יום שישי, 1 בפברואר 2019

החרב, המזבח והסנהדרין Idolatry and ethnocentricism

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"ואלה המשפטים"- מילים אלו פותחת  את הפרשה שנקרא מחר - "ו" החיבור מחבר פרשה זו לסיומה של הפרשה הקודמת,  המסתיימת בתיאור המזבח, עליו מותר להקריב קרבנות. ראינו שאסור להניף "חרב" על המזבח, כי החרב, כסמל לאלימות, מחללת את המזבח. ורש"י, בעקבות המדרש מסביר את סמיכות הפרשות במילים "למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל מזבח.
אולי בא הדבר ללמדנו שהסנהדרין, בית המשפט העליון, הוא הערובה לאיזונים הנכונים בין הכוח (החרב) לבין הלהט הדתי הפולחני (המזבח)
שבת של שלום, תקווה ואיזונים נכונים וחודש טוב.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI
Dear Family and Friends,
The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger  is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects a deplorable but understandable human weakness.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and  Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
   ולזכרו של חיים גורי שהלך מאיתנו לפני שנה- "אני גר כעת בספר ישן" - לחן וביצוע: רונה קינן
https://www.youtube.com/watch?v=bGzhRiHvyGI

אין תגובות: