יום שישי, 20 בנובמבר 2020

הקול והדיים Wells of Hope and Peace

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,כשיעקב, המחופש לעשו, מגיע ליצחק אביו, אומר יצחק, אחרי ששמע את קולו ומישש אותו: "הַקֹּל֙ ק֣וֹל יַעֲקֹ֔ב וְהַיָּדַ֖יִם יְדֵ֥י עֵשָֽׂו ". דומני שגם אם המקרא מייחס תכונות אלו  לשני התאומים יעקב ועשו, ניתן לראות ב"יעקב" ועשו"  ארכיטיפים, כאשר בכל אדם ובכל חברה יש "יעקביות ועשויות"; ביוון העתיקה היו שתי תרבויות: אתונה וספרטה. יש "קול", והוא התרבות, הרוח, המילים, האנושיות של אדם, ויש "ידיים", המייצגים את הכוח, הצבאי, הפוליטי, הכלכלי. יש צורך בשניהם גם לאדם וגם לכל קבוצה או עם. השאלה היא רק מה גובר ושולט על מה; והרצוי שהוא שהקול ישלוט על הידיים, שהרוח תשלוט על הכוח ותפעיל אותו בצורה מתאימה ונכונה, כדי שהידיים המושטות יפגשו ידיים אחרות, וכדברי עמיחי: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות.שבת של פנים וידיים מושטות ומחבקותפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8 Dear Family and Friends, Tomorrow, we'll read about Yitzhak, thepost-traumatic survivor.Among other issues we'll read about the wellshe digged at the same places where his father had digged them before.Two of them aroused a conflict between him andthe local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolizehis relation to them as well as the fact that they are conflictuous.Nevertheless, Yitzhak digs until there is nodispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identityinfluence his appreciation of life and peace?Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Family תן לי יד- מילים: עלי מוהר, לחן: יוני רכטר- ביצוע: חוה אלברשטיין https://www.youtube.com/watch?v=yAUl0iZ5u2Eולכבוד דליה רביקוביץ שיום הולדתה חל השבועשובי לביתך- מילים: דליה רביקוביץ- לחן: שם טוב לוי, ביצוע: אביב בכר והדס קליינמן עם מארק אליהוhttps://www.youtube.com/watch?v=TS6RXIF_wc8 באר בשדה: מילים ולחן: עמנואל זמיר- ביצוע: להקת עמנואל זמיר https://www.youtube.com/watch?v=LKPh5XJjmg8

אין תגובות: