יום חמישי, 28 במאי 2020

חיבורים - Revelation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חִטִים"; במקרא מכונה חג שבועות "יום הביכורים", ואכן לקראת הכניסה לארץ ישראל, בחברה חקלאית, צוינו  חלק מהמועדים בתקופות הקשורות לעונת החקלאים. חז"ל קבעו אותו כחג "מתן תורה" ואכן, כך מציינים אותו בתפילות ובקידוש "זמן מתן תורתנו". בשנים הראשונות היתה הבחנה ברורה בין הציבור המכונה "חילוני" לציבור המוכנה "דתי", כאשר הראשונים הדגישו בשמחה את התחייה הלאומית והחזרה לעבודת האדמה וחגגו את חג הביכורים ועדיין יש בקיבוצים טקסים מעין אולו, לעומת הציבור שומר המצוות שחגג את מתן תורה וקבלת התורה. בשנים האחרונות הפכו ה"תיקונים" לנחלתם של רבים ואפילו השנה היו אינספור הזדמנויות לימוד חובקי עולם ברשת וגם בחג עצמו יש מגוון מפגשי לימוד והרצאות , בעיקר בירושלים. אולי יש  כאן תקווה להתחדשות מרעננת והתחלה של שבירת מחיצות, כיאה לחג השבועות בו אנו קוראים  את כניסתה של רות המואביה  לעם היהודי  : "עמך עמי ואלהיך אלהי". הצהרת הסולידריות האמפתית  של אלמנה מואביה צעירה לאלמנה מבוגרת  מבית לחם יהודה, ככרטיס כניסה לעם היהודי. ואולי זה מזמין אותנו לחשוב על שבועות כחג של תורת החיבורים.
חג שבועות שמח ומחבר ושבת של שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים- ביצוע יפה ירקוני
עליונים ששו ותחתונים עלזו

Dear Family and Friends,
On Shavuot we read the Book  of Ruth. Many explanations were given to that custom, but maybe there is a profound meaning connecting Ruth to Revelation
Last year we wrote about the difference between Boaz (the audacious) and Ploni Almoni (the "anonymous" – everybody, representing the conservative formalist).
Boaz agreed to marry Ruth the Moabite , despite of the explicit interdiction in the Scripture – the "anonymous"refused.
Does that teach us that in order to experience Revelation, we have to be audacious and creative and  think "outside the box", or maybe being audacious and creative, if  our intentions are "pure" and  oriented towards the "Other" is  Revelation..

Hag Sameach to All,
Pinchas, Tzippie and Family

וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים- ביצוע יפה ירקוני
עליונים ששו ותחתונים עלזו


יום שישי, 22 במאי 2020

המדבר כתהליך של תיקון ותקוה A desert of Uncertainty and Hope

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"במדבר" הוא הספר בו אנחנו מתחילים לקרוא מחר. ואולי הוא המצב התהליכי בו אנחנו נמצאים בימים אלו, בתקופה זאת. אין מקום עדיין לצפירת הרגעה מוחלטת לגבי מגיפת הקורונה, אך יש תחושה של תקווה ושחרור חלקי. ירושלים עירי האהובה,  בה אני חי כבר 45 שנים (רוב שנותיי) שהיא גם עיר חלומותיי אמנם אינה מאוחדת עדיין, אבל מתקיימות יוזמות חשובות של תיקון ומפגש, המאפשרות תקווה שהתהליך המדברי, אם נלך בכיוון הנכון, יוביל לארץ המובטחת.
שבת של שלום, תיקון והליכה סבלנית וקשובה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

קריה נאמנה - מורין נהדר

 
--  
Dear Family and Friends,
In a paradoxical way,53    years ago, during the 6 day war, the Israeli army entered East Jerusalem; this Shabbat we'll start reading "Bemidbar", dealing with the ups and downs of the Jewish People during a Journey of 40 years in the desert.
Maybe, regarding the dream of a "United Jerusalem", as well as regrading to the corona pandemic, we are still in a sort of desert; a situation of uncertainty, with ups and downs,  but  with some hope that some day, after an enriching Journey of growth and maturation, we'll reach the Promised Land.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

