יום שישי, 11 במאי 2018

ראיית המלחמה - צרה. Uncertainty and Hope

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אחת ההבטחות המובטחות לנו -  בתנאי שנלך בחוקות האל - היא "וחרב לא תעבור בארצכם". ורש"י, בעקבות המדרש מפרש: "אין צריך לומר שלא יבואו למלחמה, אלא אפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה" .והרמב"ם בהלכות תעניות,כותב :  "על החרב, כיצד?  אפלו חרב של שלום, כגון שערכו מלחמה עכו''ם עם עכו''ם ועברו במקום ישראל, אף על פי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, הרי זו צרה ומתענין עליה, שנאמר (ויקרא כו ו) "וחרב לא תעבר בארצכם" מכלל שראית המלחמה צרה. " גם מלחמה שאיננו מעורבים בה ישירות היא "צרה". עצם הידיעה שנהרגים בני אדם היא צרה, ובימינו "ראיית המלחמה" אפשרית גם כש"החרב" לא עוברת ממש בארצנו.
שבת של תקווה, של תפילה  לשלום ירושלים
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
תמיד יש מלחמה באפריקה (עלמה זוהר)
https://www.youtube.com/watch?v=dMQp-Ur_En4
שאלו שלום ירושלים (לחן: נורית הירש- ביצוע: יהורם גאון)
https://www.youtube.com/watch?v=qA5wYYj7ftw
 
Dear Family and Friends,
In a paradoxical way, 51 years ago, during the 6 day war, the Israeli army entered East Jerusalem; this Shabbat we'll finish reading "Vayikra", dealing with the ups and downs of the Jewish People; Blessings and Curses
Maybe, regarding the dream of a "United Jerusalem", we are still in a sort of desert; a situation of uncertainty, with ups and downs,  but  with some hope that some day, after an enriching Journey of growth and maturation, we'll reach the Promised Land.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 


תמיד יש מלחמה באפריקה (עלמה זוהר)
https://www.youtube.com/watch?v=dMQp-Ur_En4
שאלו שלום ירושלים (לחן: נורית הירש- ביצוע: יהורם גאון)
https://www.youtube.com/watch?v=qA5wYYj7ftw