יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

סולם מוצב ארצה Ups and Downs

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

"מלאכי אלוהים" עולים ויורדים ב"סולם יעקב", ה"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". ואולי לכולנו יש רגעים של התעלות, בהם אנחנו עולים לכיוון "השמים", אל עבר פסגות, אך לעתים, אחרי אותה עלייה, יש גם ירידה. אך, יתכן שירידה זו הכרחית כדי לא לאבד את הקשר עם "הארץ", או כדי להביא קצת מהשמים לארץ. ואולי, במקביל, כאשר התחושה היא שהשלטון מנהל את העניינים רחוק מהשמים ו"מקדש" את הארץ ובעצם מחלל אותה ואת השמים, עלינו להעצים את השמימיות שבתוכנו ולהעיז, ללא מורא, להקרין ממנה בכל מקום בו זה מתאפשר. 
שבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם

 אלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family . 
-- 
פשבןאלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

אין תגובות: