יום שישי, 22 בינואר 2021

חושך ועיוורון Moral Blindness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,לפני "מכת בכורות", שהיא המכה האחרונה בה נענשו המצרים לפני שפרעה הסכים לשחרר את בני ישראל, נקרא על מכת החושך, "ויהי חושך..וימש חושך"... ויהי חושך אפלה... ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו.." הפרשן האיטלקי רג'יו (מאה ה-19 ) מפרש את החושך לא כחשיכה שהשתלטה על ארץ מצרים, אלא כ"נתחדש עניין מה נגד עיניהם (של המצרים), שהפסיק בין האור ובין העין,עד שאפילו סמוכים זה לזה לא ראו איש את אחיו", כלומר: מדובר בעצם בעיוורון. ואולי מדובר בעצם בעיוורון מוסרי? ואם כך, מספרת לנו התורה ששליט הצליח להפחיד ולהסות את עמו נגד הזרים ועי"כ לשעבד את הזרים. מסתבר אם כן ששיעבוד הזרים גורם לעיוורון מוסרי ובסופו של דבר להעדר סולדיריות גם בין "אחים" ("ולא ראו איש את אחיו").ובתקווה לשבת של אור, תקווה, חמלה ושלוםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comמעט מן האור- מילים: הרב קוק, לחן וביצוע: עובדיה חממה  https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5wולכבודה של לאה גודלברג שהלכה לעולה ב-15.1 לפני 51 שניםאת תלכי בשדה - ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg אל תירא עבדי יעקב- ביצוע: מורין נהדרhttps://www.youtube.com/watch?v=YA2G39ip1_Y Dear Family and Friends,Tomorrow we'll read about the last and alsothe most painful plagues of Egypt,preceding the liberation of the Sons of Israel. Sometimes an entire nationsuffers because of bad and cruel decisions of its leadership, but maybe themost tragic event – death of the firstborns – can happen only when blindnessaffects the entire people.Can this blindness be avoided?Shabbat Shalom and Hodesh Tov to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comמעט מן האור- מילים: הרב קוק, לחן וביצוע: עובדיה חממה  https://www.youtube.com/watch?v=VUMTBEB5J5wולכבודה של לאה גודלברג שהלכה לעולה ב-15.1 לפני 51 שניםאת תלכי בשדה - ביצוע: חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg אל תירא עבדי יעקב- ביצוע: מורין נהדרhttps://www.youtube.com/watch?v=YA2G39ip1_Y

יום שישי, 15 בינואר 2021

האל המאיים, המיטב והדורש Stuttering and Modesty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בתחילת פרשת וארא שנקרא מחר מתגלה ה' למשה ואומר לו: "וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי  ה' (שם ההוויה) לא נודעתי להם". פרשנים עסקו במשמעויות השונות של שמות האל. דומני אבל, שלכל אחד ואחת מאיתנו יש חוויות שונות ותפיסות שונות של האלוהות, של המימד הטרנסצנדנטי, של מה שמעבר לשליטתנו. לעתים, "האל" נתפס כמאיים, כדמות מענישה, לעתים, כחומלת ומיטיבה ולעתים כמי שתובע מאיתנו למלא תפקיד  בעולם.ואולי נכון הדבר גם לגבי האופן בו אנו חווים את האחר: מאיים? מיטיב? או מה המחויבות שלנו כלפיו?שתהיה לכולנו שבת של שלום, בריאות, חמלה, וחודש של תחדשותפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com ולכבוד חודש שבט : השקד פורחhttps://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU המקור: לאויס ארמסטרונגhttps://www.youtube.com/watch?v=14ALRYuhqusובעבריתhttps://www.youtube.com/watch?v=CkFRgIEhKd4 --  DearFamily and Friends, Thereare different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? wasit a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?Inany case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't dependon his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improvemodesty and introspection. ShabbatShalom  and Hodesh Tov  to all Pinchas,Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com    לכבוד חודש שבט : השקד פורח https://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU מקור: לאויס ארמסטרונגhttps://www.youtube.com/watch?v=14ALRYuhqusבעבריתhttps://www.youtube.com/watch?v=CkFRgIEhKd4

יום שישי, 8 בינואר 2021

משה ומשוי - גורל וייעוד

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, ספר שמות מתחיל את סיפורו של משה ובעצם מספר לנו שמשה נולד בזכותן של כמה נשים, שלא נכנעו לגזירותיו של פרעה ולייאוש. אחת מנשים אלו היא בתה של פרעה שהצילה וגידלה את משה ונתנה לו את שמו. התורה מספרת לנו: "ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו". פרשנים  התייחסו באופנים שונים לשאלה המתבקשת:  אם חלקו השני של הפסוק אמור לתת משמעות לשם, הרי נכון היה לקרוא לו "משוי" ולא משה. חשבתי, בעקבות הרש"ר הירש שמשה גדל עם החוויה שהוא ניצל בזכות אומץ ליבן של בת פרעה, אחות ואמו וחוויה זו היוותה עבורו צו אתי, ולכן אין זה פלא שמיד לאחר מכן מספרת לנו התורה על "יציאתו לשטח" והצלת הנרדף והושעת בנות יתרו המדייני. אולי מלמד אותנו המקרא שעצם היותינו ניצולים מזמין אותנו לא להתקרבן אלא להיות אחראים כלפי כל מי שנרדף. שבת של שלום,בריאות, תקווה ואחריותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI Dear Familyand Friends, An indeedso, tomorrow we'll read about the "new King of Egypt"who convinced his people that the ethnic minority (in this case: the Childrenof Israel,our forefathers) are a threat to the Egyptians.The Book ofShemoth (Exodus) will teach us how things went on and what price the Egyptianspaid for oppressing this minority.Maybe thisteaches us that defining and perceiving the other, the stranger as a threatbecomes a self fulfilling prophecy.ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI

יום שישי, 1 בינואר 2021

שתי קריאות Kindness and Truth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,התורה פותחת את סיפור הצוואה הרוחנית של יעקב בפסוק הבא (מט, א): וַיִּקְרָ֥א יַעֲקֹ֖ב אֶל־בָּנָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר: הֵאָֽסְפוּ֙ וְאַגִּ֣ידָה לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֶתְכֶ֖ם בְּאַחֲרִ֥ית הַיָּמִֽים. רוב פרשני המקרא, כולל התרגומים, מתייחסים למילים "אשר יקרא אתכם", כאילו כתוב: אשר יקרה לכם, וזה כנראה פשוטו של מקרא, מכיוון שרק בקהלת נפגוש את "יקרה" ב"ה".אך, דומני, שהפסוק מתחיל ב"קריאה" של יעקב אל בניו, אולי יש כאן "קריאה" נוספת. אולי,  קריאה אחרת באחרית הימים, המופנית אל בני ישראל, קריאה המהדהדת לקריאתו של יעקב. אחרית הימים יכולה להתפרש כאחרית הימים של גלות מצרים, או אחרית הימים במובן המשיחי, או אחרית הימים של כל תקופה בה אנו חווים עבדות (חיצונית או פנימית), ואז הקריאה היא: להשתחרר, לשוב לעצמנו, להסיר את הכבלים.שבת של שלום, שחרור ותקווהפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogpspot.com"אין להם סבתות" - מילים: עמוס עוז, לחן: יאיר רוזנבלום, לזכרו של עמוס עוז  שנפטר השבוע  לפני שנתיים,  https://www.youtube.com/watch?v=PkxcwbfYeMI המלאך הגואל אותי מכל רע- יונינהhttps://www.youtube.com/watch?v=cSfjog9QPKM אל נא רפא נא לה : מילים רבי אליעזר אזכרי, לחן:וביצוע: נתנאל גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8  DearFamily and Friends,Twoconcepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in theland of his Fathers, and not in Egypt;"Hessed" and "Emeth".Shouldthese notions be translated as "kindness" and "truth"? Or,is 'Emeth" faithfulness?Actually,this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to besomething that you are not forced to do, and Emeth sound like something you canrely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementaryattribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it bepossible some day?.ShabbatShalom to all,PInchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com  אין להם סבתות" - מילים: עמוס עוז, לחן: יאיר רוזנבלום, לזכרו של עמוס עוז  שנפטר השבוע  לפני שנתיים,  https://www.youtube.com/watch?v=PkxcwbfYeMIהמלאך הגואל אותי מכל רע- יונינהhttps://www.youtube.com/watch?v=cSfjog9QPKM אל נא רפא נא לה : מילים רבי אליעזר אזכרי, לחן:וביצוע: נתנאל גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=EwpACu2Z-v8