יום שישי, 8 בינואר 2016

השלב האורלי בהכרת האל - Eloquence and leadership

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
כשהאל מתגלה למשה, הוא אומר לו "וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי ה' לא נודעתי להם". לשם שדי  מוצאים בעלי המדרש ופרשני המקרא משמעויות שונות. לפרשן האיטלקי רבי יצחק שמואל רג'יו יש הסבר  מעניין וכך לשונו: "ונגזר מן שַַד, כוח משפיע כשד ליונק, ומשפע השם הזה יינקו כל בני העולם הצדיק כצדקתו והרשע כרשעתו...". דומני שיש כאן אולי התייחסות למֵמד התפתחותי של תפיסת האל; קיים שלב של "יניקה", בו יש ציפייה שהעולם יתאים עצמו אלינו. כדי לצאת ממצרים, או מכל שעבוד, יש צורך בהתבגרות ובלקיחת אחריות. הגמילה מהשד מחייבת נפרדות ועצמאות המתפתחות באופן הדרגתי.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

Dear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom  to all
Pinchas, Tzippie and Family
 והפעם, במקום פרחים: שלח נא את עמי
Instead of Flowers; Let My People Go…

אין תגובות: