יום שישי, 29 ביולי 2016

מה אנחנו רואים?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

בהפטרה שנקרא מחר (ירמיהו א), פונה ה' אל ירמיהו ושואל אותו: מה אתה רואה, ירמיהו?
הראייה מתחילה מחווייה חזותית, ובעקבות אותה חוויה חושית, מתאפשרת התבוננות על המשמעות של אותה חווייה.
הפטרה זו היא הראשונה מבין שלוש ההפטרות המכונות "תלתא (שלוש)דפורענותא".שנוהגים לקרוא בשבתות בין יז בתמוז לט' באב. ואולי בא הדבר לללמדנו שהיכולת לזהות סימנים של פורענות  בעוד מועד לצד התקווה והאמונה שפורענות זו תבוא לקצה היא הראייה שיש בה השראה. מה אנחנו רואים?
שבת שלום, שבת של תקווה
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
http://pinchaspeace.blogspot.com  

  https://www.youtube.com/watch?v=PW-BAe2w2zw 


-- 

יום שישי, 22 ביולי 2016

קנאות ומאבק על זכויות - the precursors of feminism

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, בפרשת "פינחס", נקרא את  סוף סיפור מעשה הקנאות של פינחס וגם את סיפורן של בנות צלפחד, שדרשו באומץ רב את זכות הירושה על נחלת  אביהן. הקב"ה תמך בדרישתן המוצדקת, למרות שלא היה תקדים לכך שבנות ירשו את אביהן. בקריאה פשוטה, זוכה  מעשה הקנאות של פינחס לשבחים ול"ברית שלום". לעומת זאת חז"ל (בבלי סנהדרין פב, ע"א וביתר שאת ירושלמי סנהדרין מח, ע"ב) ופרשני המקרא מביעים הסתייגויות שונות מהמעשה, ובוודאי אינם ממליצים על קנאות. חלקם, דוגמת הנצי"ב ובעל פירוש "תורה תמימה" אף מזהירים מפני  מניעים פסולים ומפני  השלכות הרסניות  של קנאות. לעומת זאת, התורה עצמה מצדיקה את פנייתן ה"חצופה" של בנות צלפחד, המערערות על הסדר הקיים ותובעות את זכויותיהן. קנאות אינה מצטמצמת למעשים, גם מילים של זלזול והשפלה יכולות לפגוע; אך, הן אולי יכולות לעורר הזדהות עם הנרדפים וליצור תנועה של אהבת חינם וחמלה.     
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

 ובי"ז בתמוז, נשברו הלוחות הראשונות
"אין דבר שלם יותר מלב שבור"  וגם "לוחות ושברילוחות מונחים בארון"
נעמי שמר כתבה  ושרה
https://www.youtube.com/watch?v=idxeAB4kNVI Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

https://www.youtube.com/watch?v=idxeAB4kNVI 

יום שישי, 15 ביולי 2016

טקסט וסובטקסט - Text and Subtext

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יש פרשת השבוע ויש גם "פרשת השבוע" ולעתים מעניין להתבונן בקשר ביניהם.
בלעם(הקוסם, הנביא) הוזמן ע"י בלק כדי לקלל את ישראל, וראו זה פלא: קללתו הפכה לברכה, כי בלעם הזהיר את בלק ואמר שיוכל רק לומר את מה שהאל ישים בפיו. חכמים (מסכת סנהדרין קה, ע"ב) הבינו מתוך ה"ברכות" את כוונותיו המקוריות של בלעם: 
"אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 'מה טובו אהליך יעקב ' לא תשרה שכינה עליהם 'ומשכנותיך ישראל'  וכו'"
יש "טקסט" ויש "סובטקסט"; קללה יכולה להפוך כברכה, או להיראות כברכה, וברכה יכולה להיפך לקללה, חלילה. אין ספק  שהרב גורן, בתפקידו כרב צבאי ראשי, יצר תשתית המאפשרת לכל חייל שומר מצוות לשרת בצה"ל וזוהי ברכה. אך, לצערנו, התבטאויות מסוימות של רבנים אינן מוסיפות ברכה וכבוד לתורה.
שבת של שלום, של ברכה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA 

Dear Family and Friends,
Balak asked Bil'am to "curse" the People of Israel. Bil'am replied that he could only convey G-d's words and so, instead of cursing, the "curses" became "blessings". Our Sages (Sanhedrin 105B) read the subtext of these blessings and understood every blessing as a curse. Maybe this reflects the potential of curses to become blessings and the opposite.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com     

 https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA

יום שישי, 8 ביולי 2016

וכי נחש ממית -Magic Thoughts and Human responsibility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר נקרא על הפרה האדומה כגורם האולטימטיבי של היטהרות  וגם על נחש הנחושת כגורם אולטימטיבי של ריפוי. קריאה פשטנית עלולה להוביל אותנו לאמונה בכוחות מגיים הטמונים באפר הפרה ובנחש הנחושת, אך חז"ל  שהיו מודעים לסכנה הטמונה בעבודה זרה לימדו אותנו שהנחש אינו ממית ואינו מרפא ושגם באפר הפרה אין כל סגולה מהותית המטהרת את הטמא - הרי היא גם מטמאת את  הכהן המטהר... - אלא כל הטקסים האלו מצריכים "הסתכלות כלפי מעלה", כלומר התבוננות האדם במה שמעבר, ורק הסתכלות של אדם מעבר לגורמים המשעבדים והמנכרים עשויים לטהר, כלומר לשחרר אותו מהשקיעה במוות, ולרפא, כלומר:  להפוך אותו לאחראי לחייו. 

שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


 
 Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about the Red Heifer (Para Aduma) as the ultimate purifier and about the Copper Snake as the ultimate "antidote" against snake bites.
At first reading we could believe that he Red Heifer and the Copper Snake have magic qualities of purification and healing.
Our Sages were aware of this superstitious inclination and taught us to read these sections in a different way;
All depends on the Moral and Spiritual attitude of the person who wants to be purified or healed.
Maybe this teaches us that purity and health are manifestations of freedom and human dignity.
Shabbat Shalom to all

Pinchas, Tzippie and Family

Inline image 1