יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

לא בחיל ולא בכוח - Moral Priorities

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,
הערב, לפני שנדליק נרות שבת, נדליק נרות חנוכה. מעניין לציין שאנו מדליקים נרות חנוכה בחוץ או ליד החלון הפונה החוצה, כדי לפרסם את הנס של קיומנו התרבותי והרוחני במשך הדורות. ההלכה קובעת שאם האדם צריך לבחור בין נרות שבת לנרות חנוכה, עליו להדליק נרות שבת, "משום שלום ביתו". הרמב"ם הופך הלכה זו לעיקרון מכונן וכותב "שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם".
אולי חשוב לזכור זאת, דווקא כאשר לעתים קרובות מדי דתות הפכו להיות אחד הגורמים העיקריים בהעצמת סכסוכים ובהגברת השנאה בין בני אדם.
שבת שלום, חודש טוב והרבה אור
פנחס, ציפי ומשפחתם
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

Dear Family and Friends,
This evening we are lighting the Candles of Hanukah before lighting Shabbat candles; it's interesting to notice that Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is to publicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebody doesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbat candles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonides even generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towards achieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when too often religion has become one of the main factors of conflict and hatred.
Shabbat Shalom, Hodesh Tov  and  Hanukah Sameach to all
Pinchas, Tzippie and Family
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי...

פשבן

יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

מעט מן האור... a little light

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
לשיטת בית שמאי היינו מדליקים את נרות חנוכה בסדר יורד, "הולך ופוחת"; היינו מדליקים שמונה נרות ביום הראשון ונר אחד ביום השמיני. אנחנו נוהגים כבית הלל, ולכן מדי יום, אנחנו מוסיפים נר ועי"כ מרבים את כמות האור בחדר.
ואולי בא הדבר ללמדנו שכאשר בחיינו יש אורות וצללים  - ובימינו  יש ללא ספק הרבה חושך ועצב בבתים רבים  - אפשר, כאשר יש הרבה אור, לדאוג שהמצב רק יחמיר בהכרח, אך ניתן אולי לקוות שכאשר מגיעים לחושך המירבי, חייב לצוץ אור, אם נאמין בכך ואם נתרום לכך. האם לחשוש או לקוות?  בית הלל מלמדנו שיש להוסיף כל יום קצת יותר אור.
שבת שלום וחנוכה עם יותר אור
פנחס, ציפי ומשפחתם

 מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

Dear Family and Friends,
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
מעט מן האור...
https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5w 

יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

הצליעה המרפאת דמוניזציה Healing Ghosts

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

יעקב נעדר מביתו למעלה מ-20 שנה ועם חזרתו הוא מתכונן למפגש עם עשו אחיו, ממנו ברח. את אחיו הוא עזב פגוע וכועס ומטבע הדברים המפגש המחודש איתו מעורר פחד וחרדה.
אך, לפני המפגש, הוא פוגש "איש" – שלפי המדרש הוא "שרו של עשו", ואולי מדובר במעין "רוח רפאים" הרודפת את יעקב .
יעקב נאבק ב"איש" ואף מנצח אותו ולאחר מכן, פוגש את אחיו "פנים אל פנים".
ואולי ניתן ללמוד מזה שכדי לראות את ה"אחר" כאדם ולפגוש אותו "פנים אל פנים", עלינו להתגבר על הדימוי הדמוני שיש לנו ממנו.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

כחכות רחל לדודה... 
https://www.youtube.com/watch?v=LDArv5nUWRA Dear Family and Friends,
After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippi and Family
כחכות רחל לדודה
https://www.youtube.com/watch?v=LDArv5nUWRA 

יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

סולם מוצב ארצה Ups and Downs

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

"מלאכי אלוהים" עולים ויורדים ב"סולם יעקב", ה"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". ואולי לכולנו יש רגעים של התעלות, בהם אנחנו עולים לכיוון "השמים", אל עבר פסגות, אך לעתים, אחרי אותה עלייה, יש גם ירידה. אך, יתכן שירידה זו הכרחית כדי לא לאבד את הקשר עם "הארץ", או כדי להביא קצת מהשמים לארץ. ואולי, במקביל, כאשר התחושה היא שהשלטון מנהל את העניינים רחוק מהשמים ו"מקדש" את הארץ ובעצם מחלל אותה ואת השמים, עלינו להעצים את השמימיות שבתוכנו ולהעיז, ללא מורא, להקרין ממנה בכל מקום בו זה מתאפשר. 
שבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם

 אלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family . 
-- 
פשבןאלהים שלי- עוזי חיטמן
https://www.youtube.com/watch?v=O_E9cjwpIk4 

יום שישי, 2 בדצמבר 2016

בין זיקה, אהבה ובעלות The 3rd Well

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר נקרא על יצחק, הנער הפוסט-טראומטי שהיה קרוב למוות, אך ניצל ברגע האחרון. בין יתר הדברים, מספר לנו המקרא על כך שיצחק חופר מחדש בארות שחפר אברהם; על שניים מהבארות מתפתח סכסוך בין רועי יצחק לרועי גרר, ולבארות האלה נותן יצחק שמות, כלומר מנציח את זיקתו אליהן ובעצם אומר לנו: לגבי הבעלות על המקום הזה לא הגענו לידי הסכמה; אך הוא ממשיך עד לבאר "המוסכמת". האם היותו ניצול פוסט-טראומטי עזר לו להעריך את החיים ואת השלום, או שמא הבין שזיקה אינה מחייבת בעלות, ובוודאי אינה מצדיקה עוול?
שבת שלום לכולכם,

פנחס, ציפי ובני משפחתם אל בורות המים- נעמי שמר - ביצוע: רונה קינן

https://www.youtube.com/watch?v=WK3WmcATcd0 

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about Yitzhak, the post-traumatic survivor.
Among other issues we'll read about the wells he digged at the same places where his father had digged them before.
Two of them aroused a conflict between him and the local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolize his relation to them as well as the fact that they are conflictuous.
Nevertheless, Yitzhak digs until there is no dispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identity influence his appreciation of life and peace?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family 


אל בורות המים- נעמי שמר - ביצוע: רונה קינן

https://www.youtube.com/watch?v=WK3WmcATcd0