יום שישי, 26 בינואר 2018

שירה נקייה מנקמנות Pure Poetry

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
מחר, בפרשת בשלח, נקרא את "שירת הים". המדרש מספר לנו שהמלאכים ביקשו "לומר שירה", אך הקב"ה השתיק אותם ואמר: מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! ואולי מדרש התנאים (ספרי דברים לב, מג) בו נאמר: "גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא" מלמד אותנו שה"שירה" המבטאת את תחושת השמחה והכרת הטוב על ההצלה והניצחון צריכה להיות "נקייה" ומעבר ל"זמן", בלי שמחה לאידם של אלה ששילמו את מחיר נצחוננו והצלתנו. 
שבת שלום לכולכם ושנה טובה לאילנות ולכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם

עזי וזמרת י-ה

https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0vQ

Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time,  expressing Joy at being rescued does  without  gloating over the enemy's defeat" . T
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
Pinchas, Tzippie and Family

עזי וזמרת י-ה
 https://www.youtube.com/watch?v=FBQoSWpl0

אין תגובות: