יום שישי, 13 בנובמבר 2020

דבריהם הם זכרונם - Corrective Experience

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתחילת פרשת חיי שרה שנקרא מחר, מספרת לנו התורה שאברהם קונה חלקת קבר בקריית ארבע היא חברון וקובר את שרה במערת המכפלה, בה יקברו כל האבות והאמהות, חוץ מרחל. לעומת זאת, בסוף ספר דברים    מספרת לנו התורה על משה רבינו: "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה". הגאון מוילנא , בפירושו לתיקוני הזוהר (ותודה למו"ר וידידי הרב דניאך אפשטיין שהכיר לי את המקור הזה) כותב שמשה רבינו "קבור" במשנה. דומני שקריאה זו מתכתב עם דברי  התלמוד הירושלמי המובאים ברמב"ם: "אין עושים נפשות (מצבות) לצדיקים, דבריהם הם זכרונם". משה רבינו "קבור" במשנה, כלומר: בתרבות מתפתחת המחברת בין עבר, הווה ועתיד  ואולי בא הדבר ללמדנו שהמסורת התרבותית, ההלכתית והרוחנית שלנו היא במילים ולא בקברים. לפני כשבוע, הלכו לעולמם המשורר נתן זך  והרב יונתן זקס ז"ל. מעטים יפקדו את מקום קבורתם, אך שירתו של זך ותורתו של הרב זקס ימשיכו לחיות בתוכינו.שבת של שלום, בריאות ותורת חיים,פנחס, ציפי ובני משפחתם http://pinchaspeace.blogspot.com  ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU -- English Different from Hebrew Dear Family and Friends, Maybe the Torah section we'll read tomorrow isa "corrective experience" of what happened last week; the destructionof Sedom, the banishment of Hagar and Yishmael and the Akeda.At the end of Haye Sarah, we'll meet Yitzhakat "Beer laHay Roei", where according to the Midrash, he broghtHagar-Keturah back to his father and afterwards, he and Yishmael buried Avrahamtogether.This seems to be a total reconciliation. Couldthat happen if Sarah didn’t die?Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com     ציפור שניה (ראיתי ציפור רבת יופי)- נתן זך - לחן: מישה סגל,  ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=oJl45mlionI לא בחיל,  לא בכוח- מכינת צהליhttps://www.youtube.com/watch?v=OkWPpeoz1MU

אין תגובות: