יום שישי, 30 בנובמבר 2012


לבני משפחנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יעקב נעדר מביתו למעלה מ-20 שנה ועכשיו הוא בדרכו חזרה הביתה ויודע שהוא עומד לפגוש את עשיו אחיו, אותו השאיר עם טינה חזקה כלפיו, על שגנב ממנו את  ברכת אביו וברגע של חולשה ועייפות, קנה ממנו א הבכורה בנזיד עדשים. מובן שהמפגש הזה מעורר אצלו לא מעט חרדה ולפני המפגש הממשי עם אחיו, הוא פוגש דמות מסתורית -  "שרו של עשיו" בלשון המדרש - אותה הוא מנצח, במחיר פגיעה בכף ירכוו. לאחר מכן, הוא פוגש את אחיו "פנים אל פנים".
ואולי בא הדבר ללמדנו שכדי לפגוש אדם "פנים אל פנים" ויצור אתו מערכת יחסים, עלינו להתגבר על ה"שדים", על הדימויים הדמוניים הפנימיים המעוותים את ההיבט האנושי של האחר.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

Dear Family and Friends,

After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according tthe Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie,and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

Shabat Shalom from the Leiser family

אין תגובות: