יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

לכל בני משפחתנו וחברינו היקרים בכל מקום שהם,

במחזור התפילות של ראש השנה מכונה ראש השנה "יום הזיכרון", על בסיס מסורות קדומות יותר שמקורן כנראה ב"זכרון תרועה", וגם בפסוקי הזכרונות הנאמרים בתפילת מוסף.

האם הדברים שאנחנו זוכרים או בוחרים לזכור ממה שעשינו, ממה שעשו לנו וממה שקרה לנו קשור למה שזוכרים אחרים מאתנו? מה היינו רוצים שייזכר ומה מה היינו מעדיפים שיישכח? האם הסליחה מחייבת שכחה, או שמא יש לזכור תמיד את המוקשים בהם אנחנו עלולים ליפול? ואולי מה לזכור ומה לא לזכור, איך לזכור ומה לעשות עם הזכרון הן השאלות להתבוננות בימים אלו של התחדשות וחשבון נפש.

אבינו, חותני וסבינו, ישראל הולנדר, נפרד מאיתנו בשיבה טובה ביום שישי שעבר וזכרונות רבים הקשורים אליו ילוו את חיינו בלעדיו.

תודה לכל מי שהיה איתנו בימים אלו בכל צורה שהיא.

שנה טובה, מתוקה ומשמעותית לכולכם


Dear Family and Friends,

In our tradition, one of the names of Rosh HaShana is "Yom Hazikkaron" – "the day of Memory" or "the Day of remembering".

Is what we remember or what we chose to remember of what we have done, what others have done to us or what happened to us related to what others remember? What do we want to be remembered and what would we like to be forgotten? Does "forgiving" imply "forgetting", or is it preferable to remember the pits in which we could fall or fail? Maybe what to remember, what not to remember; how to remember, and what to do about our memories, are the relevant questions in these Days of Renewal and Introspection.

Our Father, father in law, grandfather, Israel Hollender, left this world last Friday; we have a lot of memories connected to him and they'll be part of our lives for ever

Shana Tova Umetuka – Let's all have a sweet, peaceful and meaningful year


יום שישי, 2 בספטמבר 2011

חודש, חידוש, התחדשות והתבוננות


לפני יומיים, נכנסנו לחודש אלול. חודש זה, המסיים את השנה בלוח העברי, מזמין אותנו לההתבונן אחורה על הדברים שארעו בשנה שעברה, על ההחלטות שקיבלנו ועל הדברים שנחשפנו אליהם כיחידים, כבני משפחה, כחברים בקהילה, כבנים לעם היהודי וכבני אדם. זוהי גם הזדמנות להביט קדימה לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה ולנסות ליצור את האיזון המתאים לנו בין תחושות החרדה והפחד לבין התקווה והשאיפה לעולם טוב יותר, בעיקר לגבי החלקים עליהם אנחנו יכולים לקחת אחריות.

חודש טוב ושבת שלום לכולכם,A new month, Elul, started 2 days ago; this month, being the last one of the year, gives us the opportunity to look backwards and reflect on what happened this year, on decisions we made, and on events that we were exposed to at all levels: as individuals, as part of a family, as part of the Jewish People and as members of the Human Community. It's also an opportunity to look towards next year and try to establish the adequate balance between feelings of fear and anxiety, based on painful experiences and the hope of change, based on faith in a better world, starting with the parts of the world on which we can be responsible.

Hodesh Tov and Shabbat Shalom to all,