יום שישי, 29 במאי 2015

"לשמוע" את הקול Hearing" the Voice"

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפסוק האחרון של פרשת נשא, אותה נקרא מחר, אנו פוגשים הטיה בלתי שגרתית המתארת את הדיבור האלוהי אל משה:
וּבְבֹא משֶׁה אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לְדַבֵּר אִתּוֹ,וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת...
ורש"י מפרש:
 מִדַּבֵּר - כמו "מִתְדַבֵּר" ... מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו.
אולי משמעות הדבר ש"הקול" נמצא בעולם, אך כדי לשמוע את ה"קול" (והכוונה איננה לשמיעת האוזן), דרושים רצון עז ומאמץ אינטלקטואלי, רגשי ורוחני .
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,
In the last verse of the Torah section we'll read tomorrow, we encounter a strange grammatical form describing how G-d spoke to Moshe; it says "Middaber"- which is reflective and Rashi explains:  
 "Moses heard God speak by God musing to oneself."
This may teach us that the Divine Voice (a spiritual dimension) is present in the world, but "hearing" (obviously we aren't dealing with the auditory system) that Voice depends on a certain predisposition, a strong motivation, and hard intellectual, emotional and spiritual work.
Shabbat Shalom   to all,
Pinchas, Tzippie and Family

יום חמישי, 21 במאי 2015

תורת הביכורים, החסד והאתיקה - A Torah of Inclusion

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שלושה מוטיבים (מלבד בלינצ'ס ועוגות גבינה) מאפיינים את חג השבועות: בתורה הוא "יום הביכורים",חג הקציר, שמועדו נקבע 50 יום מ"מחרת השבת".מסורת חכמים חיברה בין החג המתואר במקרא לבין מתן תורה. ובנוסף, קוראים בו את מגילת רות.
יתכן שבמדבר (שהוא גם הספר אותו מתחילים לקרוא סמוך לשבועות, השנה ממש בערב שבועות) אנו מקבלים "ספר ביכורים" בו אנו מצווים להביא ביכורים כאשר נגיע מהמדבר לארץ , כדי לפתח תודעה של הכרת תודה ושל נתינה. ואולי מגילת רות היא ביטוי להאדרת הנתינה והחסד מאישה צעירה ממואב לחמותה שהתאלמנה וששכלה את שני בניה ושל בועז כלפי אותה אישה זרה מואבייה, שהפכה לאמא של מלכות.
ואולי בא הדבר ללמדנו דבר מה על אותו "ספר ביכורים" בעניין ההתייחסות הראויה לגרים ולזרים; הספר ניתן לנו במדבר - מקום הפקר שאינו שייך לאיש ולכן שייך לכולם- הביכורים מחייבים אותנו לתת את ראשית היבול, לפני שנאכל ממנו בעצמנו וקבלת הגר והזר מחברת אותנו מחדש גם לעובדת היותנו "גרים ותושבים" ולא אדוני הארץ, וגם לכך שהיינו בחלקים גדולים מההיסטוריה שלנו זרים. בעיניי, אלה הם היסודות האתיים של החג היפה הזה.
שבת שלום וחג שמח לכולכם
פנחס,ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Dear Family and Friends,
In another 2 days, we'll celebrate Shavuot and we'll read the story of Ruth the Moabite.
According to the letter of the Torah: "Ammonites and Moabites cannot be included in the Community of Israel"
If we had to stick to the "Letter of the Law", Ruth wouldn't be allowed to marry a Jew; I wonder if some Rabbis would even recognize her conversion.
Nevertheless, our Oral Tradition interpreted that Law and accepted Women from Moab.
Maybe this teaches us that Revelation means the possibility to maintain a Living Covenant, always relevant through continuous Renewal
Shabbat Shalom and Chag Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
יום שישי, 1 במאי 2015

ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ - Aristocracy vs. Meritocracy

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, בתחילת פרשת אמור, נקרא על הלכות מיוחדות לכהנים בענייני טומאה וטהרה, נישואין ועוד. הלכות אלו חלות בחלקן עד היום, אם כי אין למעשה למעמד הכהונה משמעות ממשית, כפי שהיה בתקופת בית המקדש. למעשה, כבר קבעו חכמי המשנה: "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ" וההנהגה הרוחנית כבר לא היתה עניין של "ייחוס" משפחתי, כי גם חכמים  שלא נולדו למשפחות יהודיות כמו  רבי עקיבא ושמעיה ואבטליון זכו לגדולה. האם משמעות הדבר שכל אדם יכול,בזכות השקעתו ומאמציו, ולא בזכות המשפחה בה נולד, ליהפך לבעל השפעה? האם משמעות הדבר שיש לחשוב היטב על משמעות הכמיהה לבניין בית המקדש ולהחזרת הכהנים לעבודתם ולמעמדם?האם ניתן להעלות הייררכיה רוחנית  העוברת מאב לבן? 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
Http://pinchaspeace.blogspot.com Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about Laws concerning Kohanim, Priests. Our Sages established a different hierarchy : Talmidei Hachamim (Torah Scholars) have priority over High Priests if they aren't learned.
Are we talking about society going from aristocracy by birth towards meritocracy by individual endeavour?
Shabbat Shalom to all
Pinchas,Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com