יום שישי, 27 בדצמבר 2019

הניצחון והשלום - Priorities

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הרמב"ם (משנה תורה, הלכות מגילה וחנוכה פרק ד, הלכה  יב) מכנה את הדלקת נרות חנוכה "מצווה חביבה עד מאד" ואכן, רבים מבני עמנו, גם אם אינם מתייחסים לזה כ"מצווה", נוהגים להדליק נרות חנוכה, לא בצורה המינימליסטית, אלא "למהדרין מן המהדרין", כלומר מוסיפים כל יום נר אחד. שאלת החביבות תלויה כמובן בנראטיב, בסיפור שמספרים ובהדגשים.  דור התחייה טיפח את הגבורה של "מעטים מול רבים" ובעצם רבים רואים ביהודה המכבי גיבור לאומי, שהפך למיתוס.  בניגוד לפורים, לו הקדישו חכמים מסכת שלימה במשנה ובתלמודים, יש בתלמוד הבבלי בקושי שלושה דפים  במסכת שבת (פרק שני) העוסקים בסיפור חנוכה ובהלכות החג.  כמו-כן, את מגילת אסתר הכניסו חכמים לקנון המקראי, לעומת ספר המכבים שנשאר מחוץ לכתבי הקודש. יש לכך בוודאי סיבות היסטוריות, פוליטיות וערכיות.
אך, הרמב"ם המקדיש שני פרקים להלכות פורים ושני פרקים להלכות חנוכה,  רואה בשני חגים "חדשים" אלו (שאינם מוזכרים במקרא) הזדמנות לפרסם את  נס ההצלה, ובמקרה של חנוכה את הניצחון על ניסיון היוונים להשתלט על  הרוח ולדכא את תרבותנו. ולכן, הדלקת הנרות היא "חביבה" מאד.
יחד עם זאת, הרמב"ם מסיים את הלכות חנוכה בהלכה מעניינת  (ד, יד) : "הָיָה לְפָנָיו נֵר בֵּיתוֹ וְנֵר חֲנֻכָּה אוֹ נֵר בֵּיתוֹ וְקִדּוּשׁ הַיּוֹם, נֵר בֵּיתוֹ קוֹדֵם, מִשּׁוּם שְׁלוֹם בֵּיתוֹ, שֶׁהֲרֵי הַשֵּׁם נִמְחָק לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. גָּדוֹל הַשָּׁלוֹם שֶׁכָּל הַתּוֹרָה נִתְּנָה לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בָּעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ג יז) "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבֹתֶיהָ שָׁלוֹם".
 ואלי בא הדבר ללמדנו שהניצחון הערכי  חשוב, אך השלום חשוב יותר. יש מקום להיאבק על האידיאות, אבל המרחב האנושי חשוב יותר.
שבת של שלום וימים של  תקווה לימים בהם האור יגבר על החושך
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
לא בחיל ולא בכוח (בהשראת ההפטרה לשבת חנוכה) 
--
Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
    לא בחיל ולא בכוח (בהשראת ההפטרה לשבת חנוכה) 
-- 

יום שישי, 20 בדצמבר 2019

צדקה ממני - גדולתו של מנהיג Light and Shadow

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"צדקה ממני" - מילים חזקות ואמיצות שאמר יהודה, אחרי שתמר כלתו, איתה שכב מתוך מחשבה שהיא קדֵשה, איתגרה את הגינותו ואיפשרה לו לחמוק מחשיפה מבכיכה  מתוך נכונות להישרף.
האם התורה מספרת לנו שגם יהודה, המנהיג שממנו יצאה מלכות בית דוד, כשל, כפי שכשל כאשר יכול היה למנוע את מכירת יוסף, אך עבר תהליך, גם בעזרת כלתו תמר  והיה מסוגל להכיר בטעותו, כדי שנלמד שגם אנשים גדולים וראויים נופלים , אך גדולתו של אדם, ובוודאי של מנהיג  היא בנכונותו להכיר בטעותו ובחטאיו . בפרשת ויקרא נאמר "אשר נשיא יחטא" והמילה אשר נדרשת בשני אופנים; א. אשר יחטא ולא "כי יחטא" (בניגוד לאחרים)- ברור שהשליט יחטא, כי הפיתוי גדול, ב. אשר' הדור שהנשיא מביא אשם על שגגתו - כלומר : שליט המכיר בחטאיו ומוכן לכפר עליהם.
שבת שלום וחג אורים שמח לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
 מעט מן האור (הראי"ה קוק/ עובדיה חממה- יוסי אזולאי)
--

