יום שישי, 26 באוקטובר 2018

אל תשלח ידך אל הנער Avraham argues with God

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
חכמים מכנים אירועים מרכזיים בחיי אברהם אבינו "נסיונות". ניתן אולי, בשפה מודרנית, להגדירם כשלבים בהתפתחות, בהם נידרש אברהם, ואולי כל אחת ואחד מאיתנו, להתמודד עם אתגרים מצמיחים ומבגרים.
די ברור שה"נסיון" המכונן והמשמעותי ביותר הוא "העקידה", שהוא גם האחרון בסדרת הניסיונות.
פירושים שונים ניתנו לעקידה על ידי הוגים שונים, יהודים ושאינם יהודים
אין ספק שהבנת הציווי הראשון "קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת... והעלהו לעולה" כציווי אלוהי להקריב את יצחק פשוטו כמשמעו מקומם ואינו מסתדר עם תחושותינו המוסריות והאנושיות הבסיסיות ביותר.
חכמים כבר חשו ככה ודרשו פסוק בירמיהו (יט, ה) המסתיים במילים "ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל , אשר לא צויתי ולא דיברתי, ולא עלתה על לבי" : "...ולא עלתה על לבי - זה יצחק בן אברהם (בבלי תענית ד, ע"א) ; כלומר, לא יעלה על הדעת שהאל ידרוש מאברהם להקריב את בנו! הדבר אינו שונה מפולחן האלילי לבעל...
ובכל זאת, אין המקרא יוצא מידי פשוטו.
דומני שהניסיון האמתי הוא, כאשר האדם שומע שני קולות אלוהיים ; "קח נא..והעלהו לעולה" לעומת "אל תשלח ידך אל הנער", לדעת לבחור נכון בין הקולות. ואולי מלמדת אותנו התורה שבסופו של דבר אחריות זו מוטלת על האדם עצמו; איננו יכול לברוח מאחריות ולהסתמך על החוק, על משמעת קואליציונית, על פקודה, על פסיקה רבנית או על כל "קול" אחר, גם אם הוא מוצג כקול אלוהי.
שבת של שלום והקשבה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אל תשלח ידך אל הנער
https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s

--
Dear Family and Friends,
Last week we read about Lot who, after leaving Abraham, landed in Sedom. Tomorrow, we'll read about Abraham's dialogue with G-d trying to argue about the Divine Judgment. Afterwards we'll meet Sedom at its worst which inevitably leads to destruction. There are many elaborations on Sedomic culture in Rabbinic Literature, but the Torah itself emphasizes the attitude towards strangers, which is characterized by violence, humiliation and exploitation.
I guess that a society who behaves in a non respectful and violent way towards strangers has no right of existence, since anybody at a certain point can be considered as the stranger , as the "Other".
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
אל תשלח ידך אל הנער
https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s
Attachments area
Preview YouTube video אל תשלח ידך אל הנער 3 5 2003
PINCHASPEACE.BLOGSPOT.COM

יום שישי, 12 באוקטובר 2018

טוטליטיריות כתגובה פוסט-טראומטית Trauma and Post-tTruama

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
פרשת נח המתחילה בסיפור המבול, מסתיימת בסיפור "מגדל בבל". אם רואים ביזמת נמרוד (לפי הבנת חז"ל) להקים את המגדל וליצור "שפה אחת ודברםי אחדים" כניסיון להקים חברה טוטליטרית , בה דואגים יותר לנזקים חומריים וכלכליים מאשר לחיי אדם, ניתן אולי לראות בניסיון הזה תגובה פוסט-טראמטית למבול.
היתכן שסממנים טוטליטריים ואנטי-דמוקרטיים המנסים ליצור בכח "שפה אחת ודברים אחדים" הם, בכל דור וודור, וגם אצלינו, תגובות פוסט-טראומטיות?
שבת של שלום לכולכם
פנחס,ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
נח- מתי כספי
https://www.youtube.com/watch?v=H1eFKp1_L4w
--
Dear Family and Friends,
Human society – or more specifically ; the survivors of the Flood – experienced a trauma. People and societies react to traumatic experiences in different ways.
Noach, maybe because he felt guilty about his survival and didn’t (unlike Avraham) argue about the destruction of the entire human world, got drunk.
The entire human society became "one nation", "unified" under a totalitarian regime, where humanity can got lost and humankind had to be dispersed all over the world, in order to enable diversity of cultures .
What does that teach us about appropriate coping with traumatic events?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all,
Pinchas, Tzippie and Family
PINCHASPEACE.BLOGSPOT.COM

יום שישי, 5 באוקטובר 2018

הסיפור והחוק Human Being; the Divine Sinner

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שבת של בראשית, של בריאה. הסיפור קודם לחוק, כי הסיפור הוא התשתית לחוק, לאתיקה ולעולם, כי הסיפור מודיע לנו (כך ברש"י הראשון לספר בראשית ) ש'לה' הארץ ומלואה' - שאין לנו, כבני אדם ללא הבדל דת, לאום ומגדר, בעלות על שום דבר, והוא גם מספר לנו מה קורה כאשר מטפחים את האשליה שיש לנו בעלות על אדמה, על אנשים, על האמת המוחלטת, על האמונה הבלעדית. כבר בפרשה הראשונה אנו פוגשים את הרצח הראשון; המדרש מציע שלושה הסברים אפשריים לקונפליקט האלים בין קין להבל; אדמה וחפצים ; מונופול על קדושה ובעלות על אישה. ואולי, התורה כולה נועדה לרסן את יצר ההשתלטות המוזנת מאשליית הבעלות. ואולי, לכן היומרה לבעלות על התורה מזינה מצידה כוחנות ואלימות. ולוואי שנשכיל ללמוד וללמד מתוך ענווה והקשבה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

 כשאלהים אמר בפעם הראשונה יהיה אור- מתי כספי
https://www.youtube.com/watch?v=2jfh3Gfiu24


--
Dear Family and Friends,
Tomorrow we start reading Bereishit again; among other issues, the section we'll read tomorrow tells us something about the nature of Human Beings.
Men are created in G-d's Image – they have a transcendental dimension enabling them to understand  the world beyond their immediate personal needs.
He should not be "alone"; he needs the Other to complete missing parts, to relief his loneliness, and to give him/her a sense of continuity.
This continuity may balance mortality.
And last but not least; he is existentially a "sinner" – His/her Spiritual/transcendental dimension is constantly challenged by destructive drives. Isn't he/she an interesting creature?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

http://pinchaspeace.blogspot.com
 כשאלהים אמר בפעם הראשונה יהיה אור- מתי כספי
https://www.youtube.com/watch?v=2jfh3Gfiu24