יום שישי, 28 בדצמבר 2018

חירות אידיווידואלית וחירות קולקטיבית One Book, 2 names

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, מתחילים לקרוא בבתי הכנסת בספר חדש ; במקור העברי הוא נקרא לרוב ספר "שמות", בתלמוד (מסכת סוטה דף לו, עמ' ב), שם הספר הוא: החומש השני; הרמב"ן מכנה אותו "ספר הגאולה" ובתרגומים הלועזיים הוא נקרא EXODUS, המנכיח את יציאת מצרים כאירוע מרכזי ומכונן, ואולי דווקא השם בו הוא מכונה ע"י הרמב"ן תואם את הרעיון הזה.
לא נתייחס כאן לכל ההיבטים והשמות, אך נראה לי שבדומה לכל כותרת, שם הספר נותן לו הקשר ובוחר עבורנו את המשקפיים דרכם נקרא אותו.
שם בו מכונה הספר ע"י הרמב"ן ובתרגום מתייחס לגאולה (גאולת מצרים וגאולה בכלל, בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים") רואה אולי באירוע מכונן של שחרור מעבדות לחירות הצעה לקריאה לאומית קולקטיבית.
לעומת זאת, השם המקובל "שמות", הקשור למילים הראשונות : ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב...בו מוזכרים השמות של בני יעקב, מזכיר לנו שלכל איש יש שם, והשם כזהות הוא ביטוי לקיום ולחירות; לעתים, ל"עבדים", לאנשים שאינם בני חורין, אין שם; הם מוזכרים כקולקטיב, או ע"י מספר סידורי.
ואלי בא הדבר ללמדנו שהחירות האישית כביטוי לכבוד האדם, או בשפה דתית כ"צלם אלהים" היא תנאי לחירות וקולטיבית, ואף לעתים חשובה ממנה;לעתים ניתן לשעבד את הגוף, אך לא את הרוח.
דברים אלו נכתבים לזכר הורי, שנפטרו בחודש טבת; לאבי ז"ל, נתן לייזר, ב ב'בטבת לפני 45 שנים, היה "מספר" על זרועו בשנות השואה; אמי ז"ל, מרים לייזר, שנפטרה בכ"א בטבת לפני 23 שנים, הסתתרה יחד עם אחותי תבל"א עם שם בדוי. שניהם ב"ה זכו לחזור לזהותם האישית החופשית אחרי השואה.
שבת של שלום ושל חירות לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
Dear Family and Friends,
Tomorrow, we start reading the Book Of Shemoth. ("Names")
The translations use the name "Exodus" for this Second Book of the Torah.
It seems to me that the 2 different names emphasize 2 different aspects of Freedom and Liberation; Exodus refers to the Collective Liberation for Slavery in Egypt, while maybe "Shemoth"- "Names" reminds us that Free People have names, while people are not free, have no individual names or are "identified" by numbers.
Maybe Indivdual Freedom is a precondition for Collective Freedom and may even be more important.
In memory of my Parents, who both passed away during the month of Teveth; My Father, Natan Leiser of Blessed Memory, had a "number" on his arm during the Shoah; My late Mother, of Blessed Memory, was hidden under a different identity during those years, together with my sister, to whom I whish many more happy years. Fortunately, they both recovered their original free identity after the Shoah
We wish you all a peaceful Shabbat of Freedom
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
PINCHASPEACE.BLOGSPOT.COM

יום שישי, 21 בדצמבר 2018

מגורים וחיים Hessed and Emeth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשת ויגש, שקראנו בשבת שעברה, כאשר יעקב אבינו מגיע למצרים, יוסף מביא אותו לפגוש את פרעה, ולשאלת  פרעה "כמה ימי שני חייל?", משיב  יעקב: "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה; מעט ורעים היו ימי שני חיי...". יעקב מבחין בין "חיים" לבין "מגורים", ומעניין לקרוא את המילים הראשונות של פרשת ויחי, שנקרא מחר: ויחי יעקב בארץ מצרים. פתאום, אחרי שנים רעות, בערוב ימיו, יעקב אבינו מרגיש שהוא "חי".
דומני שבמילה "מגורים" יש צליל של זרות, של נדודים, של תחושה של חוזר יציבות, ויש בה גם צליל חזר של פחד, של חרדה. 
נראה לי שלעתים יש בחיינו, במישור האישי, אך גם הקולקטיבי, תחושה של "מגורים"; פחד וחרדה המשתלטים עלינו ועל השיח הציבורי, אך הבחירה בחיים עשויה, כשהיא מלווה בתודעה המתאימה ובסדר העדיפויות הנכון, לגבור על אותה תחושה משתקת ועקרה.
שבת של שלום וחיים לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אספרסו קצר (חוה אלברשטיין)

https://www.youtube.com/watch?v=BCr9myeFjiM
בן אדם, עלה למעלה,עלה (הרב קוק- אביגיל עוזיאל- קולות רבים)
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ru_QlC5Q
Dear Family and Friends,
Two concepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in the land of his Fathers, and not in Egypt; "Hessed" and "Emeth".
Should these notions be translated as "kindness" and "truth"? Or, is 'Emeth" faithfulness?
Actually, this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to be something that you are not forced to do, and Emeth sound like something you can rely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementary attribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it be possible some day?.
Shabbat Shalom to all,
PInchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com  
  