Dear Family and Friends,
We will be starting lighting Hanukkah Candles Sunday night. 
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com
 מעט מן האור (הראי"ה קוק/ עובדיה חממה- יוסי אזולאי)
--   

יום חמישי, 12 בדצמבר 2019

לפגוש את האחר המאיים פנים אל פנים - Ghostfree Encounters

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
כשיעקב חזר מחרן והתכונן לפגוש את עשיו אחיו, הוא חשש מהמפגש אתו, כי הוא זכר את הפרידה על רקע הטינה שעשיו חש כלפיו ואף האיום על חייו עליו שמע מרבקה אמו. רש"י כותב בפירושו (בעקבות מדרש תנחומא) שיעקב התכונן למפגש המפחיד הזה בשלושה אופנים; בדורון, בתפילה ובמלחמה.
מעניין שסדר ההכנות בפרשה הוא: מלחמה, תפילה, דורון. כאשר יעקב נשאר לבדו, הוא נאבק ב"איש" (לדעת הרמב"ם: בחלום) שחז"ל מתארים אותו כמעין מלאך, "שרו של עשיו". במונחים מודרניים, ניתן להבין שיעקב נשאר עם אותו דימוי "דמוני" של עשיו והוא היה צריך לנצח אותו,כדי לפגוש את עשיו, אחיו "פנים אל פנים". האם ניתן ללמוד מזה, שכדי שנהיה מסוגלים לפגוש -  כאדם, כקבוצה - את הזר "המאיים" פנים אל פנים - כאדם, עלינו להיאבק ולנצח את ה"דמון" שיצרנו בתוכנו ואולי גם, אם נאמץ את סדר ההכנות למפגש, כפי שרש"י מביא אותו (דורון, תפילה מלחמה) או כפי שהמדרש מביא אותו (תפילה, דורון מלחמה), נוכל ללמוד מזה שהעבודה הפנימית ומחוות הפיוס קודמות למלחמה ועשויות גם למנוע אותה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
לקראת י"ט בכסלו - "חג הגאולה" של חב"ד, ניגון ארבע בבות המיוחס לרבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד

 
Dear Family and Friends, After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippi and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
לקראת י"ט בכסלו - "חג הגאולה" של חב"ד, ניגון ארבע בבות המיוחס לרבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד

  

יום שישי, 6 בדצמבר 2019

בין ארץ ושמים Between Earth and Heaven

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יעקב אבינו בעצם ברח, כי רבקה אמו "שמעה" את האיום של עשיו וחששה לחייו. ואכן, בהפטרה (הושע יב), אומר הנביא "ויברח יעקב שדה ארם". לעומת זאת, הפרשה שנקרא מחר מתחילה במילים "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה".
איני סבור שהתורה רצתה לייפות את יציאתו של יעקב מבית אביו; המקרא אינו מצנזר דבר ומתאר  גם את הדמויות הנערצות כבני אדם.
לכן, דומני שיש כאן הצבעה על פוטנציאל של טרנספורמציה, של תהליך. חלום הסולם "המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" מייצג אולי את שני הקצוות איתם נדרש יעקב להתמודד; הוא יכול להישאר יעקב ה"ארצי", המפחד והנדרש לתחמן כדי לשרוד, או לגדול, לקחת אחריות, להפוך ל"ישראל" ועל ידי כך "להגיע לשמים". ואולי כל  יחיד וכל קולקטיב נדרשים להתמודד עם אותו אתגר? 
שבת של  שלום , צמיחה ואומץ  לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
סולם יעקב- יהודה פוליקר

נ.ב אני מצרף שני קבצים על היזמה החשובה והמבורכת של ידידי אלי הולצר - הזדהות עם מחאתו של פרופ' יורם יובל לטובת העם והמדינה בגן העצמאות. יש כאן הזדמנות לקדש שם שמים.


--
Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family .

סולם יעקב- יהודה פוליקר