יום שישי, 7 באוקטובר 2016

יום תשובה, סליחה ומחילה - A Day of Reconciliation and Reconnection

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברנו היקרים,

הברכה הנהוגה בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים היא: גמר חתימה טובה. האם משמעות הדבר שביום הכיפורים הכל נחתם, השערים ננעלים ואין אפשרות נוספת להתבוננות ולשינוי?
כנראה שחיינו בנויים סביב כל מיני תאריכי יעד (deadline ) מחזוריים לקראתם אנחנו מתגייסים, אך בעצם יום הכיפורים, בדומה לטו באב, הוא יום של התפייסות וחיבור, פשוט יום "טוב".
אז שיהיה לכולנו יום בו נוכל לחוות את הטוב שבנו ושל זולתנו.

פנחס, ציפי ומשפחתם
 https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
Dear Family and Friends,

We are used to use the formula: Gemar Hatima Tova during the 10 Days Of Repentance and on Yom Kippur.
Does that mean that after Yom Kippur all gates are closed and there are no more options of transformation?
Probably, we need deadlines in order to mobilize our efforts towards self-reflection, but actually Yom Kippur, alike the 15th of Av is a day of Reconciliation and Reconnection, a "Good Day"- Yom Tov
So, let us have a Day where we experience the good parts in ourselves and in others
Pinchas, Tzippie and Family
https://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o
-- 

אין תגובות: