יום שישי, 26 ביוני 2020

הפרה המטאפורית - Collective responsibilty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המדרש (במדבר רבה יט, ג) מתאר את חכמתו של שלמה המלך, אך, למרות חכמתו המופלגת, את משמעות מצוות הפרה האדומה הוא לא המצליח להבין, וכך לשון המדרש:
"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכֹּל וכו' " (מלכים א ה י-יא) … אמר שלמה: על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" (קהלת ז כג). 
ואכן, התורה מכנה את טהרת האדם מטומאה "חוקת התורה", כלומר: דבר שהוא מעבר לבינתֵנו.
יש בקרבנו אנשים שמתגעגעים לצורה זו של פולחן והיו שמחים למצוא פרה אדומה ולהשתמש באפרה כדי להיטהר מטומאת מת.
דומני שכפי שהמרנו את עבודת ה' על ידי הקרבת קורבנות בתפילה, גם  לגבי הפרה האדומה, מתאימות המילים "ונשלמה פרים שפתינו". צורת הפולחן הקדומה הזאת "רחוקה ממנו" , אך אולי דברי חכמים במדרש הרואים בטקס זה מעין כפרה על חטא העגל (בלשון המדרש: תבוא האם ותקנח צואת הבן) מלמדים אותנו עיקרון חשוב: יש למבוגרים (הורים, מנהיגים רוחניים ופוליטיים) אחריות על מעשיהם של ה"עגלים", וכדי להפנים זאת, אין צורך לשחוט פרה, לשרוף אותה  ולהיטהר על ידי אפרה. טומאת המת קשורה למאבק נגד פולחן המוות. לקיחת אחריות על החיים עשויה לטהר אותנו מהאדרת המוות. 
שבת של שלום,חיים וטהרה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ
 
ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW
 Dear Family and Friends,
Before entering the Promised Land, the three great Leaders of the Desert; Miriam, Aharon and Moshe, who believed in Redemption and Liberation in the most difficult times will die. About the death of two of them (Miriam and Aharon) we'll read tomorrow. Each of them had a specific symbolic role in the process of liberation, but all three of them also reflect the long journey of the Desert, where the people of Israel wasn't able to assume the responsibility of freedom and therefore was entirely dependent on Heavenly protection, Food and Water.
Entering the Promised Land may require maturity, more individual and collective responsibility, without relying on charismatic leadership.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ

-- 

יום שישי, 19 ביוני 2020

קטורת- לא מה שחשבתם Disagreements

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"והמגפה נֶעֱצָרָה"...לא דיווחו על כך בחדשות וברשתות החברתיות ולוואי שבקרוב יהפכו מילים אלו לאקטואליה.
בינתיים, נקרא על כך מחר בפרשת קֹרח: אחרי מרד קורח ועדתו, התקהלה "כל עדת בני ישראל" על משה ואהרון והאשימה אותם: "אתם המִתם את עם ה'". ה' רוצה להעניש את כל המתקוממים נגד משה ואהרון, אך משה ואהרון "נפלו על פניהם" ומשה אומר לאהרון: "קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטֹרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני ה', החל הנגף", ואכן,כך עשה אהרון..."ויתן את הקטרת ויכפר על העם" ובהמשך: "ויעמֹד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה"
בקריאה פשוטה, ניתן לקרוא פסוקים אלו כטקס מאגי, כאילו הקטורת היא זו שעצרה את המגֵפה. אך דומני שאפשר לקרוא את הדברים קצת אחרת. הרי בתחילת הפרשה מציע משה לקורח לקיים את אותו טקס כמבחן. הקטורת לא בדיוק עזרה להם. הקטרת הקטורת שמורה לכוהנים המשרתים בקודש, ובמדרש אגדה בתלמוד (מסכת שבת דף פח, ע"א) היא מוצגת כמתנה שניתנה למשה רבינו על ידי מלאך המוות. הקטורת, כמו כל סממן של  כוח וקדושה, יכולה להמית וגם להחיות, ואולי הנכונות של משה ואהרון להכיל את ההאשמה הכבידה של בני ישראל נגדם, היא המנהיגות הנחוצה היכולה לעצור מגיפה.
מנהיגות קשובה אינה מפחדת מביקורת ומחלוקת.
שבת של שלום, הכלה והקשבה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו


Dear Family and Friends,
It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven",  which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family
    ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו


יום שישי, 12 ביוני 2020

בין פנים לחוץ Promised and Uncertain

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בתחילת פרשת "שלח לך" שנקרא מחר, אנו קוראים: "שלח לך אנשים ויתֻרוּ את ארץ כנען. ובסופה, בפרשת ציצית, , אנו קוראים: "ולא תתוּרוּ אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". הרש"ר הירש מבין מושג זה כ"חקירה לצורך תכלית סובייקטיבית" והוא מציע ניתוח לשוני מעניין כדי לבסס את משמעות המילה והקשר בין  איזכורי המילה בפרשה.
אצלי דווקא התקשרו מילים אלו ל"תיירות". "תייר" מסתכל על המציאות שהוא פוגש "מבחוץ", הדברים שהוא רואה פוגשים אמנם את ה"פנים" שלו, אך הוא אינו מתבונן "בפנים" ואינו מודע באמת לתחושות המתעוררות אצלו, כדי לעמוד על ההיבטים המורכבים של המפגש. לכן, יש אפשרות שהתייר "יתלהב", או להיפך, יראה רק את "ערות הארץ". לכן, נראה לי ש"לתור אחרי הלב ואחרי העינים" מתאר אותה התייחסות ראשונית, אינטואיטיבית, בה חסר קשר של ממש עם החוץ ועם הפנים וביניהם.
ואולי ניתן ללמוד מזה להתחבר אל המציאות בה אנחנו חיים, לא כ"תיירים" מתלהבים או מפוחדים, אלא כבני אדם  המסוגלים להתבונן במציאות המורכבת, תוך כדי הקשבה לפנים ולחוץ.
שבת של שלום, בריאות והקשבה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אין לי ארץ אחרת. מילים: אהוד מנור, לחן: קורין אלאל
 
Dear Family and Friends,
When you explore an unknown land, even  if it's the Promised Land, the way you'll experience your journey will probably depend on the way you look at it; with eyes of hostility, anxiety or with eyes of love, hope and faith.
This will also determine if the Land you enter will be the Promised Land or the Land of Uncertainty.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie, and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com
אין לי ארץ אחרת. מילים: אהוד מנור, לחן: קורין אלאל
 

יום שישי, 5 ביוני 2020

הכוח והרוח ON TASTE AND MEANING

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בהפטרה לפרשת בהעלֹתך (זכריה ד, ו), אנו קוראים: 'זה דבר ה' אל זרֻבבל לאמֹר: לא בחיל ולא בכֹח, כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות'.  פעמים רבות,  משמעות המילה "לאמור" , ואף בפסוק הזה כנראה, היא: תעביר את המסר הזה הלאה , בשפה הדיגיטלית , תלחץ על "העבר".
דומני ששני אירועים מזעזעים שקרו השבוע בו נהרגו שני אנשים על לא עוול בכפם על ידי שוטרים (ג'ורג' פלויד ואייאד אלחלק) ושתי מלחמות  (מלחמת ששת הימים  ומלחמת לבנון הראשונה) אותן אנחנו מציינים ב-5.6 וב-6.6, בהן נהרגו בני אדם רבים,  והיוו נקודות משבר ומפנה בחברה הישראלית,  מזמינים אותנו להכיר במגבלות הכוח  ובצורך החשוב להשליט את הרוח על הכוח המסוכן והמשחית. 
הנרות בתחילת הפרשה ולקראת סופה של ההפטרה מסמלים את אותה רוח, את אותו אור העשוי להאיר את חיינו, אם נדע להדליק אותו.
שבת של אור, שבת של שלום ותבונה והתבוננות.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
 http://pinchaspeace.blogspot.com 
לא בחיל ולא בכוח - מכינת צה"לי
הנה ימים באים - ישי ריבו

English different from Hebrew
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that  special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
   לא בחיל ולא בכוח - מכינת צה"לי
הנה ימים באים - ישי ריבו