יום שישי, 26 בפברואר 2016

על הקשבה ופופוליזם Religious Fetichism

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

האם אהרון, בניגוד למשה ברדתו מההר, היה מחובר וקשוב לעם והבין שעם העבדים שיצא זה עתה ממצרים אינו בשל לאל מופשט תובעני, ולכן שיתף פעולה עם הלהט הדתי של בניית עגל הזהב? או שמא הוא  היה מנהיג חלש ופופוליסטי, שלא היה מסוגל להוביל ונאלץ להיכנע? 
דומני שהגבול בין פופוליזם והקשבה יכול לעתים להיטשטש ומריכה יכולת הבחנה חדה ורגישה
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.comDear Family and Friends,
When Moshe saw the people of Israel dancing around the golden calf, he broke the Tablets of Testimony (Luchot Haberith) and threw them down. I didn't see any commentator blaming Moshe for doing this; on the contrary: the Midrash and Rashi are praising him.
Maybe this teaches us that any concrete object, even if "G'd's script is engraved on it", shouldn't be an object of adoration and worship; There isn't anything in this world - no person, no stone, no grave, no land, no building - that can be considered Holy; holiness cannot be perceived with our senses, since it's something we cannot possess, control or reach. We can try to be as human as possible, contribute to a more human society and hence strive as much as possible towards the Unreachable Other.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

יום שישי, 19 בפברואר 2016

בלבבי משכן אבנה - Heaven is Here

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפרשות שאנו קוראים  בשבועות אלו  עוסקות במשכן, בכליו ובבגדי כהונה, ה"מקדש" הזמני שהקימו בני ישראל במדבר.
הקמת המשכן (וגם בשלב מאוחר יותר בית המקדש) מעלה שאלה קשה: האם ניתן לצמצם את האלוהות במרחב, בממדים אנושיים?
ואולי דווקא מכיוון שאי אפשר, עלינו ליצור מימד רוחני טרנצנדנטי בתוך עצמנו וביחסינו עם אחרים, כי "לא בשמים היא".
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends
 The Torah Sections we are reading during this period are dealing with  the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family