יום שישי, 30 בנובמבר 2012


לבני משפחנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יעקב נעדר מביתו למעלה מ-20 שנה ועכשיו הוא בדרכו חזרה הביתה ויודע שהוא עומד לפגוש את עשיו אחיו, אותו השאיר עם טינה חזקה כלפיו, על שגנב ממנו את  ברכת אביו וברגע של חולשה ועייפות, קנה ממנו א הבכורה בנזיד עדשים. מובן שהמפגש הזה מעורר אצלו לא מעט חרדה ולפני המפגש הממשי עם אחיו, הוא פוגש דמות מסתורית -  "שרו של עשיו" בלשון המדרש - אותה הוא מנצח, במחיר פגיעה בכף ירכוו. לאחר מכן, הוא פוגש את אחיו "פנים אל פנים".
ואולי בא הדבר ללמדנו שכדי לפגוש אדם "פנים אל פנים" ויצור אתו מערכת יחסים, עלינו להתגבר על ה"שדים", על הדימויים הדמוניים הפנימיים המעוותים את ההיבט האנושי של האחר.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

Dear Family and Friends,

After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according tthe Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie,and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

Shabat Shalom from the Leiser family

יום שישי, 23 בנובמבר 2012

באר המריבה ובאר הפיוס וההתגלות


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שבוע קשה עבר עלינו, בעיקר על תושבי דרום הארץ ואנחנו מקווים שהפסקת האש שהושגה תחזיק מעמד ושתימצא דרך להבטיח חיים של שקט ושלום באזורנו.
מפגשים חשובים וחוויות של התגלות מרחשים ליד באר.
א. להגר היתה התגלות כאשר גורשה בפעם הראשונה, ליד "באר לחי רואי" , כי "אתה אל רָאי"
ב. הא-ל מתערב ומראה להגר באר המצילנ את ישמעאל במדבר
ג. יצחק פגש את רבקה, לפי המדרש, כאשר חזר מ"באר לחי רואי", המקום ממנו הוא החזיר את הגר לאברהם, אחרי מות שרה
ד. יצחק והפלשתים רבו על בארות
ה. מחר נקרא על המפגש בין יעקב ורחל ליד הבאר ועל פתיחת הבאר ע"י יעקב
ו. בעוד מספר שבועות נקרא על המפגש בין משה לציפורה על יד הבאר
ואולי בא הדבר ללמדנו שהבאר שיכולה להיות מקור לסכסוך יכולה גם להיות מקור לחסד כלפי הנרדף. במקרה זה, הבאר היא מקום לפיוס ולהתגלות.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,
Many important encounters and spiritual experiences occur around a well (Be'er):
1.       Hagar's had a Divine Revelation at Be'er Lakhai Roei, the Well where the Eternal God saw my distress.
2.       After Gods intervention, again, Hagar sees a Well as the option of saving her son's life in the desert.
3.       Yitzhak met Rivka, according the Midrash, when he came from Be'er Lakhai Roei and after he brought Hagar back to his father Avraham, after Sarah's death and after indulging in prayer.
4.       There were some conflicts between Yitzhak and the Philistines about wells.
5.       This Shabbat we'll read about Yaacov who meets Rachel next to the Well and opens the well for her.
6.       In a few weeks, Moshe  will meet Zippora, his wife at the well, and helped her.
Maybe the Well, besides being a possible source of conflict, can also be a source of Mercy towards the oppressed; in this case, it reflects an act of appeasement and Revelation.
Shabbat Shalom to all,

יום שישי, 16 בנובמבר 2012


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ספר בראשית מספר לנו על מקרים רבים של יריבות בין אחים - בפרשת תולדות היריבות היא אפילו בין אחים תאומים - הנובעת לעתים מהעדפת אחד ההורים (או שניהם) את אחד מהם.
האם התורה מספרת לנו סיפורים אלו כדי ללמד אותנו שעובדת היותו אחד מהם "הנבחר" היא בלתי נמנעת - הסיפור אפילו מתחיל בהעדפת הא-ל, לפחות לפי חווייתו של קין, את קרבנו של הבל -? או אולי מלמדים אותנו סיפורים אלו שתסכול ופגיעה מזמינים יריבות וסכסוכים עקובים מדם, הנמשכים לאורך דורות רבים?
שבת שלום ושקט 
פנחס, ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
The entire Book of Bereishit tells us about rivalry between siblings due to one or both parents discriminating between them. Does the Torah tell us these stories in order to teach us that it's inevitable, that one of the children has to be "the Chosen" (it even starts when G!d prefers – at least that's the way Kain experiences it – Hevel's offer), or maybe it teaches us that frustration, offence and rivalry engenders tragic conflicts, sometimes lasting for many generations…
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

יום שישי, 9 בנובמבר 2012

על טראומות והתגברות עליהן - יצחק וישמאל


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
שני האחים, יצחק וישמעאל, בני אברהם, נפגשים שוב וקוברים את אביהם ביחד. שניהם עבור אירוע טראומטי; ישמעאל גורש יחד עם אמו הגר וכמעט מת במדבר; יצחק כמעט נהרג בעקדה.
אולי המפגש והפיוס ביניהם התאפשרו בגלל יכולתם להתעלות מעל החוויה הטראומטית שעברו ולהכיר בסבלו של האחר.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Dear Family and Friends,
The 2 brothers Itzhak and Yishmael are meeting again and are burying their common father Avraham together.  Both of them survived  traumatic experiences; Yishmael had been banished with his mother Hagar and almost died in the desert – Yitzhak almost got sacrificed.
Maybe  their encounter and reconciliation was possible because each of them was able to overcome his traumatic experience and acknowledge the suffering of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

יום שישי, 2 בנובמבר 2012

סדום כחברה קסנופובית


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בשבוע שעבר קראנו על היפרדותו של לוט מאברהם. בעקבות היפרדות זו, הוא הגיע לסדום.
השבת נקרא על דו-שיח בין אברהם לאל בו אברהם טוען כנגד הקב"ה: " הגוי גם צדיק תהרוג?! השופט כל הארץ לא יעשה משפט?!"
סדום, בה האנשים "רעים וחטאים"נהרסת בסופו של דבר. דברים רבים נכתבו על חטאעי סדום במדרשים, אך התורה עצמה מדגישה בעיקר את יחסם של אנשי העיר לזרים, שהוא יחס של אלימות, ניצול והשפלה
יתכן שהדבר מלמד אותנו שלחברה המתייחסת לזרים בצורה אלימה ולא מכבדת אין זכות קיום; הרי כל אדם יכול ביום מן הימים להיות הזר, האחר.

שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com 
Dear Family and Friends,
Last week we read about Lot who, after leaving Abraham, landed in Sedom. Tomorrow, we'll read about Abraham's dialogue with G-d trying to argue about the Divine Judgment. Afterwards we'll meet Sedom at its worst which inevitably leads to destruction. There are many elaborations on Sedomic culture in Rabbinic Literature, but the Torah itself emphasizes the attitude towards strangers, which is characterized by violence, humiliation and exploitation.
I guess that a society who behaves in a non respectful and violent way towards strangers has no right of existence, since anybody at a certain point can be considered as the stranger , as the "Other".
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

 http://pinchaspeace.blogspot.com