יום שישי, 22 בפברואר 2019


בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יש מחלוקת בין פרשני המקרא לגבי סדר האירועים המסופרים לנו בפרשות אלו; האם הקמת המשכן קדמה לחטא העגל, בהתאם לסדר הפרשות, או שמא מהווה המשכן תיקון לחטא העגל והסדר בתורה אינו מבטא בהכרח סדר כרונולוגי (אין מוקדם ומאוחר בתורה...).
מחלוקת זו מעניינת ויש לה השלכות רבות ומשמעויות שונות. אך, נראה לי שבכל מקרה, חכמינו הרגישו שיש קשר בין האירועים; אותו להט דתי/רוחני יכול לגרום להקמת משכן של קדושה, אך הוא יכול גם, בהנהגת אהרון, הכהן הגדול, אחיו של המנהיג, ליצור עגל, הגורר אחריו חלקים גדולים בעם שאינם מבחינים בין קדושה אמתית, הדורשת גבולות וריסון.
ואולי והאלהתה של אדמת ארץ ישראל ושכרון הכוח עיוותו ביומיים האחרונים את סולם הערכים בציונות הדתית ויצרו עגל המתחזה למקדש?
באיחולים לשבת של שלום ולהתפתכחות מאשליות
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

-- לא בחיל , לא בכוח (ישי ריבו)
When Moshe saw the people of Israel dancing around the golden calf, he broke the Tablets of Testimony (Luchot Haberith) and threw them down. I didn't see any commentator blaming Moshe for doing this; on the contrary: the Midrash and Rashi are praising him.
Maybe this teaches us that any concrete object, even if "G'd's script is engraved on it", shouldn't be an object of adoration and worship; There isn't anything in this world - no person, no stone, no grave, no land, no building - that can be considered Holy; holiness cannot be perceived with our senses, since it's something we cannot possess, control or reach. We can try to be as human as possible, contribute to a more human society and hence strive as much as possible towards the Unreachable Other.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

-- לא בחיל , לא בכוח (ישי ריבו)

יום שישי, 1 בפברואר 2019

החרב, המזבח והסנהדרין Idolatry and ethnocentricism

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"ואלה המשפטים"- מילים אלו פותחת  את הפרשה שנקרא מחר - "ו" החיבור מחבר פרשה זו לסיומה של הפרשה הקודמת,  המסתיימת בתיאור המזבח, עליו מותר להקריב קרבנות. ראינו שאסור להניף "חרב" על המזבח, כי החרב, כסמל לאלימות, מחללת את המזבח. ורש"י, בעקבות המדרש מסביר את סמיכות הפרשות במילים "למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל מזבח.
אולי בא הדבר ללמדנו שהסנהדרין, בית המשפט העליון, הוא הערובה לאיזונים הנכונים בין הכוח (החרב) לבין הלהט הדתי הפולחני (המזבח)
שבת של שלום, תקווה ואיזונים נכונים וחודש טוב.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI
Dear Family and Friends,
The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger  is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects a deplorable but understandable human weakness.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and  Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
   ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI