יום שישי, 23 בדצמבר 2011

חלומות וסיפורים

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

בשבת שעברה קראנו על יוסף המספר את חלומותיו לאביו ולאחיו; בסוף הפרשה אנו פוגשים אותו מקשיב לחלומותיהם של שר האופים ושל שר המשקים. בשבת הקרובה נפגוש אותו שוב כאשר הוא עומד לפני פרעה ומפרש לו את חלומו וגם נראה איך חלומותיו מתגשמים.

שיתוף אחרים בחלומותינו, משאלותינו ושאיפותינו עשוי להשפיע במידה רבה על קורות חיינו ועל החלטותינו.

ואולי, גם הסיפורים השונים של חנוכה אותם אנחנו בוחרים להדגיש – פתיחת אפשרויות בלתי צפויות, הניצחון הצבאי (מעטים מול רבים), האור ההולך ומתגבר בימים החשוכים ביותר כביטוי לאמונה ולתקווה – עשויים לתת משמעויות שונות לחיינו כיחידים וכחברה.

שבת שלום וחנוכה שמח לכולכםDear Family and Friends,

The section we read last Shabbat starts with Joseph telling his dreams to his father and brothers and ends with the butler and the baker of Pharaoh telling their dreams to Joseph. This Shabbat we'll meet Joseph interpreting Pharaoh's dream and see how his dreams become a reality. Sharing your dreams, wishes and aspirations can lead to many events or decisions and can have a major impact on somebody's life.

Maybe emphasizing one or other narrative of Hanukah - the opening of unexpected options, the military victory, the gradual increase of light and hope - has an influence on our lives as individuals and as a society.

So, all depends on which story you decide to tell yourself and whom with you'll share your story.

Shabbat Shalom and Happy Chanukah to all,

אין תגובות: