יום שישי, 26 בינואר 2018

שירה נקייה מנקמנות Pure Poetry

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
מחר, בפרשת בשלח, נקרא את "שירת הים". המדרש מספר לנו שהמלאכים ביקשו "לומר שירה", אך הקב"ה השתיק אותם ואמר: מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! ואולי מדרש התנאים (ספרי דברים לב, מג) בו נאמר: "גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא" מלמד אותנו שה"שירה" המבטאת את תחושת השמחה והכרת הטוב על ההצלה והניצחון צריכה להיות "נקייה" ומעבר ל"זמן", בלי שמחה לאידם של אלה ששילמו את מחיר נצחוננו והצלתנו. 
שבת שלום לכולכם ושנה טובה לאילנות ולכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם

עזי וזמרת י-ה

https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0vQ

Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time,  expressing Joy at being rescued does  without  gloating over the enemy's defeat" . T
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
Pinchas, Tzippie and Family

עזי וזמרת י-ה
 https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0

יום שישי, 12 בינואר 2018

הגמגום המבורך The introspective imperfection

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
משה רבנו מכנה עצמו "כבד פה וכבד לשון"; מהי משמעותן של אותן מילים? האם, כפי שנהוג לחשוב, הוא גימגם? האם השפה המצרית לא היתה שגורה בפיו? האם היה חסר ביטחון?
מכל מקום, אולי מלמד אותנו הדבר שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברטוריקה שלו ואולי חוסר שלמות עשויה לעודד צניעות ואינטרוספקציה. זוכרים את  לוי אשכול? אני מתגעגע למנהיגות כזאת...
שבת שלום לכולכם וחודש טוב
פנחס, ציפי ומשפחתם
שלח נא את עמי

 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8ZwDear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom  to all
Pinchas, Tzippie and Family

-- 
שלח נא את עמי

 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw

יום שישי, 5 בינואר 2018

על החובה להפר פקודה בלתי חוקית בעליל - The courage not to collaborate with evil

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
חלק מפרשני התורה סבורים שהמיילדות שסירבו  לציית לפרעה  ולא היו מוכנות להרוג את הבנים הזכרים שנולדו לבני ישראל היו מצריות ולא יהודיות. בכל מקרה, משה לא היה שורד לולא התערבותה של בת פרעה.
ואולי בא הדבר ללמדנו שאנשים אמיצים שאינם מפחדים להתקומם נגד שלטון דיכוי, יכולים להשפיע על מההלך ההיסטוריה, גם אם הם במיעוט.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
 
http://pinchaspeace.blogspot.com  

אל תירא - הבאים ישרש כוח - שולי נתן

https://www.youtube.com/watch?v=1_8qN3pYIgc
שלמה קרליבך
https://www.youtube.com/watch?v=zthNLT4pPp8 Dear Family and Friends,
According to some commentators, the midwives who refused to collaborate with Pharao's decree -namely to kill  every male Jewish baby - were Egyptians. In any case, Moshe wouldn't have survived unless Pharao's daughter had saved him.
Maybe this teaches us that courageous individuals, who aren't afraid to rebel against oppressive authority, even if they are a minority, are able to influence the course of history.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com 

אל תירא - הבאים ישרש כוח - שולי נתן

https://www.youtube.com/watch?v=1_8qN3pYIgc
שלמה קרליבך
https://www.youtube.com/watch?v=zthNLT4pPp8


Shabat Shalom from the Leiser family
-- 
פשבן