קריה נאמנה - מורין נהדר


 

יום שישי, 15 במאי 2020

בין שמיטה לקורונה Shemitta and Corona

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, בתחלת פרשת "בהר" נקרא על מצוות השמיטה. המצווה המקורית, כפי שהיא מופיעה במקרא, כרוכה בהפסקת עבודות האדמה במשך שנה שלימה, בשנה השביעית. לעתים, כשמנסים "ללכת בלי" "ולהרגיש עם", נוצר מצב בו מתחלק הציבור המחויב להלכה לאלה המקבלים את "היתר המכירה" ולאחרים שאינם סומכים על היתר זה, למרות שגם הרב קוק וגם הרב עובדיה יוסף סמכו את ידיהם על היתר זה. איך שלא נגדיר זאת, בעיני רוב הציבור הפך נושא השמיטה לעניין של "כשרות" ובניסוחו  של הרב בני לאו: "כביש עוקף שמיטה": בין אם  אוכלים מיבול  שדות ארצינו, ש"נמכרו" ללא יהודים, למרות שחקלאים יהודים עיבדו את האדמות או מקפידים לאכול מ"יבול נכרי", לעתים מיובא מחו"ל.  הקשר בין פתרונות הלכתיים  אלו לרוח המצווה המקורית אינו ברור.
דומני שדווקא לתקופת הקורונה יש מה ללמד אותנו בנושא ה"שמיטה"; נאלצנו  ללמוד לוותר על הרגלים, על דברים שחשבנו שאי אפשר בלעדיהם, להצטמצם, "לשמוט", לשחרר וגם להפנים ש"כולנו רקמה אנושית אחת חיה". הנצליח גם בעתיד "לשמוט", לשחרר, להבדיל בין עיקר לטפל?
לו יהי
שבת של שלום, שחרור, בריאות ותקווה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
  http://pinchaspeace.blogspot.com 
כולנו רקמה אנושית אחת חיה; מילים: מוי המר, לחן וביצוע: חוה אלברשטיין

Dear Family and Friends,
The Torah Section we'll read tomorrow starts with the topic of Shemittah. Unlike this very important Mitzva is perceived, as it were an issue of Kashrut, the meaning of "Shemitta" is "To let go". Maybe this very stressful period of Corona virus could teach us to "let go", to understand that things and habits we believed were essential, aren't really necessary and life can be simple and less hectic. It could teach us to define and appreciate priorities and make the best of our lives.
Shabbat Shalom to All
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
  כולנו רקמה אנושית אחת חיה; מילים: מוי המר, לחן וביצוע: חוה אלברשטיין  
--
פשבן

יום שישי, 8 במאי 2020

כבוד הבריות Process of Liberation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
היום, י"ד באייר, מכונה "פסח שני". המקור  הוא בהזדמנות שנייה (מעין "מועד ב" )  שניתנת (במדבר ט, ט-יד) לאדם  שהיה "טמא לנפש" או "בדרך רחוקה" ולא הקריב את קרבן הפסח במועדו, בי"ד בניסן, המכונה במקרא "חג הפסח" ,  המקדים את "חג המצות" (ט"ו- כ"ב בניסן).  גם היום יש הנוהגים לאכול מצה ב"פסח שני", לזכר אותו "מועד ב" , אותה הזדמנות שנייה המוזכרת במקרא.  הנושא של "טומאת מת" שהיא הטומאה החמורה ביותר  מוזכרת גם בפרשת אמור שנקרא מחר. הכוהנים, המשרתים בקודש מוזהרים שלא להיטמא למתים. והכהן הגדול מוזהר לא להיטמא, דהיינו לא לגעת וגם לא להימצא בקרבת בן משפחה מדרגה ראשונה שמת, אבל חכמים קבעו הלכה מעניינת בהקשר זה ודרשו את המילים "לנפש לא יטמא "בעמיו" - "בעמיו לא יטמא, אבל מיטמא הוא למת מצוה" -  הכוונה ל"מת מצווה" היא לגופת אדם - בדרך כלל לא מוכר שאין מי שיקבור אותו והכהן הגדול  נתקל בגופה זו ומצווה לעסוק אישית בקבורת אותו אדם, והנימוק המובא בתלמוד "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה".
דומני שיש כאן עיקרון חשוב ביותר : גם ההזדמנות השניה וגם הציווי לכהן הגדול לקבור את האלמוני (אולי חסר בית שמת ברחוב ) ועל ידי כך "להיטמא" מלמדים אותנו את החשיבות העליונה של כבוד האדם.
האם יש לזה השלכות לאיזון  ההכרחי הנדרש בימים אלו של מגיפה נוראה?
שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
בתפילה לרפואת הגוף, הנפש והחברה- אל נא רפא נא לה (נתנאל גולדברג)
   
English different  from Hebrew
 Dear Family and Friends,
Counting the days between Pessach and Shavuot, the Omer, reflects the fact that , alike nature, liberation is a process, and sometimes, there are, at all levels, ups and downs, but as long as, even though cyclic, the direction is upwards and in a positive direction, that process reflects growth. Counting the days gives us the opportunity of acknowledging that process in a more responsible and conscious way.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com
בתפילה לרפואת הגוף, הנפש והחברה- אל נא רפא נא לה (נתנאל גולדברג)

יום שישי, 1 במאי 2020

קדושה בלשון בני אדם _Sanctity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שלשום חגגנו את יום העצמאות, מתוך התחשבות במגבלות המוטלות עלינו בגלל מגיפת הקורונה. יש כאן, לדעתי, תופעה מעניינת הראויה להתבוננות. לכאורה, אפשר היה להחליט על דחיית החגיגות, כפי שקרה עם אירועים רבים שנדחו. וזה מביא אותי להרהר במושג הקדושה, המופיע בין היתר בפרשה שנקרא מחר. כאילו יש "קדושה" בתאריך מסוים, זמן "מקודש",  מעבר לנסיבות הספציפיות.
למושג "קדושה" יש קונוטציה דתית. הסופר אלבר קמי (Albert Camus) שאל בספרו "הדבר": האם אפשר להיות קדושים בלי אלוהים? הייתי מנסח את זה קצת אחרת, מכיוון שגם תפיסת האלוהות משתנה מאדם לאדם. בעיניי, נראה לי שקדושה , לא במובן התיאולוגי המוחלט, היא היכולת של אדם להתעלות מעבר לקונקרטי, למיידי, לאינסטינקטיבי ובכך להיות סובייקט אנושי הבוחר להתייחס למה שמעבר לעצמו , תוך כדי מודעות לעצמו ולצרכיו. אחד מההוגים החסידיים המעניינים, ר' מנחם מדל מקוצק דייק "ואנשי קודש תהיון לי" - הדרישה היא ל"קדושה" אנושית התפורה למידותיו ויכולותיו של האדם.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

ואהבת לרעך כמוך

Dear Family and Friends,
A 72-years old Jewish Independent State is definitely an important historical event; our parents and grandparents hardly dreamt about the possibility of something like that happening. Is it the ideal Jewish State we dreamt about? Is it the first stage of Messianic Redemption? Not necessarily, and maybe we aren't able yet to understand its significance in History; there is still a lot to achieve, but, nevertheless, there are many reasons to look back and celebrate the potential of freedom and independence.
This year, Yom Haatzmaut occurs before"Kedoshim Tihyu" ( literally: "You shall be Holy", but maybe the meaning should be: You shall strive towards holiness) and "Emor", dealing with the obligation of Kohanim to avoid impurity. Maybe this corresponds to the polar Israeli reality: Severe corruption and misbehavior of PM and former President versus extraordinary achievements in the field of Science, Literature, Art, Social Action and Talmudic Research.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com
ואהבת לרעך כמוך


--
פשבן