יום שישי, 28 באוקטובר 2016

זה ספר תולדות אדם - Mankind- a Complex Creature

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, השבת הראשונה "אחרי החגים", נתחיל מבראשית ונקרא בין היתר על תולדות האדם.ועל דברי רבי עקיבא שאמר: "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה", הגיב תלמידו בן עזאי: "זה ספר תולדות אדם - כלל גדול מזה"
התורה מספרת לנו כמה דברים חשובים ומעניינים על האדם: הוא נברא בצלם אלוהים – כלומר: יש בו חלק טרנסצנדנטי המאפשר לו להתבונן בעצמו ובעולם מעבר לצרכיו הבסיסיים; "לא טוב היות האדם לבדו" – הוא זקוק לאחר(ת) כדי להשלים חלקים החסרים בו, כדי לעזור לו להתמודד עם בדידותו וגם כדי לדאוג להמשכיות. המשכיות זו היא הגורם המאזן את עובדת היותו בן תמותה. והדבר הנוסף שנכתב עליו הוא שמעצם טבעו הוא "חוטא"; כלומר: צלם האלוהים שבו מאותגר ע"י דחפים הרסניים. אין ספק שמדובר ביצור מעניין...
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי וכל המשפחה

ולכבוד הסתיו:

 https://www.youtube.com/watch?v=TAf-IoaFIoI 

Dear Family and Friends,
Tomorrow we start reading Bereishit again; among other issues, the section we'll read tomorrow tells us something about the nature of Human Beings.
Men are created in G-d's Image – they have a transcendental dimension enabling them to understand  the world beyond their immediate personal needs.
He should not be "alone"; he needs the Other to complete missing parts, to relief his loneliness, and to give him/her a sense of continuity.
This continuity may balance mortality. 
And last but not least; he is existentially a "sinner" – His/her Spiritual/transcendental dimension is constantly challenged by destructive drives. Isn't he/she an interesting creature?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

יאאפיא
-- https://www.youtube.com/watch?v=TAf-IoaFIoI 
פשבן

יום ראשון, 23 באוקטובר 2016

שנה טובה, שנה של הגשמה והתגשמות מאוויים - Chag Sameach

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,

עונת החגים המרוכזת בחודש תשרי באה לסיומה; היה כאן תהליך המזמין אותנו מידי שנה, בעצם החֵל מראש חודש אלול, לעצור לתקופה מסוימת את המירוץ כדי שנוכל לשאול את עצמנו: לאן? למה? מחר, תפילת הגשם עשויה מחדש לחבר אותנו לתחושה של תלות בדברים שאינם בשליטתנו; מלבד הגשם, כסמל לכוחות הטבע, יש בעולמנו דברים רבים שאינם בשליטנו- לפחות לא כיחידים -  ושבהם אנחנו תלויים; מצב מדיני-בטחוני, מצב כלכלי-חברתי ועוד.  אולי השילוב בין עמדה זו של חרדה לבין 'שמחת תורה' מלמדת אותנו שלמרות אי הוודאות, ניתן לשמוח על המשמעות שאנחנו מעניקים לחיינו, כי זה מותר האדם.
חג שמח ושנה טובה לכולכם.
פנחס, ציפי ובני משפחתםDear Family and Friends,
The Season of Holidays reaches its end; since the beginning of Elul, we had the opportunity to engage in a process of self-reflection, stop running and ask ourselves: "where are we running to and why?
Tomorrow, during Tefillat HaGeshem, we'll be able to think about all factors in life that are beyond our control. Besides the Rain, as a metaphor for Nature, many other factors have an influence on our life, that are beyond our control.
Maybe the combination between our anxiety about those elements and "Simchat Torah" teaches that, despite everything, we always have the opportunity of rejoicing over the meaning we decide to give to our life.
Chag Sameach and Shana Tova to all,
Pinchas, Tzippie and Family


יום שישי, 14 באוקטובר 2016

לזכור את ימי הרעה בימי הטובה - A Holiday encouraging perspective and humility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
במורה נבוכים כותב הרמב"ם שאנו מצווים לשבת בסוכה במהלך חג הסוכות "כדי שיהא זוכר את ימי הרעה בימי הטובה". דומני שמשמעות הרעיון היא מצד אחד להבין ששום דבר אינו מובן מאליו ואולי מאידך גיסא הזיכרון הזה אמור להזכיר לנו איך הרגשנו במצב מדברי, ולפתח  בנו ענווה ואמפתיה כלפי מי שהיום נמצא "בימי הרעה". לעומת זאת, יתכן שזיכרון "ימי הטובה בימי הרעה" נועד לחזק אצלנו את התקווה שיחזרו "ימי הטובה" ואולי בפרשת האזינו נרמז הדבר באמצעות 3 מילים : "זכור ימות עולם".   

 שבת שלום, חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם
ציפי ופנחס לייזר ומשפחתם
ולכבוד חג הסוכות: שלומית בונה סוכה

 https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

Dear Family and Friends,
On Rosh HaShana the World and all its inhabitants are on trial; Yom Kippur is a unique occasion of Reflection, Repentance, Mercy,  Purificationand Renewal . At Sukkot, we are dealing with our more specific national narrative; it's all about 40 years of uncertainty in the desert, challenging our faith and illustrating the long way and journey between liberation from slavery and the Promised Land. Even more: on Sukkot, we are worried about the amount of rain we'll have during the year; even the Promised Land isn't guaranteed and cannot be taken for granted. We have to remember the Desert as an expression of humility and an antidote against hubris and possessiveness.
 Shabbat Shalom, Chag Sameach to all of you.
Pinchas, Tzippie and Family 
  https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

יום שישי, 7 באוקטובר 2016

יום תשובה, סליחה ומחילה - A Day of Reconciliation and Reconnection

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברנו היקרים,

הברכה הנהוגה בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים היא: גמר חתימה טובה. האם משמעות הדבר שביום הכיפורים הכל נחתם, השערים ננעלים ואין אפשרות נוספת להתבוננות ולשינוי?
כנראה שחיינו בנויים סביב כל מיני תאריכי יעד (deadline ) מחזוריים לקראתם אנחנו מתגייסים, אך בעצם יום הכיפורים, בדומה לטו באב, הוא יום של התפייסות וחיבור, פשוט יום "טוב".
אז שיהיה לכולנו יום בו נוכל לחוות את הטוב שבנו ושל זולתנו.

פנחס, ציפי ומשפחתם
 https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
Dear Family and Friends,

We are used to use the formula: Gemar Hatima Tova during the 10 Days Of Repentance and on Yom Kippur.
Does that mean that after Yom Kippur all gates are closed and there are no more options of transformation?
Probably, we need deadlines in order to mobilize our efforts towards self-reflection, but actually Yom Kippur, alike the 15th of Av is a day of Reconciliation and Reconnection, a "Good Day"- Yom Tov
So, let us have a Day where we experience the good parts in ourselves and in others
Pinchas, Tzippie and Family
https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
--