יום שישי, 29 בינואר 2016

חכמה בגויים, תאמין - Yitro's trigger for transformation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפרשה שנקרא מחר נקראת על שם "גוי", יתרו כהן מדין, חותנו של משה. איש הדת הנכרי הזה מחזיר את בתו, צפורה, אשת משה וילדיה למשה "אחר שלוחיה". על הדרך, נכנס יתרו לתפקיד של "יועץ ארגוני". היש כאן התערבות מדיינית זרה? ועוד בפרשה בה כתובים עשרת הדברות?
האם זה בא ללמדנו שהקשר עם שוחרי הטוב שבעולם מפרה אותנו ומשביח אותנו?
שבת של  שלום ואהבת אדם
פנחס, ציפי ומשפחתם 
http://pinchaspeace.blogspot.com 


  Dear Family and  Friends,
Our Sages consider Yitro, Moshe's father in law, as a proselyte and discuss what made him join Moshe and the Jewish people; was it the splitting of the Red Sea, the war with Amalek, or the giving of the Torah?
Maybe this actually raises the question about  what could attract people and motivate them  to change their routine and their life; miraculous events, the victory over the Evil or spiritual search leading to some kind of Revelation; on the other side, what is our identity today that could be attractive for people in search for Truth?
Are we agents of Intellectual, Moral and Spiritual Search? Are we fighting the Evil (outside and inside?), are we experiencing spectacular miracles?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family 

-- 
פשבןInline image 1

אין תגובות: