יום שישי, 31 באוגוסט 2018

מגלות לריבונות אחראית Responsible Independence

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפרשה שנקרא מחר  מתחילה במילים "והיה כי תבוא אל הארץ" ומזכירה די בהתחלה את המחויבות ל"לוי, לגר, ליתום ולאלמנה", כלומר לכל מי שאין לו נחלה ממננה הוא יכול להתפרנס.
דומני שהרעיון העיקרי כאן הוא שהכניסה לארץ כנען-ישראל מחייבת "החלפת דיסקט"; אין כבר "לחם מן השמים", ואנחנו אחראים לקיים בארץ המובטחת חברה צודקת וחומלת, ולהפנים שאיננו אדוני הארץ, אלא שיש לנו "זכות שימוש" בה, בתנאי שנשתחרר מעמדה פסיבית וקורבנית , אלא נפעל באחריות לטובת כל תושביה. 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
קומי אורי כי בא אורך (ישעיהו פרק ס- בפטרת פרשת כי תבוא)
https://www.youtube.com/watch?v=KtoMqafoAvE
Dear Family and Friends,
The Torah-section we'll read tomorrow starts with the words;"When you'll enter The Land..."
Very soon, the Torah reminds us to take care of the "Leviim, Strangers, Orphans and Widows" , since they don't  have land.
Maybe the idea is that "Entering the Land" requires an attitude of responsibility, since there is no "Manna" anymore and building a society based on social justice and empathy is our responsibily.
Therefore, we have to internalize that we don't "own" the Land, but are entitled to enjoy its products, if we understand that we aren't passive victims anymore, but responsible of the well being of all inhabitants.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
  
קומי אורי כי בא אורך (ישעיהו פרק ס- בפטרת פרשת כי תבוא)
https://www.youtube.com/watch?v=KtoMqafoAvE
,