יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

לא בחיל ולא בכוח - Moral Priorities

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,
הערב, לפני שנדליק נרות שבת, נדליק נרות חנוכה. מעניין לציין שאנו מדליקים נרות חנוכה בחוץ או ליד החלון הפונה החוצה, כדי לפרסם את הנס של קיומנו התרבותי והרוחני במשך הדורות. ההלכה קובעת שאם האדם צריך לבחור בין נרות שבת לנרות חנוכה, עליו להדליק נרות שבת, "משום שלום ביתו". הרמב"ם הופך הלכה זו לעיקרון מכונן וכותב "שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם".
אולי חשוב לזכור זאת, דווקא כאשר לעתים קרובות מדי דתות הפכו להיות אחד הגורמים העיקריים בהעצמת סכסוכים ובהגברת השנאה בין בני אדם.
שבת שלום, חודש טוב והרבה אור
פנחס, ציפי ומשפחתם
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom, Hodesh Tov  and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

פשבן

אין תגובות: