יום שישי, 19 בפברואר 2016

בלבבי משכן אבנה - Heaven is Here

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפרשות שאנו קוראים  בשבועות אלו  עוסקות במשכן, בכליו ובבגדי כהונה, ה"מקדש" הזמני שהקימו בני ישראל במדבר.
הקמת המשכן (וגם בשלב מאוחר יותר בית המקדש) מעלה שאלה קשה: האם ניתן לצמצם את האלוהות במרחב, בממדים אנושיים?
ואולי דווקא מכיוון שאי אפשר, עלינו ליצור מימד רוחני טרנצנדנטי בתוך עצמנו וביחסינו עם אחרים, כי "לא בשמים היא".
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends
 The Torah Sections we are reading during this period are dealing with  the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family  

אין תגובות: