יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

מעט מן האור... a little light

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
לשיטת בית שמאי היינו מדליקים את נרות חנוכה בסדר יורד, "הולך ופוחת"; היינו מדליקים שמונה נרות ביום הראשון ונר אחד ביום השמיני. אנחנו נוהגים כבית הלל, ולכן מדי יום, אנחנו מוסיפים נר ועי"כ מרבים את כמות האור בחדר.
ואולי בא הדבר ללמדנו שכאשר בחיינו יש אורות וצללים  - ובימינו  יש ללא ספק הרבה חושך ועצב בבתים רבים  - אפשר, כאשר יש הרבה אור, לדאוג שהמצב רק יחמיר בהכרח, אך ניתן אולי לקוות שכאשר מגיעים לחושך המירבי, חייב לצוץ אור, אם נאמין בכך ואם נתרום לכך. האם לחשוש או לקוות?  בית הלל מלמדנו שיש להוסיף כל יום קצת יותר אור.
שבת שלום וחנוכה עם יותר אור
פנחס, ציפי ומשפחתם

 מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

Dear Family and Friends,
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

אין תגובות: