יום חמישי, 26 בנובמבר 2020

יציאה, בריחה וחלום UPS AND DOWNS

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, הפרשה שנקרא בשבת מתחילה במילים "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לעומת זאת, בהפטרת השבת (הושע יב) כתוב: "ויברח יעקב שדה ארם". בשבוע שעבר קראנו שרבקה עודדה את יעקב לברוח מעשו אך לעומת זאת,   אמרה ליצחק: "קצתי בחיי מפני בנות חת" ואכן, בעקבות משפט זה, אמר יצחק ליעקב: "לא תקח אשה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך"; כלומר: גם אבי אברהם "הביא" לי את אמך משם באמצעות עבדו. האם יעקב הרגיש שהוא ברח מבית אביו ואמו, כי הוא בסכנה? האם הוא הבין שאת אשתו עליו למצוא במשפחת אמו? במקורות המשפחתיים של אברהם?  נגלה בשבוע הבא שלקראת חזרתו ופגישתו עם עשו, הוא עדיין לא השתחרר מתחושת הסכנה. אין ספק שהמקרא מתאר בפרשתנו מסע מופלא ומורכב.האם ניתן ללמוד מזה שלעתים מה שמתחיל  כ"בריחה" , כלומר עזיבת מקום בו יש תחושה של איום פיזי, נפשי או רוחני, יכולה להפוך למסע מעשיר? ואולי, כדי שזה יקרה, יש צורך בחלום המחבר את האדם מ"הארץ", (מהפחדים הקמאיים ביותר ל"שמים" (לאפשרויות הנמצאות "שם", כלומר: לא בהישג יד, אבל בתקוות, בחלומות ובחזון) ?שבת של סולמות וחלומות אמיצים ומעשיריםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg ועוד על סולם יעקב בצרופה Dear Familyand Friends, "Andhe dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches thesky, and behold the angels of God ascending and descending on it". …(Genesis 28:12-13)Maybe allof us experience moments of grandeur, when we are "ascending", butsometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these"downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch withthe earth and also maybe add some "heaven" to earthShabbatShalom to All,Pinchas,Tzippie and Family . http://pinchaspeace.blogspot.com Moreon this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2013/11/ladders-bridges-and-dreams.html    http://pinchaspeace.blogspot.com  קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg   -- פשבן

יום שישי, 20 בנובמבר 2020

הקול והדיים Wells of Hope and Peace

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,כשיעקב, המחופש לעשו, מגיע ליצחק אביו, אומר יצחק, אחרי ששמע את קולו ומישש אותו: "הַקֹּל֙ ק֣וֹל יַעֲקֹ֔ב וְהַיָּדַ֖יִם יְדֵ֥י עֵשָֽׂו ". דומני שגם אם המקרא מייחס תכונות אלו  לשני התאומים יעקב ועשו, ניתן לראות ב"יעקב" ועשו"  ארכיטיפים, כאשר בכל אדם ובכל חברה יש "יעקביות ועשויות"; ביוון העתיקה היו שתי תרבויות: אתונה וספרטה. יש "קול", והוא התרבות, הרוח, המילים, האנושיות של אדם, ויש "ידיים", המייצגים את הכוח, הצבאי, הפוליטי, הכלכלי. יש צורך בשניהם גם לאדם וגם לכל קבוצה או עם. השאלה היא רק מה גובר ושולט על מה; והרצוי שהוא שהקול ישלוט על הידיים, שהרוח תשלוט על הכוח ותפעיל אותו בצורה מתאימה ונכונה, כדי שהידיים המושטות יפגשו ידיים אחרות, וכדברי עמיחי: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות.שבת של פנים וידיים מושטות ומחבקותפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8 Dear Family and Friends, Tomorrow, we'll read about Yitzhak, thepost-traumatic survivor.Among other issues we'll read about the wellshe digged at the same places where his father had digged them before.Two of them aroused a conflict between him andthe local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolizehis relation to them as well as the fact that they are conflictuous.Nevertheless, Yitzhak digs until there is nodispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identityinfluence his appreciation of life and peace?Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Family תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטיין https://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8

יום שישי, 13 בנובמבר 2020

דבריהם הם זכרונם - Corrective Experience

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתחילת פרשת חיי שרה שנקרא מחר, מספרת לנו התורה שאברהם קונה חלקת קבר בקריית ארבע היא חברון וקובר את שרה במערת המכפלה, בה יקברו כל האבות והאמהות, חוץ מרחל. לעומת זאת, בסוף ספר דברים    מספרת לנו התורה על משה רבינו: "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה". הגאון מוילנא , בפירושו לתיקוני הזוהר (ותודה למו"ר וידידי הרב דניאך אפשטיין שהכיר לי את המקור הזה) כותב שמשה רבינו "קבור" במשנה. דומני שקריאה זו מתכתב עם דברי  התלמוד הירושלמי המובאים ברמב"ם: "אין עושים נפשות (מצבות) לצדיקים, דבריהם הם זכרונם". משה רבינו "קבור" במשנה, כלומר: בתרבות מתפתחת המחברת בין עבר, הווה ועתיד  ואולי בא הדבר ללמדנו שהמסורת התרבותית, ההלכתית והרוחנית שלנו היא במילים ולא בקברים. לפני כשבוע, הלכו לעולמם המשורר נתן זך  והרב יונתן זקס ז"ל. מעטים יפקדו את מקום קבורתם, אך שירתו של זך ותורתו של הרב זקס ימשיכו לחיות בתוכינו.שבת של שלום, בריאות ותורת חיים,פנחס, ציפי ובני משפחתם http://pinchaspeace.blogspot.com  ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU -- English Different from Hebrew Dear Family and Friends, Maybe the Torah section we'll read tomorrow isa "corrective experience" of what happened last week; the destructionof Sedom, the banishment of Hagar and Yishmael and the Akeda.At the end of Haye Sarah, we'll meet Yitzhakat "Beer laHay Roei", where according to the Midrash, he broghtHagar-Keturah back to his father and afterwards, he and Yishmael buried Avrahamtogether.This seems to be a total reconciliation. Couldthat happen if Sarah didn’t die?Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com     ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU

יום שישי, 6 בנובמבר 2020

ויתמהמה מה - מה? LOT and Sedom

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפרשת וירא שנקרא מחר, נתייחס למילה אחת: וַֽיִּתְמַהְמָ֓ה. מילה זו מבטאת את תגובתו של לוט להודעת המלאכים המבשרים לו על הריסת סדוםּ ועל ההוראה לצאת משם. והרש"ר הירש, בפירושו על התורה, כותב:  מגזרת "מהה"- שהוא משורש "מה"- הבלתי מוכרע, הבלתי ידוע. התמהמה- התעכב מחוסר הכרעה. חשבתי שהכפילות  "מה- מה" מבטאת את האמביוולנטיות של לוט  לגבי עזיבת סדום. בנוסף, בעלי המסורה קבעו את הטעם "שלשלת"  על מילה זו, המחזקת את תחושת העיכוב.  הקול האלוהי- מלאכי בתוך לוט  אמר לו: אינך יכול להישאר בסדום, כי השחיתות עברה כל גבול. אך,  מצד שני, קשה לעזוב  מקום בו שהה במשך שנים רבות.ואולי אפשר ללמוד מזה שלעתים אנו נדרשים להתמודד עם הקושי לעזוב את אזור הנוחות כדי להקשיב לקול האלוהי-מוסרי שבתוכנו ולהיות נאמנים לעצמנו.שבת של שלום, בריאות ותקוות חדשותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s  DearFamily and Friends,Last weekwe read about Lot who, after leaving Abraham, landed in Sedom.Tomorrow, we'll read about Abraham's dialogue with G-d trying toargue about the Divine Judgment. Afterwards we'll meet Sedomat its worst which inevitably leads to destruction. There aremany elaborations on Sedomic culture in Rabbinic Literature, but the Torahitself emphasizes the attitude towards strangers, which ischaracterized by violence, humiliation and exploitation.Iguess that a society who behaves in a non respectful andviolent way towards strangers has no right of existence, sinceanybody at a certain point can be considered as the stranger ,as the "Other".Shabbat Shalom toall,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s