יום שישי, 23 בדצמבר 2011

חלומות וסיפורים

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

בשבת שעברה קראנו על יוסף המספר את חלומותיו לאביו ולאחיו; בסוף הפרשה אנו פוגשים אותו מקשיב לחלומותיהם של שר האופים ושל שר המשקים. בשבת הקרובה נפגוש אותו שוב כאשר הוא עומד לפני פרעה ומפרש לו את חלומו וגם נראה איך חלומותיו מתגשמים.

שיתוף אחרים בחלומותינו, משאלותינו ושאיפותינו עשוי להשפיע במידה רבה על קורות חיינו ועל החלטותינו.

ואולי, גם הסיפורים השונים של חנוכה אותם אנחנו בוחרים להדגיש – פתיחת אפשרויות בלתי צפויות, הניצחון הצבאי (מעטים מול רבים), האור ההולך ומתגבר בימים החשוכים ביותר כביטוי לאמונה ולתקווה – עשויים לתת משמעויות שונות לחיינו כיחידים וכחברה.

שבת שלום וחנוכה שמח לכולכםDear Family and Friends,

The section we read last Shabbat starts with Joseph telling his dreams to his father and brothers and ends with the butler and the baker of Pharaoh telling their dreams to Joseph. This Shabbat we'll meet Joseph interpreting Pharaoh's dream and see how his dreams become a reality. Sharing your dreams, wishes and aspirations can lead to many events or decisions and can have a major impact on somebody's life.

Maybe emphasizing one or other narrative of Hanukah - the opening of unexpected options, the military victory, the gradual increase of light and hope - has an influence on our lives as individuals and as a society.

So, all depends on which story you decide to tell yourself and whom with you'll share your story.

Shabbat Shalom and Happy Chanukah to all,

יום שישי, 9 בדצמבר 2011

דמונים ובני אדם

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

אחרי שנעדר מביתו למעלה מ-20 שנה, יעקב מתכונן לחזרתו הביתה ושומע שאחיו עשיו הולך לקראתו. הוא יודע שהוא עזב את אחיו (בעצם ברח ממנו) כועס עם רצון לנקום בו והוא חושש מהמפגש אתו. חששות אלו מעוררים אצלו חרדה ולפני המפגש המציאותי עם עשיו, הוא נאבק עם דמות מיסתורית – "שרו של עשיו" – אולי הדימוי הפנימי הדמוני של אחיו ממנו פחד ומנצח אותה. רק לאחר מכן הוא פוגש את אחיו "פנים אל פנים". אולי בא הדבר ללמדנו שכדי לפגוש את האחר "פנים אל פנים" וליצור אתו קשר אמיתי, יש להתגבר על הדמון שלו בתוכנו, שהם דימויים פנימיים מעוותים המתעלמים מהאנושיות של ה"אחר" (או לחילופין: מצלם האלהים שבו). אני מניח ששמעון ולוי לא למדו את זה מאביהם. ואולי אכזבתו של יעקב מהם הוא אכזבתם של כל הורה הנפגש עם התנהגות ילדיו העומדת בניגוד לערכיו הבסיסיים.

שבת שלום כולכם


Dear Family and Friends,

After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure - the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face". This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other. I guess Shimon and Levi didn't learn from their father. Maybe Yaacov's disappointment could be the disappointment of every father or mother when children behave in a way contradicting their basic values.

Shabbat Shalom to all,