אספרסו קצר (חוה אלברשטיין)

https://www.youtube.com/watch?v=BCr9myeFjiM
בן אדם, עלה למעלה,עלה (הרב קוק- אביגיל עוזיאל- קולות רבים)
https://www.youtube.com/watch?v=uu_ru_QlC5Q

-- 
פשבן

יום שישי, 14 בדצמבר 2018

התבגרות והתגברות Foreigners -Threat or Brothers

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שבוע עצוב עבר עלינו כאן;  שבוע של פיגועים, בו נרצחו ונפצעו בני אדם. מטבע הדברים, אירועים כאלו מעוררים לעתים, מעבר לעצב, רגשות של כעס ושנאה ויש המאמינים שנקמה תפתור את הבעיה.
אפשר להבין את רגשותיו של יוסף כלפי אחיו שבצורה כזו או אחרתהיו מוכנים לוותר עליו; בין אם  להרוג אותו ממש, בין להשאיר אותו בבור בו  "אין מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים" או למכור אותו לעבד ואת הרצון, כאשר הכוח בידו, "לעשות להם בית ספר", אך בפרשה שנקרא מחר חל מפנה; גם הוא עובר טרסנפורמציה, במקביל לטרנספורמציה של יהודה. יהודה שהציע למכור אותו לישמעאלים, לוקח אחריות על בנימין, אחיו הקטן.
יתכן שהדבר מלמד אותנו שאם מוכנים להתבגר ולהתגבר על תחושות מובנות של כעס ושנאה ולקחת אחריות, יש סיכוי שזה יעורר שיח אחראי ואמפתי המקדש את החיים, ולא את השנאה ואת המוות.
באיחולים לשבת של שלום, של טוב, של אחריות
פנחס, ציפי ובני משפחתם
נ.ב. למי שנמצא השבת בירושלים, אני מצרף מודעה על שתי הרצאות מעניינות בקהילת ידידיה - מוזמנים בחום , גם הערב, וגם מחר בבוקר אחרי (או במקום...) התפילה

http://pinchaspeace.blogspot.com 
וכרתי להם (בהשראת ההפטרה, אם כי על פסוק מהושע פרק ב)
https://www.youtube.com/watch?v=KIBp7dxm1hU
-- 

Dear Family and Friends,

Yehuda (the foreigner) tries to arouse Joseph's (the Egyptian-foreign vice-king) empathy to his (their) aging and bereaved father. Following this empathic encounter, Jacob-Israel comes to Egypt and is allowed to settle in Goshen, with Pharaoh's blessing.
A generation later, a new king will convince his people that these "foreigners" are a threat.
Maybe this teaches us that the foreigner can be a "brother" or a "threat", depending also on how we relate to them.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com  
וכרתי להם (בהשראת ההפטרה, אם כי על פסוק מהושע פרק ב)
https://www.youtube.com/watch?v=KIBp7dxm1hU
-- 

יום חמישי, 6 בדצמבר 2018

בין חושך לאור Darkness and Light

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בתלמוד (עבודה זרה דף ח, עמ' א) מובאת אגדה בה מסופר שכאשר אדם הראשון שם לב שהימים הולכים ומתקצרים, הוא נבהל וחשש שהעולם הולך ליהרס בגללו. כאשר הבין שאחרי היום הקצר והחשוך ביותר, מתארכים הימים והכל מחזורי, הוא נרגע. דומני שאגדה זו "מתכתבת" עם המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין הדלקת הנרות בחנוכה; כידוע,  לשיטת בית שמאי מתחילים בשמונה נרות ומסיימים בנר אחר, ולשיטת בית הלל - כפי שאנו נוהגים - מתחילים בנר אחד ומוסיפים נר בכל יום. האם הנס "פוחת והולך" (בית שמאי), או "מוסיף והולך" (בית הלל)?
דומני שבכל מצב או תקופה בהם יש תחושה של התגברות החושך, קיימת האפשרות לחשוש מחושך מוחלט ומהרס טוטאלי בלתי הפיך, אך דברי האגדה ובית הלל מלמדים אותנו שיש מחזוריות בין אור לחושך, אך אולי מלמד אותנו "בית שמאי" שאין לבלבל בין אופוריה שאננה לתקווה ושהאחריות על האור מוטלת עלינו.
שבת וחנוכה וחודש של אור, שלום ותקווה לכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם
Http://pinchaspeace.blogspot.com 

צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר
 https://www.youtube.com/watch?v=Utvab1fXFgw
-- 
Dear Family and Friends,
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and  Family
Http://pinchaspeace.blogspot.com 

צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר
 https://www.youtube.com/watch?v=Utvab1fXFgw