונת?
דומני שיש כאן  החמצה רצינית של הדמנות לחשבון נפש ולתשובה, וזאת ללא כל התייחסות לבחירה הפוליטית שעשה רבין או להסכמה עם דרכו; חברה בוגרת ודמוקרטית חייבת ללמוד להתווכח ולנהל מחלוקת מתוך כבוד לעמדות השונות ולאמץ את גישתם של הלל ושמאי, לגביהם נאמר בתוספתא יבמות (א, ג):  
"אע"פ שנחלקו בית שמאי כנגד בית הלל בצרות ואחיות ובספק אשת איש ובגט ישן והמקדש את האשה] בשוה פרוטה, והמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, לא נמנעו בית שמאי לישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי,  אלא נהגו האמת והשלום ביניהן שנא' (זכריה ח) 'האמת והשלום אהבו'."

פנחס לייזר

יום שישי, 4 בנובמבר 2016

אחרי המבול הטראומטי Post-traumatic behavior

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים

האנושות – או ליתר ביטחון הניצולים – עברה טראומה אחרי המבול; אנשים שונים, כיחידים וכקבוצות, מגיבים בצורות שונות לאירועים טראומטיים. 
נח, אולי מתוך תחושת אשמה  האופינית לניצולים, אולי מכיוון שלא התווכח עם הא-ל שהודיע לו על המבול (בניגוד לאברהם כשהאל הודיע לו על כוונתו להרוס את סדום), נטע כרם והשתכר.
החברה האנושית כולה "התלכדה" תחת משטר טוטליטארי, בו בני אדם והאנושיות הלכו לאיבוד (מעין '1984' עתיק יומין...) והיה צריך להפיץ את בני האדם, כדי לאפשר  התפתחות של שונות וכבוד לייחודיות התרבותית של כל קבוצה.
האם יש לנו כאן מה ללמוד לגבי התמודדות עם טראומות, אישיות או קבוצתיות, בחיינו? האם אנחנו מחוסנים מפני  הרס הדמוקרטיה, מפני בריחה, הסתגרות והתקרנפות?
שבת שלום וחודש טוב לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם
 יונה מצאה בו מנוח
https://www.youtube.com/watch?v=8lTcgXX8Pic 

Dear Family and Friends,

Human society – or more specifically ; the survivors of the Flood – experienced a trauma. People and societies react to traumatic experiences in different ways.
Noach, maybe because he felt guilty about his survival and didn’t (unlike Avraham) argue about the destruction of the entire human world, got drunk.
The entire human society became "one nation", "unified" under a totalitarian regime, where humanity can got lost and humankind had to be dispersed all over the world, in order to enable diversity of cultures .
What does that teach us about appropriate coping with traumatic events?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all,
Pinchas, Tzippie and Family 

 יונה מצאה בו מנוח
https://www.youtube.com/watch?v=8lTcgXX8Pic 

יום שישי, 28 באוקטובר 2016

זה ספר תולדות אדם - Mankind- a Complex Creature

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, השבת הראשונה "אחרי החגים", נתחיל מבראשית ונקרא בין היתר על תולדות האדם.ועל דברי רבי עקיבא שאמר: "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה", הגיב תלמידו בן עזאי: "זה ספר תולדות אדם - כלל גדול מזה"
התורה מספרת לנו כמה דברים חשובים ומעניינים על האדם: הוא נברא בצלם אלוהים – כלומר: יש בו חלק טרנסצנדנטי המאפשר לו להתבונן בעצמו ובעולם מעבר לצרכיו הבסיסיים; "לא טוב היות האדם לבדו" – הוא זקוק לאחר(ת) כדי להשלים חלקים החסרים בו, כדי לעזור לו להתמודד עם בדידותו וגם כדי לדאוג להמשכיות. המשכיות זו היא הגורם המאזן את עובדת היותו בן תמותה. והדבר הנוסף שנכתב עליו הוא שמעצם טבעו הוא "חוטא"; כלומר: צלם האלוהים שבו מאותגר ע"י דחפים הרסניים. אין ספק שמדובר ביצור מעניין...
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי וכל המשפחה

ולכבוד הסתיו:

 https://www.youtube.com/watch?v=TAf-IoaFIoI 

Dear Family and Friends,
Tomorrow we start reading Bereishit again; among other issues, the section we'll read tomorrow tells us something about the nature of Human Beings.
Men are created in G-d's Image – they have a transcendental dimension enabling them to understand  the world beyond their immediate personal needs.
He should not be "alone"; he needs the Other to complete missing parts, to relief his loneliness, and to give him/her a sense of continuity.
This continuity may balance mortality. 
And last but not least; he is existentially a "sinner" – His/her Spiritual/transcendental dimension is constantly challenged by destructive drives. Isn't he/she an interesting creature?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

יאאפיא
-- https://www.youtube.com/watch?v=TAf-IoaFIoI 
פשבן

יום ראשון, 23 באוקטובר 2016

שנה טובה, שנה של הגשמה והתגשמות מאוויים - Chag Sameach

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,

עונת החגים המרוכזת בחודש תשרי באה לסיומה; היה כאן תהליך המזמין אותנו מידי שנה, בעצם החֵל מראש חודש אלול, לעצור לתקופה מסוימת את המירוץ כדי שנוכל לשאול את עצמנו: לאן? למה? מחר, תפילת הגשם עשויה מחדש לחבר אותנו לתחושה של תלות בדברים שאינם בשליטתנו; מלבד הגשם, כסמל לכוחות הטבע, יש בעולמנו דברים רבים שאינם בשליטנו- לפחות לא כיחידים -  ושבהם אנחנו תלויים; מצב מדיני-בטחוני, מצב כלכלי-חברתי ועוד.  אולי השילוב בין עמדה זו של חרדה לבין 'שמחת תורה' מלמדת אותנו שלמרות אי הוודאות, ניתן לשמוח על המשמעות שאנחנו מעניקים לחיינו, כי זה מותר האדם.
חג שמח ושנה טובה לכולכם.
פנחס, ציפי ובני משפחתםDear Family and Friends,
The Season of Holidays reaches its end; since the beginning of Elul, we had the opportunity to engage in a process of self-reflection, stop running and ask ourselves: "where are we running to and why?
Tomorrow, during Tefillat HaGeshem, we'll be able to think about all factors in life that are beyond our control. Besides the Rain, as a metaphor for Nature, many other factors have an influence on our life, that are beyond our control.
Maybe the combination between our anxiety about those elements and "Simchat Torah" teaches that, despite everything, we always have the opportunity of rejoicing over the meaning we decide to give to our life.
Chag Sameach and Shana Tova to all,
Pinchas, Tzippie and Family


יום שישי, 14 באוקטובר 2016

לזכור את ימי הרעה בימי הטובה - A Holiday encouraging perspective and humility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
במורה נבוכים כותב הרמב"ם שאנו מצווים לשבת בסוכה במהלך חג הסוכות "כדי שיהא זוכר את ימי הרעה בימי הטובה". דומני שמשמעות הרעיון היא מצד אחד להבין ששום דבר אינו מובן מאליו ואולי מאידך גיסא הזיכרון הזה אמור להזכיר לנו איך הרגשנו במצב מדברי, ולפתח  בנו ענווה ואמפתיה כלפי מי שהיום נמצא "בימי הרעה". לעומת זאת, יתכן שזיכרון "ימי הטובה בימי הרעה" נועד לחזק אצלנו את התקווה שיחזרו "ימי הטובה" ואולי בפרשת האזינו נרמז הדבר באמצעות 3 מילים : "זכור ימות עולם".   

 שבת שלום, חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם
ציפי ופנחס לייזר ומשפחתם
ולכבוד חג הסוכות: שלומית בונה סוכה

 https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

Dear Family and Friends,
On Rosh HaShana the World and all its inhabitants are on trial; Yom Kippur is a unique occasion of Reflection, Repentance, Mercy,  Purificationand Renewal . At Sukkot, we are dealing with our more specific national narrative; it's all about 40 years of uncertainty in the desert, challenging our faith and illustrating the long way and journey between liberation from slavery and the Promised Land. Even more: on Sukkot, we are worried about the amount of rain we'll have during the year; even the Promised Land isn't guaranteed and cannot be taken for granted. We have to remember the Desert as an expression of humility and an antidote against hubris and possessiveness.
 Shabbat Shalom, Chag Sameach to all of you.
Pinchas, Tzippie and Family 
  https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

יום שישי, 7 באוקטובר 2016

יום תשובה, סליחה ומחילה - A Day of Reconciliation and Reconnection

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברנו היקרים,

הברכה הנהוגה בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים היא: גמר חתימה טובה. האם משמעות הדבר שביום הכיפורים הכל נחתם, השערים ננעלים ואין אפשרות נוספת להתבוננות ולשינוי?
כנראה שחיינו בנויים סביב כל מיני תאריכי יעד (deadline ) מחזוריים לקראתם אנחנו מתגייסים, אך בעצם יום הכיפורים, בדומה לטו באב, הוא יום של התפייסות וחיבור, פשוט יום "טוב".
אז שיהיה לכולנו יום בו נוכל לחוות את הטוב שבנו ושל זולתנו.

פנחס, ציפי ומשפחתם
 https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
Dear Family and Friends,

We are used to use the formula: Gemar Hatima Tova during the 10 Days Of Repentance and on Yom Kippur.
Does that mean that after Yom Kippur all gates are closed and there are no more options of transformation?
Probably, we need deadlines in order to mobilize our efforts towards self-reflection, but actually Yom Kippur, alike the 15th of Av is a day of Reconciliation and Reconnection, a "Good Day"- Yom Tov
So, let us have a Day where we experience the good parts in ourselves and in others
Pinchas, Tzippie and Family
https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
-- 

יום רביעי, 28 בספטמבר 2016

שנה, שינוי והישנות -Going through the passages of the Journey

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,
תחילת השנה מכונה "ראש" השנה, כאילו אנו מייחסים לשנה חלקים שונים, בדומה לגוף האדם.
יתכן, אבל, שביחסינו עם הזמן החולף, עם ה"שנה", רצוי אולי להתחיל עם ה"ראש" שלנו ולהתבונן במה שעבר עלינו, בהחלטות שקיבלנו, לחשוב על מה היינו רוצים "לשַנות" לעומת מה שהיינו רוצים ש"ישָנֶה".
אנו מאחלים לכם שבת שלום,  שנה נפלאה, שלֵוה ומתוקה של צמיחה, יצירה ואושר.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
רונה קינן ומורין נהדר מבצעות
"Who by fire" - Leonard CohenDear Family and Friends,
Our Sages describe Rosh HaShana as a day on which: "all mankind pass before him like children of Maron" and one of the Sages in the Talmud interprets it " As [in] the ascent of Beit Maron.
Mankind stands for "Bae Olam",
 literally: these who "came to the world".
So, maybe this is supposed to remind us that we came to a world that has been there before we arrived and we are "passing" through different passages, some of them are narrow and steep like the ascent of Beit Maron.
Maybe while going through these passages, we should find the 'places' we like  and take them with us in our journey.
We wish you a wonderful, peaceful and sweet year of creativity, growth, love and happiness.
Pinchas, Tzippie  and Family
רונה קינן ומורין נהדר מבצעות
"Who by fire" - Leonard Cohen


--